UNIQA poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum životných a neživotných poistení pre súkromné osoby aj podnikateľov. Na poistnom trhu pôsobí od roku 1990. Pôvodne pod názvom Poisťovňa OTČINA boli druhou poisťovňou na slovenskom poistnom trhu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam, finančnej stabilite, vysokej odbornosti personálu a rýchlosti poskytovaných služieb sú silným a spoľahlivým partnerom pre prípad nečakaných udalostí.

Táto časť obsahuje všeobecné poistné podmienky a dôležité zmluvné dokumenty. Kompletná zmluvná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke poisťovne tu.

PZP a KASKO

Krátkodobé CP - cesty mimo SK

Krátkodobé CP - cesty po SK

Všeobecné dokumenty

Archív