Povinné zmluvné poistenie

Nepreplácajte na PZP

Nepreplácajte na PZP

Ako sa vyznať v technickom preukaze vozidla

Doklady v aute

Technický preukaz by sa dal nazvať základným dokumentom k vášmu automobilu. Nájdete v ňom dôležité údaje, ktoré budete potrebovať, ak si idete uzatvoriť havarijné alebo povinné zmluvné poistenie. Mnohí vodiči sa však v technickom preukaze úplne nevyznajú. Často ani nevedia, aký by mali mať pri sebe a ktorý so sebou nosiť nemusia.

Základné údaje

Technický preukaz vozidla obsahuje všetky dôležité informácie o vozidle, rovnako ako aj zmeny na ňom. 

Ak zmeníte napríklad farbu pomocou fólií, bude to potrebné dať zapísať do technického preukazu vozidla

Z technického preukazu však môže vodič vyčítať mnoho zaujímavých vecí, ak vie, čo v ňom jednotlivé priečky znamenajú. K technickému preukazu nedostávame žiadny návod na použitie, preto je dobre poznať aspoň najdôležitejšie, prípadne zaujímavé časti.

VIN

Predstavuje dôležitý údaj, ktorý budete potrebovať napríklad pri uzatváraní poistenia auta. VIN znamená Vehicle Identification Number a ide o kombináciu znakov a čísel, ktorá identifikuje vozidlo s výrobcom. Identifikačné číslo vozidla VIN sa vyznačuje bez medzier a oddeľovacích znakov. Cieľom je, aby mohlo byť vozidlo zreteľne identifikovateľné výrobcom na dobu 30 rokov.

Spočítať ceny PZP

Kombinácia znakov vo VIN čísle sa delí na tri časti:

  • Prvé tri znaky vo VIN čísle – nazývajú sa World Manufacturer Identifier (WMI) a identifikujú výrobcu. Prvý znak určuje oblasť, odkiaľ výrobca pochádza. A až H sú určené pre Afriku, J až R pre Áziu a S až Z pre Európu. Amerika má čísla 1 až 5 a Austrália 6 až 7. Južná Amerika používa čísla 8 a 0. Druhý znak konkretizuje výrobcu v danom štáte a tretí poukazuje na odlišnosti medzi Európou a Amerikou.

  • Ďalších šesť znakov – označujú sa aj ako Vehicle Descriptor Section (VDS) a určujú typ vozidla. Výrobcovia ich využívajú podľa seba.

  • Posledných osem znakov – nazývajú sa aj Vehicle Identifier Section (VIS) a popisujú konkrétne vozidlo, jeho motor, prevodovku, výbavu, modelový rok a názov výrobného závodu.

VIN číslo nájdete na viacerých častiach vozidla. Zvyčajne na:

  • B stĺpiku,

  • pod podlahou spolujazdca,

  • na pravej strane auta,

  • v batožinovom priestore,

  • na dielenských nálepkách,

  • na čelnom skle zvonka.

VIN číslo je potrebné najmä vtedy, keď predávate alebo kupujete auto z bazára. Viete si podľa neho overiť viacero informácií. K nim patrí napríklad to, či nebolo poskladané z rôznych častí, prípadne, či sú údaje v inzeráte skutočne správne.

Rada odborníka

Ak VIN číslo neviete nájsť, prezrite dokumenty k autu. Tento údaj býva súčasťou kúpno-predajnej zmluvy, v žiadosti o pridelenie evidenčného čísla či v poistnej zmluve.

Výrobca motora

Výrobca motora sa uvádza ako text z číselníka výrobcu, ktorý typový schvaľovací orgán zverejňuje na svojom webovom sídle. Zvyčajne sa uvádza plný názov výrobcu a akronym štátu, kde má výrobca sídlo.

Identifikačné číslo motora

Ide o výrobcom stanovené označenie identifikačného čísla motora aj označenie typu motora. Výrobné číslo motora sa v tejto položke nevyznačuje.

Najväčší výkon motora

Udáva najvyššie otáčky a mal by si ho preštudovať každý, kto si chce občas stlačiť plyn na podlahu. Tento údaj znamená najväčšiu hodnotu čistého výkonu v „kW“ meraného pri plnom zaťažení motora pri meraných otáčkach „min-1“.

Zaťaženie strechy

Veľmi dôležitý údaj najmä pre tých, ktorí chcú prevážať napríklad bicykle alebo lyže na streche. V techničáku nájdete celkové zaťaženie strechy v kilogramoch dané výrobcom, ktoré závisí od konštrukcie vozidla.

Maximálne zaťaženie strechy je pri bežných osobných autách zvyčajne v rozsahu od 50 do 100 kg. Všetko záleží od samotného modelu a jeho konštrukcie. So zaťažením sa však spája aj zmena ťažiska. Po tom, ako na strechu niečo umiestnite, je vozidlo menej stabilné. Je preto nutné prispôsobiť tejto skutočnosti aj jazdu. 

Druh kolies

Podľa tohto údaja si musíte vyberať kolesá na auto. Znamená to, aký druh kolies používate na vozidle.

Do technického preukazu je takisto nutné uviesť alternatívne kolesá. Túto možnosť využijete vtedy, keď si zakúpite väčší alebo menší model. 

Pri výbere nových kolies sledujte, či majú TÜV certifikát, čiže potvrdenie výrobcu o tom, že vami vybraný model je odskúšaný a spôsobilý na jazdu po pozemných komunikáciách. Keď certifikát máte, môžete pristúpiť k zápisu a následnému používaniu.

Najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla

Je nutné poznať ju ešte pred tým, ako sa začnete s vozidlom pretekať. Pri motorových vozidlách sa spravidla uvádza najväčšia konštrukčná rýchlosť v kilometroch za hodinu, napríklad 220. Ak je vozidlo vybavené obmedzovačom rýchlosti, pripojí sa za údaj o rýchlosti nastavený obmedzovačom slovné spojenie „S OBMEDZOVAČOM“.

Dátum prvej evidencie vozidla

Ide o skutočný rok výroby. Týmto dátumom sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte. Ak sa tento dátum nedá zistiť, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.

Viete, ktorý technický preukaz nosiť so sebou?

V súčasnosti sú na Slovensku v platnosti dva technické preukazy. Jeden je malý a má formát plastovej bankomatovej karty a druhý je veľkého papierového formátu. 

Problém je však v tom, že len málo ľudí skutočne vie, ktorý z nich je potrebné nosiť so sebou v aute. Pri bežných jazdách po Slovensku je nutné mať so sebou malý technický preukaz. Ak ho pri sebe nemáte, môžete dostať pokutu alebo napomenutie od polície. 

Veľký technický preukaz so sebou nosiť nemusíte. Môžete ho mať odložený doma až na výnimku, keď opúšťate hranice. V takomto prípade ho musíte mať so sebou. Malý a veľký technický preukaz však nikdy nenechávajte vo vozidle.

Čo robiť, ak ste technický preukaz stratili?

Plánujete nasadnúť do auta a ísť do práce, no neviete nájsť malý ani veľký techničák? V tom prípade musíte túto skutočnosť bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému zboru.

Na Okresnom dopravnom inšpektoráte podáte písomnú žiadosť na vydanie technického preukazu. K žiadosti následne doložíte doklad o ohlásení straty alebo odcudzenia. Ďalším potrebným dokladom je odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia, ktorý musí byť pozitívny. Ak by nebol, vozidlo nie je spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách.

Posledným dokladom je potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia. Vo väčšine prípadov ide o bielu kartu. Doložiť nezabudnite ani svoj občiansky preukaz.

Povinné zmluvné poistenie

Po podaní žiadosti vám úrad vystaví a vydá duplikát technického preukazu. Ešte predtým, ako tak urobí, bude potrebovať súhlas od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a od štátneho dopravného úradu. Súhlas získate, ak sa váš typ motorového vozidla nachádza v archíve schválení. V tomto by však problém nemal byť, keďže technický preukaz ste predtým už mali.

Celá strata technického preukazu vás nevyjde draho. Za jeden dokument sa platí 6 eur. Ak ste stratili malý aj veľký techničák, zaplatíte spolu 12 eur. V prípade, že vozidlo potrebujete používať, môžete požiadať o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní. Poplatok za urýchlenie je vo výške 30 eur.

Rada odborníka

Posudok originality vozidla a jeho spôsobilosti nesmie byť starší ako 30 dní.

Kde si vyzdvihnúť malý technický preukaz?

Pre občanov Slovenskej republiky vstúpila 1. decembra 2019 do účinnosti novela zákona o cestnej premávke. Vďaka nej nemusia navštevovať dopravný inšpektorát. Všetko si vedia vybaviť z pohodlia domova s tým, že tabuľky EČV a malý a veľký technický preukaz im budú zaslané kuriérom priamo na adresu.

Poslankyňa Denisa Saková uvádza v tlačovej správe: „Kuriérovi pri doručení je potrebné odovzdať staré tabuľky aj doklady, ktoré poputujú do skartácie. Ak ich však občan nebude mať pripravené ani pri opakovanom doručení, podľa zákona mu nové kuriér neodovzdá a občan si ich bude môcť prevziať na najbližšom dopravnom inšpektoráte.”

Výhodou elektronického vybavenia dokladov k vozidlu je aj to, že poplatky polovičné. Okrem času tak šetríte aj financie.

Zasielanie malého technického preukazu nie je žiadnou novinkou. Tento proces funguje už od roku 2010. Zmena však nastala najmä v zasielaní veľkého technického preukazu, ktorý sa dostával priamo na dopravnom inšpektoráte pri prihlasovaní vozidla.

Zistite všetky potrebné informácie z technického preukazu

Technický preukaz je dôležitým dokumentom, ktorý vám nesmie chýbať. Jeho malú verziu musíte mať pri jazde neustále pri sebe. Potrebujete zistiť nejaké údaje o vozidle alebo vás zaujíma, čo všetko sa v tomto dokumente nachádza? Stačí, aby ste ho otvorili a následne z neho vyčítali všetky potrebné informácie.

Chcem nové PZP

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 14