História predchodcov súčasnej Uniqa poisťovne siaha až do roku 1990 a ponúka komplexné služby pre osoby aj firmy.

História Uniqa poisťovne

História predchodcov súčasnej Uniqa poisťovne siaha až do roku 1990. V tomto roku Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Agrobanka Praha, a.s., spolu s menšími akcionármi z radov poľnohospodárskych družstiev založili Poisťovňu OTČINA. Poisťovňa sa pôvodne orientovala na poľnohospodárske poistenie, no už v prvých rokoch činnosti sa zameranie zmenilo a Poisťovňa OTČINA sa stala silnou univerzálnou poisťovňou.
Vstup rakúskeho kapitálu do poisťovne

V roku 1994 Agrobanka Praha predala svoj obchodný podiel rakúskej poisťovni Bundesländer Versicherung AG, ktorá sa tak stala najväčším akcionárom Poisťovne OTČINA. Vďaka tejto zmene majiteľa sa v roku 1996 pôvodné obchodné zastúpenie z Nitry rozšírilo na územie celého Slovenska. Sídlo spoločnosti sa z Nitry presunulo do Bratislavy. V roku 1998 zvýšila rakúska poisťovňa Bundesländer Versicherung AG svoj majetkový podiel na 99,36% akcií.
Uniqa poisťovňa – člen Uniqa Group Austria

V roku 1999 vznikol fúziou rakúskych poisťovní Bundesländer Versicherung a Austria Collegialität spolu s Raiffeisen Versicherung najväčší rakúsky poisťovací koncern UNIQA Group Austria. Poisťovňa OTČINA, dcérska spoločnosť Bundesländer Versicherung, sa tak stáva súčasťou tohto silného nadnárodného koncernu. Výsledkom týchto zmien bolo vo februári 2001 aj rozhodnutie koncernu UNIQA Group Austria o zmene obchodného názvu na UNIQA poisťovňa, a.s.
Fúzia - UNIQA poisťovňa a AXA poisťovňa

Ku dňu 31.8.2021 schválila Česká národná banka aj Národná banka Slovenska zlúčenie poisťovní AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave a UNIQA pojišťovna. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. sú spoločnosti, ktoré zanikajú fúziou a UNIQA poisťovňa, a. s. sa stáva ich nástupníckou spoločnosťou. Na doterajších klientov však toto spojenie nebude mať žiadny negatívny dopad. Zmenou názvu z AXA na UNIQA sa nebudú meniť podmienky pre jestvujúcich klientov, zachované zostanú aj výšky poistného. Klienti budú môcť využívať všetky služby a produkty rovnako ako doteraz. O prípadných zmenách budú včas informovaní.Základné údaje


Obchodná firma: Uniqa poisťovňa, a.s.
Sídlo: Krasovského 15 851 01 Bratislava
Kontaktná adresa: Krasovského 15 851 01 Bratislava
Akcionár: Uniqa poisťovňa, a.s.


Generálne riaditeľstvo:

Uniqa poisťovňa, a.s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava
Tel: 02 3260 0100


Uniqa poisťovňa

Napíšte nám

info@uniqa.sk

Zavolajte nám

+421 232 600 100

Adresa

Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

Webová stránka

www.uniqa.sk