Poisťovňa Uniqa vznikla ešte v roku 1990 pod názvom Poisťovňa OTČINA ako druhá súkromná poisťovňa na Slovensku vôbec. V roku 1999 sa zlúčila s viacerými rakúskymi poisťovňami a vznikla UNIQA Group. Skupina pôsobí v mnohých európskych krajinách a poskytuje široké spektrum životných aj neživotných poistení.

Informácie o cestovnom poistení

Cestovné poistenie Uniqa poisťovňa prezentuje pod názvom Cestovanie & Sloboda. Záujemcovia majú možnosť vybrať si medzi krátkodobým a celoročným poistením. Krátkodobé poistenie je možné uzatvoriť už od jedného dňa s platnosťou pre Európu alebo Svet. Počet osôb, dobu poistenia aj územnú platnosť si môžete nastaviť ľubovoľne. Rovnaké údaje si môžete nastaviť aj pri celoročnom poistení. Pri oboch variantoch si môžete vybrať z viacerých balíkov – Basic, Plus, Komfort, Extra.

Basic ponúka poistenie liečebných a zachraňovacích nákladov a právnu pomoc. Balík Plus pridáva poistenie batožiny, úrazu, zodpovednosti za škodu a zmeškania dopravného prostriedku. V prípade, že máte záujem ešte aj o poistenie storno poplatkov alebo poistenie prerušenia cesty, budete musieť siahnuť po balíkoch Komfort alebo Extra. Tieto dva balíky sa líšia sa najmä poistnými sumami.

Súčasťou cestovného poistenia Uniqa sa automaticky stávajú aj asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE, ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne v slovenskom jazyku.


Ako sa dá poistenie uzavrieť?

Cestovné poistenie Uniqa sa dá uzavrieť viacerými spôsobmi. Už tradične to ide prostredníctvom online formulára. Uzavretú zmluvu následne zaplatíte pomocou platobnej karty na stránkach poisťovne. Cestovné poistenie môžete uzavrieť aj telefonicky alebo osobne na jednej z pobočiek Uniqa poisťovne. Ak sa stále neviete rozhodnúť, ktoré cestovné poistenie je pre vás to najvýhodnejšie, využite našu online kalkulačku.

V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť. Myslite preto na cestovné poistenie, vďaka ktorému budete pripravení na všetky nepredvídateľné udalosti vrátane lekárskeho ošetrenia či straty batožiny. Cestujte s väčším pocitom bezpečia vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu.