Ako sa vyznať v technickom preukaze vozidla

Technický preukaz by sa dal nazvať základným dokumentom k vášmu automobilu. Páve v ňom nájdete dôležité údaje, ktoré budete potrebovať, ak si idete uzatvoriť havarijné poistenie, alebo aj povinné zmluvné poistenie (PZP). Mnohí vodiči sa však v technickom preukaze úplne nevyznajú a často ani nevedia, aký by mali mať pri sebe a ktorý nosiť so sebou bežne nemajú.

Spočítať
ceny

Základné údaje

Technický preukaz vozidla obsahuje všetky dôležité informácie o vozidle a rovnako aj zmeny na vozidle. Napríklad, ak zmeníte farbu vozidla pomocou fólií, bude to potrebné dať zapísať práve do technického preukazu vozidla. Z technického preukazu však môže vodič vyčítať mnoho zaujímavých vecí, ak vie, čo v ňom jednotlivé priečky znamenajú. K technickému preukazu nedostávame žiadny návod na použitie a preto je dobre poznať aspoň tie najdôležitejšie, prípadne zaujímavé časti.

VIN

Predstavuje dôležitý údaj, ktorý budete často potrebovať práve napríklad pri uzatváraní poistenia auta. VIN znamená Vehicle Identification Number a ide o kombináciu znakov a čísel, ktorá identifikuje vozidlo s výrobcom. Identifikačné číslo vozidla VIN sa vyznačuje bez medzier a oddeľovacích znakov. Účelom je, aby mohlo byť vozidlo zreteľne identifikovateľné výrobcom na dobu 30 rokov.

Výrobca motora

Výrobca motora sa ako uvádza text z číselníka výrobcu, ktorý typový schvaľovací orgán zverejňuje na svojom webovom sídle. Zvyčajne sa uvádza plný názov výrobcu a akronym štátu, kde má výrobca sídlo.

Identifikačné číslo motora

Nie je to isté čo VIN. Ide o výrobcom stanovené označenie identifikačného čísla motora aj označenie typu motora. Výrobné číslo motora sa v tejto položke nevyznačuje.

Najväčší výkon motora

Udáva najvyššie otáčky a mal by si ho preštudovať každý, kto si chce s autom občas stlačiť plyn na podlahu. Tento údaj znamená najväčšiu hodnotu čistého výkonu v „kW“ meraného pri plnom zaťažení motora pri meraných otáčkach „min-1“.

Zaťaženie strechy

Veľmi dôležitý údaj hlavne pre tých, ktorí chcú prevážať napríklad bicykle, alebo lyže na streche. Tu sa uvádza sa celkové zaťaženie strechy v kilogramoch dané výrobcom, ktoré závisí od konštrukcie vozidla.

Druh kolies

Podľa tohto údaju si musíte vyberať klesá na auto. Znamená aký druh kolies používate na vozidle.

Najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla

Je nutné ju poznať ešte pred tým, ako sa začnete s vozidlom pretekať. Pri motorových vozidlách sa spravidla uvádza najväčšia konštrukčná rýchlosť v kilometroch za hodinu, napríklad 220. Ak je vozidlo vybavené obmedzovačom rýchlosti, pripojí sa za údaj o rýchlosti nastavený obmedzovačom slovami „S OBMEDZOVAČOM“.

Dátum prvej evidencie vozidla

Ide o skutočný rok výroby. A týmto dátumom sa rozumie prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte. Ak sa tento dátum nedá zistiť, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.

Viete, ktorý technický preukaz nosiť so sebou?

V súčasnosti sú na Slovensku v platnosti dva technické preukazy. Jeden je malý, formátu plastovej bankomatovej karty a ten druhý veľkého papierového formátu. Pritom len málo ľudí dnes skutočne vie, aký preukaz potrebujú nosiť v aute. Pri bežných jazdách po Slovensku je nutné mať so sebou malý technický preukaz. Ten veľký so sebou nenosievajte. Dokonca za to môžete dostať pokutu, alebo minimálne napomenutie od polície.

Druhá časť, teda veľký technický preukaz je potrebné mať odložený doma, až na výnimku, ak opúšťate hranice. V takomto prípade je potrebné mať so sebou veľký technický preukaz. Ani malý ani veľký technický preukaz však nikdy nenechávajte vo vozidle.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 6