0850 100 101 info@superpoistenie.sk

Jednoducho, rýchlo a lacno

Povinné zmluvné poistenie

JEDNODUCHO

Porovnanie už do 2 minút

RÝCHLO

Zelená karta ihneď

LACNO

Úspora až 50 %

JEDNODUCHO

Porovnanie už do 2 minút

RÝCHLO

Zelená karta ihneď

LACNO

Úspora až 50 %

* viac ako 51 % klientov u nás ušetrilo najmenej 51,48 eur

14 ľudí práve porovnáva ponuky

Najširšie porovnanie PZP na trhu

Allianz ČSOB Generali Groupama Union Komunalna Uniqa Kooperativa Wustenrot

Spoľahlivý a overený partner

160 000

poistených klientov za rok

95 %

spokojných zákazníkov

Janka V.  
100 %

Ďakujem za túto stránku. Poistenie vozidla som mala vybavené za 10 min.

Milan F.  
100 %

Ďakujem za rýchlu odozvu a bezproblémové vybavenie. Takto by mohli byť realizované aj iné služby! Pekný deň!

Ľuboš H.  
100 %

Odborné poradenstvo, ústretovosť, všetko na jednom mieste, proste super nápad toto superpoistenie. 👍

Príklady konkrétnych úspor zo včerajšieho dňa

Škoda Octavia 1.8T
152,76 eur94,68 eur
Ušetrených 58,08 eur
Škoda Fabia 1.3T
99,70 eur63,99 eur
Ušetrených 35,71 eur

Prečo uzavrieť povinné zmluvné poistenie online?

Ušetríte viac,
ako si myslíte

 • 85 % ľudí s nami online ušetrí
 • Priemerná úspora 47,48 eur ročne
 • Nezáväzné porovnanie do 2 minút

Sme na vašej strane,
všetko máme pod kontrolou

 • Žiadny zbytočný spam
 • Poistenie ušité na mieru vašim potrebám
 • Pomôžeme vám získať lepšiu ponuku aj od vašej súčasnej poisťovne
 • Pýtame sa len na údaje, ktoré naozaj potrebujeme a vaše dáta sú u nás v bezpečí Viac o ochrane dát

Všetky ponuky
na jednom mieste

 • Porovnáme vám aktuálne ponuky poisťovní vrátane zliav a bonusov
 • Prehľadné usporiadanie od najnižšej ceny

Najčastejšie otázky

Ako prebieha uzatvorenie PZP online?

Vo formulári pre výpočet poistného zadáte údaje o vozidle a o poistníkovi – teda osobe, ktorá poistenie uzatvára. Ak má vaše vozidlo pridelené EČV (evidenčné číslo vozidla, po starom známe ako ŠPZ), väčšina technických údajov o vozidle sa doplní automaticky. V prípade, že zadávate aj tieto údaje ručne, uveďte presné údaje o vozidle - najmä výkon v kW, objem v cm3 či najvyššiu prípustnú hmotnosť vozidla, pretože tieto údaje sú pre výpočet poistného kľúčové.

Po vyplnení formulára kliknete na tlačidlo “Spočítať ceny” a následne sa vám zobrazia cenové ponuky jednotlivých poisťovní. Zvolíte si konkrétnu ponuku, kliknete na tlačidlo “Poistiť sa” a vyplníte ďalšie údaje potrebné pre uzatvorenie poistnej zmluvy. Na základe zadaných údajov bude vyhotovený návrh poistnej zmluvy. Spolu s ním budú na vašu e-mailovú adresu zaslané aj ďalšie dokumenty k PZP a tiež údaje potrebné k zaplateniu poistky. Poistná zmluva sa stáva platnou zaplatením poistného.

Čo potrebujem k uzatvoreniu PZP online?

K uzatvoreniu povinného zmluvného poistenia online vám bude stačiť veľký technický preukaz vozidla, z ktorého odpíšete údaje o vozidle a občiansky preukaz, ktorý pre doplnenie informácií o jeho držiteľovi. Pri držiteľovi vozidla uveďte aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, na ktorú budú zaslané všetky potrebné dokumenty súvisiace s poistením.

