Cestovné poistenie Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Poisťovňa Generali sa vyhlasuje za lídra na trhu cestovných poistení. Je súčasťou medzinárodnej poisťovacej skupiny orientovanej na krajiny strednej a východnej Európy a na Slovensku pôsobí už viac ako 20 rokov. V roku 2015 integrovala poisťovne Genertel a Európsku cestovnú poisťovňu.Informácie o cestovnom poistení

Pri cestovnom poistení Generali sa dá tradične vybrať z dvoch základných možností – krátkodobé a celoročné, resp. poistenie na dobu neurčitú. Krátkodobé poistenie je možné uzavrieť aj na 1 deň. Pri častejších a dlhších cestách sa ale viac oplatí poistenie na dobu neurčitú. V takom prípade vám cestovné poistenie Generali platí po celý rok, vycestovať môžete tak často, ako len chcete, a maximálna dĺžka jednej cesty môže byť 45 dní.

Generali ponúka cestovné poistenie v štyroch balíkoch: Klasik, Plus, Komfort, Komplet. Tieto balíky sú pri krátkodobom a dlhodobom poistení takmer identické, líšia sa len tým, že pri krátkodobom je ešte balíček Storno, ktorý pokrýva výdavky súvisiace so stornovaním alebo zrušením cesty. Pri dlhodobom poistení sú tieto výdavky pokryté v balíku Komplet. Čo sa teda nachádza v jednotlivých balíkoch:

  • Klasik zahŕňa len poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby.

  • Plus pridáva úrazové poistenie, poistenie pátrania a záchrany (mimo územia SR) a poistenie zodpovednosti.

  • Komfortom si môžete pripočítať poistenie batožiny a nadštandardné asistenčné služby.

  • Komplet pridáva už zmieňované poistenia storno poplatkov.


Cestovné poistenie Generali je možné uzatvoriť aj skupinovo. Ide o tzv. Skupinové cestovné poistenie, ktoré je vhodné pre väčšie skupiny (napr. pracovné výjazdy alebo športové sústredenia). Uzatvára sa na 1 rok a dá sa prispôsobiť podľa potrieb.


Ako cestovné poistenie uzatvoriť?

Možností, ako uzatvoriť cestovné poistenie v Generali, je viacero. Alebo sa zastavíte na pobočke a vybavíte celú vec osobne, alebo poisťovňu kontaktujete telefonicky (v čase od 08:00 do 18:00). Tretia možnosť je uzatvoriť poistenie online. V tom prípade zadáte údaje do online formulára a poisťovňa vám vypočíta výšku poistného a vhodné varianty cestovného poistenia.

Ak sa stále neviete rozhodnúť, ktoré cestovné poistenie je vás to najvýhodnejšie, využite našu online kalkulačku.

V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť. Myslite preto na cestovné poistenie, vďaka ktorému budete pripravení na všetky nepredvídateľné udalosti vrátane lekárskeho ošetrenia či straty batožiny. Cestujte s väčším pocitom bezpečia vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu.