Načítavam...

850 100 101 Pon-Pia: 09:00-17:00

Porovnajte ceny PZP zo všetkých poisťovní
a poistite si auto cez internet

Výpoveď PZP

Vygenerujte si výpoveď vašej poistnej zmluvy

Ak si prajete vygenerovať papierovú výpoveď zmluvy, vyplňte nasledujúci formulár. Systém za Vás vytvorí dokument, ktorý si môžte vytlačiť a doručiť poisťovni.

 

(napr: 21.3.)
(deň.mesiac.)
Zadajte výročie súčasnej poistnej zmluvy v tvare deň a mesiac vrátane bodiek (napr. 21.3.) Výročím poistnej zmluvy sa rozumie deň začiatku poistenia, respektíve začiatok poistného obdobia.
Preplatok poistného vrátiť
Číslo účtu (IBAN)
Titul, meno a priezvisko / Obchodný názov

Adresa trvalého bydliska / sídla:

Ulica a číslo
Obec
PSČ
(bez medzery)
Súčasný poisťovateľ
Číslo zmluvy

Aby ste nezabudli podať výpoveď včas, nastavte si pripomienku výpovede