Ak má vozidlo pridelené evidenčné číslo (EČV), väčšina technických údajov sa doplní do formulára automaticky. V prípade, že uzatvárate poistenie pre nové vozidlo, ktoré ešte nemá pridelené EČV alebo ide o vozidlo, pri ktorom dôjde k prepisu držiteľa vozidla a bude sa meniť EČV, evidenčné číslo vozidla neuvádzate. V takom prípade postačí ako identifikátor vozidla VIN číslo. Po pridelení evidenčného čísla vozidla je však potrebné evidenčné číslo vozidla oznámiť do poisťovne, preto nám, prosím, pošlite informáciu o pridelenom EČV na info@superpoistenie.sk.

Účtujú sa k poistnému nejaké ďalšie poplatky?

Poistné môžete uhradiť platobným prevodom, kartou online alebo poštovou poukážkou. Platby smerujú priamo na účet zvolenej poisťovne.

Kedy bude moje poistenie platné?

Vaše poistenie je platné odo dňa začiatku poistenia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Podmienkou platnosti poistenia je však včasná úhrada poistného. Poistné musíte uhradiť vo výške a v lehote uvedenej v návrhu poistnej zmluvy. V prípade, že poistné v stanovenej lehote neuhradíte, platnosť návrhu poistnej zmluvy zaniká a poistenie nevznikne. V prípade, že uzatvárate poistenie s okamžitou platnosťou, t.j. dátum začiatku poistenia je dnešný deň, je potrebné, aby v dnešný deň bolo poistné aj uhradené.

Kedy dostanem zelenú kartu?

Okamžite po uzatvorení návrhu poistnej zmluvy vám bude na váš e-mail zaslaná zelená karta, ktorá slúži ako potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom. Táto zelená karta má dočasnú platnosť. Po úhrade poistného vám poisťovňa zašle poštou zelenú kartu s platnosťou na celé poistné obdobie.

Mám platné poistenie, ako môžem zmeniť poisťovňu?

Poistnú zmluvu môžete vypovedať písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia doručenou svojej poisťovni.

Poistná zmluva sa spravidla uzatvára na dobu neurčitú a poistné obdobie je jeden rok. Výpoveď poistnej zmluvy musíte svojmu súčasnému poisťovateľovi doručiť najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. V tento deň musí mať vaša poisťovňa túto výpoveď k dispozícií. Výpoveď môžete podať osobne v pobočke poisťovne alebo doporučene poštou.

Výpoveď si môžete vygenerovať na našej stránke Výpoveď PZP a podať ju osobne v pobočke poisťovne alebo poslať doporučene poštou. Dokument je možné poslať tiež elektronicky prostredníctvom e-mailu. Bližšie informácie o tom, kam výpoveď zaslať, nájdete na stránke Výpoveď PZP v časti Poisťovne.

Ako mám riešiť prípadnú poistnú udalosť?

Vo vozidle by ste vždy mali mať k dispozícii tlačivo Správa o nehode. Toto tlačivo vám doručí poštou poisťovňa alebo si Správu o nehode môžete stiahnuť.

A. Nehoda s volaním polície

Pri dopravnej nehode je potrebné privolať políciu, ak:

 • došlo k zraneniu alebo usmrteniu účastníka nehody,
 • došlo ku škode na vozidle alebo prepravovaných veciach, ktorá je pravdepodobne vyššia ako 3 990 eur,
 • došlo k poškodeniu komunikácie alebo jej príslušenstva (napríklad dopravnej značky alebo zvodidiel),
 • nedošlo k dohode účastníkov nehody o tom, kto ju spôsobil alebo im nie je známy ich priebeh,
 • niektorý z účastníkov je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
 • účastník nehody nie je známy (nezastavil vozidlo, nepreukázal totožnosť, neposkytol údaje o poistení vozidla),
 • došlo ku škode na majetku tretej osoby, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody (napríklad poškodenie fasády domu alebo oplotenia),
 • došlo k škode na zaparkovanom aute, v ktorom sa užívateľ vozidla nenachádza.

Polícia vykoná šetrenie nehody a vyhotoví policajnú správu o dopravnej nehode. Aj v prípade, že je dopravná udalosť šetrená políciou, odporúčame vyplniť tlačivo Správa o nehode.

B. Nehoda bez volania polície

Ak došlo k dopravnej nehode, resp. škodovej udalosti, pri ktorej nie je potrebné volať políciu a škodca uznáva svoju vinu, vyplňte dvojmo dokument Správa o nehode. Vyplnenú správu o nehode podpíšte. Zároveň si dôkladne odfotografujte postavenie vozidiel a škody na nich.

Ak ste vinníkom dopravnej nehody, nahláste škodovú udalosť do svojej poisťovne, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Lehota na nahlásenie škodovej udalosti je 15 dní od škodovej udalosti, ak ku škode došlo na území SR a 30 dní, ak ku škode došlo v zahraničí. Do poisťovne zašlite aj vyplnenú Správu o nehode a policajnú správu, ak bola dopravná nehoda šetrená políciou.

Ak ste poškodeným pri dopravnej nehode, nahláste škodovú udalosť do poisťovne vinníka. Zároveň do poisťovne doložte aj vyplnenú Správu o nehode a policajnú správu, ak bola dopravná nehoda šetrená políciou.

V prípade, že je vaše vozidlo po dopravnej nehode nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Kontakty na jednotlivé asistenčné služby nájdete na internetových stránkach poisťovní.

Akú výšku škody mi uhradí poisťovňa?

Zákon o povinnom zmluvnom poistení definuje dva limity poistného plnenia, ktoré predstavujú najvyššiu hranicu poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti:

 • 5 240 000 eur za škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 • 1 050 000 eur za škody vzniknutej poškodením, zničením,
 • odcudzením alebo stratou veci, bez ohľadu na počet poškodených.

Niektoré poisťovne ponúkajú aj vyššie ako zákonom stanovené limity - napríklad až 10 000 000 eur pre škody na zdraví a 6 000 000 pre škody na majetku. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve.

Ako môžem poistenie zrušiť?

V prípade, že ste poistné ešte neuhradili, môžete návrh poistnej zmluvy zrušiť telefonicky na čísle 0850 100 101 alebo e-mailom zaslaným na info@superpoistenie.sk.

Ak ste už poistné uhradili, môžete od návrhu poistnej zmluvy odstúpiť v lehote do 14 dní odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy, t.j. odo dňa úhrady poistného. Odstúpenie od zmluvy v písomnej forme je potrebné doručiť na adresu poisťovateľa v lehote 14 dní odo dňa, kedy bolo poistné uhradené. Táto možnosť odstúpenia od zmluvy neplatí v prípade, že ste poistenie uzavreli na dobu kratšiu ako jeden mesiac, čo platí najmä v prípade krátkodobého cestovného poistenia.

Ak ste poistné uhradili a už uplynula 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy, poistnú zmluvu môžete vypovedať v lehote do 2 mesiacov odo dňa uzatvorenia poistenia, ale len v prípade, že je táto možnosť výpovede uvedená vo všeobecných poistných podmienkach príslušnej poisťovne.

V ostatných prípadoch môžete platné poistenie vypovedať vždy k výročiu poistnej zmluvy. Písomná výpoveď musí byť do poisťovne doručená v lehote 6 týždňov pred skončením poistného obdobia.

Najlacnejšie PZP

Naše ceny sú na úrovni najnižších cien ponúkaných samotnými poisťovňami, a to vrátane zliav a bonusov. Mesačne poisťujeme tisíce automobilov a motocyklov, preto máme s poisťovňami dohodnuté zvýhodnené sadzby. Môžeme vám tak vybaviť povinné zmluvné poistenie online za absolútne najvýhodnejšie podmienky na trhu. Vybavíme vám zdarma poistku na auto v poisťovni, ktorú si vyberiete.

Porovnajte si poisťovne

Rovnako ako zmenou mobilného operátora, aj zmenou poisťovne môžete ušetriť pomerne veľa peňazí. Vypočítajte si v našej kalkulačke, o koľko menej môžete platiť za vaše PZP.

Naše porovnanie PZP je pritom úplne zadarmo. Stačí, ak zadáte základné údaje o vozidle a jeho vlastníkovi a naša online kalkulačka vám prehľadne zoradí ponuky povinného zmluvného poistenia od mnohých poisťovní. Už za pár sekúnd si môžete vyberať PZP z našej širokej ponuky.

Vybrané PZP môžete u nás uzavrieť zdarma. Celý proces dokončíte jednoducho online. Môžete tak urobiť sami alebo vám pomôžu naši špecialisti, ktorí sa s vami automaticky spoja. Proces vám pomôžu dokončiť tak, aby ste ešte v ten deň obdržali zelenú kartu i zmluvu s poisťovňou a mohli bez problémov vyraziť na cesty. Ak vám čokoľvek nie je jasné, na akúkoľvek otázku vám veľmi radi okamžite odpovieme. Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle 0850 100 101 alebo e-mailom na info@superpoistenie.sk.

