0850 100 101 info@superpoistenie.sk

Zriaďte si cestovné poistenie, ktoré vás ochráni pred ochorením Covid-19 odhliadnuc od rizikovosti danej krajiny.

Viac informácií

Cestovné poistenie

Doteraz sme pomohli ušetriť viac ako 193 000 klientom. Porovnajte si aj vy cestovné poistenie a uzatvorte poistku cez internet.

36 Zákazníkov tu teraz porovnáva
Allianz AXA Assistance Groupama Union Uniqa

Cestovné poistenie a COVID-19

Pri uzatváraní cestovného poistenia je dôležité myslieť na súčasnú situáciu spojenú s ochorením COVID-19. Okrem podmienok v našej krajine je potrebné naštudovať si všetky informácie aj o podmienkach na mieste, kam cestujete.

Mnohé poisťovne majú v rámci cestovného poistenia aj krytie COVID-19. V niektorých prípadoch to platí dokonca aj vtedy, keď cestujete do rizikovej krajiny. Poistenie s krytím COVID-19 aj do rizikovej krajiny si u nás môžete pohodlne dojednať.


Porovnať poistenia s krytím COVID-19

Cestovné poistenie - online kalkulačka

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je určené pre tých, ktorí chcú cestovať do zahraničia a chcú vylúčiť riziko finančných ťažkostí v prípade neočakávaných udalostí. Kompletná ponuka cestovného poistenia vám umožní vycestovať do zahraničia s vedomím istoty, že ste zabezpečený pre prípad náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny alebo zapríčinenia škody tretej osobe, a že sa kedykoľvek môžete obrátiť na asistenčnú spoločnosť so žiadosťou o pomoc.

Z cestovného poistenia sa poskytuje úhrada nevyhnutných nákladov poisteného na ošetrenie, ktorému sa počas poistného času bol nútený podrobiť v dôsledku úrazu či choroby. Nevyhnutné náklady na ošetrenie sú náklady z lekárskeho hľadiska nutné na nevyhnutnú liečbu a ošetrenie úrazu alebo náhle vzniknutej choroby. Za náklady na ošetrenie sa považujú výdaje na nevyhnutnú starostlivosť súvisiacu s úrazom alebo chorobou vrátane diagnostických postupov, ktoré s nimi bezprostredne súvisia a sú lekárom predpísané.

Možnosti cestovného poistenia

Aj keď sa ponuka jednotlivých poisťovní líši, do pôsobnosti základného cestovného poistenia je spravidla zahrnuté poistenie liečebných nákladov v zahraničí, vrátane asistenčnej služby v zahraničí. Z neho sú hradené nevyhnutné náklady poisteného spojené s liečbou a ošetrením, ktoré sú nad rámec zákonného zdravotného poistenia.

Poistenie liečebných výdavkov spravidla kryje nutnú a neodkladnú liečbu náhlych ochorení, náhlych porúch zdravia alebo úrazov, jednoduché ošetrenie zubov či tzv. repatriáciu poisteného (návrat späť do vlasti). Ďalšou nezanedbateľnou súčasťou poistenia liečebných výdavkov je asistenčná služba, ktorá poskytuje nepretržitú pomoc, ak sa ocitnete v núdzovej situácii.

Ďalšou voliteľnou súčasťou krátkodobého komplexného cestovného poistenia je: úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody (vrátane nákladov na advokáta a nákladov kaucie).

Poistenie do zahraničia

Ochrana seba a svojho zdravia je dôležitá aj počas cestovania v zahraničí. Dovolenka má byť predsa príjemne stráveným časom bez väčších komplikácií. Zahoďte preto všetky vaše starosti. Vybavte si poistenie do zahraničia s vysokým krytím a výhodnými pripoisteniami. Buďte si istí, že aj keď sa niečo stane, nebudete na to sami.

Údaje potrebné na uzatvorenie cestovného poistenia online

  • identifikačné údaje poisťovanej osoby [meno, priezvisko, rodné číslo, adresa]
  • dátum začiatku poistenia
  • počet dní pobytu poisťovanej osoby v zahraničí vrátane dňa odchodu a dňa príchodu na Slovensko
 

Cestovné poistenie do zahraničia online

  • porovnanie cestovného poistenia
  • okamžitá platnosť poistky
  • online, bez nutnosti podpisu
  • poistenie batožiny a škôd
  • liečebné náklady, poistenie úrazu
  • zaplatením poistného môžte ihneď vycestovať
 

Najčastejšie otázky

Čo robiť ak sa mi stal úraz v zahraničí?
Zavolajte asistenčnú službu, ktorá vám v slovenčine doporučí nemocnicu a pomôže zorganizovať vyšetrenie alebo prípadnú hospitalizáciu. Telefónne číslo asistenčnej služby preto majte vždy k dispozícii. Rovnako si so sebou do zahraničia nezabudnite zobrať poistku, ktorá slúži ako doklad pre platné cestovné poistenie.

Ak absolvujem ošetrenie u lekára v zahraničí, musím niečo platiť?
Menšie čiastky môžete uhradiť, doklad o zaplatení si po príchode na Slovensko necháte preplatiť poisťovňou. Vyššie čiastky by ošetrujúci lekár alebo nemocnica mala fakturovať priamo poisťovni, v ktorej ste si uzavreli cestovné poistenie. Poistením sa preukážete asistenčnou kartou alebo číslom vášho poistenia a názvom poisťovne tak, aby si to lekár mohol overiť.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 224

Referencie našich zákazníkov

Janka V. hodnotí:
100%

Ďakujem za túto stránku. Poistenie vozidla som mala vybavené za 10 min.

Ľuboš H. hodnotí:
100%

Odborné poradenstvo, ústretovosť, všetko na jednom mieste, proste super nápad toto super poistenie 👍