História Uniqa poisťovne

História predchodcov súčasnej Uniqa poisťovne siaha až do roku 1990. V tomto roku Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Agrobanka Praha, a.s., spolu s menšími akcionármi z radov poľnohospodárskych družstiev založili Poisťovňu OTČINA. Poisťovňa sa pôvodne orientovala na poľnohospodárske poistenie, no už v prvých rokoch činnosti sa zameranie zmenilo a Poisťovňa OTČINA sa stala silnou univerzálnou poisťovňou.

Vstup rakúskeho kapitálu do poisťovne

V roku 1994 Agrobanka Praha predala svoj obchodný podiel rakúskej poisťovni Bundesländer Versicherung AG, ktorá sa tak stala najväčším akcionárom Poisťovne OTČINA. Vďaka tejto zmene majiteľa sa v roku 1996 pôvodné obchodné zastúpenie z Nitry rozšírilo na územie celého Slovenska. Sídlo spoločnosti sa z Nitry presunulo do Bratislavy. V roku 1998 zvýšila rakúska poisťovňa Bundesländer Versicherung AG svoj majetkový podiel na 99,36% akcií.

Uniqa poisťovňa – člen Uniqa Group Austria

V roku 1999 vznikol fúziou rakúskych poisťovní Bundesländer Versicherung a Austria Collegialität spolu s Raiffeisen Versicherung najväčší rakúsky poisťovací koncern UNIQA Group Austria. Poisťovňa OTČINA, dcérska spoločnosť Bundesländer Versicherung, sa tak stáva súčasťou tohto silného nadnárodného koncernu. Výsledkom týchto zmien bolo vo februári 2001 aj rozhodnutie koncernu UNIQA Group Austria o zmene obchodného názvu na UNIQA poisťovňa, a.s.

Základné údaje

Obchodná firma:   Uniqa poisťovňa, a.s.
Sídlo:   Krasovského 15 851 01 Bratislava
Kontaktná adresa:   Krasovského 15 851 01 Bratislava
Akcionár:   Uniqa poisťovňa, a.s.

Generálne riaditeľstvo:

Uniqa poisťovňa, a.s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava
Tel: 02 3260 0100


Spočítať
ceny

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

  • Krasovského 3986/15
    851 01 Bratislava
  • +421 232 600 100
  • www.uniqa.sk