Koľko ušetríte na povinnom zmluvnom poistení?

Vozidlo Bežná cena Naša cena Úspora
Škoda Fabia (998 ccm, 44 kW) 99,70 eur 63,99 eur 35,71 eur
Škoda Fabia (1395 ccm, 92kW) 123,36 eur 68,67 eur 54,69 eur
Škoda Octavia (1984 ccm, 180 kW) 152,76 eur 94,68 eur 58,08 eur
Škoda Octavia (1390 ccm, 55 kW) 115,00 eur 75,48 eur 39,52 eur
Volkswagen Passat (1395 ccm, 92 kW) 123,36 eur 74,85 eur 48,51 eur
Volkswagen Golf (999 ccm, 66 kW) 124,50 eur 66,48 eur 58,02 eur
Ford Mondeo (1997 ccm, 154 kW) 150,96 eur 90,12 eur 60,84 eur
Ford Focus (1388 ccm, 59 kW) 111,30 eur 70,95 eur 40,35 eur
Dacia Duster (999 ccm, 74 kW) 106,08 eur 66,48 eur 39,60 eur
Citroen C3 (1199 ccm, 50 kW) 103,68 eur 63,99 eur 39,69 eur
Peugeot 308 (1199 ccm, 60 kW) 111,30 eur 63,99 eur 47,31 eur
Kalkulované pre poistníka vo veku 60 rokov, bydlisko Gelnica, bez nehody

Povinné zmluvné poistenie motocyklov

Povinné zmluvné poistenie musia mať zo zákona uzavreté nielen vodiči osobných automobilov. Poistiť sa musia tiež majitelia motocyklov. Do kategórie motocyklov spadajú všetky dvojkolesové motorové vozidlá, teda motorky, skútre, mopedy, ale tiež motorové trojkolky a štvorkolky. PZP pre motocykle poskytuje väčšina poisťovní. Pozrite sa na povinné zmluvné poistenie motocyklov a porovnajte si ich ponuky.

Čo má vplyv na cenu?

Existuje mnoho faktorov, ktoré rozhodujú o cene povinného zmluvného poistenia. Z tých, ktoré sa týkajú vozidla, ovplyvňuje výpočet najmä objem a výkon motora alebo vek auta. Z faktorov týkajúcich sa majiteľa vozidla sú to napríklad vek, miesto bydliska a počet spôsobených nehôd. Na základe tejto „šikovnosti” vodiča udeľujú poisťovne vodičovi tzv. bonusy, ktoré môžu cenu PZP znížiť až o 60 %. Každá poisťovňa dáva jednotlivým faktorom rôznu dôležitosť. Vyskúšajte našu kalkulačku, aby ste zistili výšku vašej povinnej poistky. Nájdeme vám lacné a zároveň kvalitné poistenie vášho vozidla.

Podľa čoho si vybrať poistku na auto?

Pre väčšinu slovenských vodičov je najdôležitejšia cena. Preto podľa nej zoraďujeme jednotlivé ponuky poisťovní. Veľmi dôležitá je však aj výška limitu poistného plnenia, ktorá definuje, akú čiastku vám je poisťovňa schopná vyplatiť v prípade nehody. Poisťovne ponúkajú limity od štátom nariadených 5,24 mil. eur za škody na zdraví a nákladov pri usmrtení a 1,05 mil. eur za škody spôsobené na majetku napríklad až po 10 mil. eur pre škody na zdraví a 10 mil. eur pre škody na majetku.

Podstatný je však aj rozsah asistenčných služieb. V poslednom čase sa poisťovne čoraz častejšie predbiehajú v poskytovaní mnohých pridaných hodnôt, ktoré ich produkt obsahuje. Snažia sa tak prilákať zákazníkov top kvalitou svojich produktov. Hľadáte ideálnu poistku na auto? Vyberte si z našej ponuky tú, ktorá je najlepšia pre vás.

Napísali o nás

joj_cinema joj_family joj_plus joj_tv rik wau
zlata_minca novy_cas forbes fin_web fun_radio hn_online trend