Poistenie lode

Poistenie lode

Medzi menej obvyklé poistenia patrí poistenie lode. Nie je sa čomu čudovať. Slovenská republika nedisponuje veľkými riekami, jazerami ani morom, ktoré sú pre vlastníctvo lode podmienkou. Aj napriek tomu existujú ľudia, ktorí vlastnia loď a hojne ju využívajú v rámci možností, ktoré im naše prírodné podmienky poskytujú.

Poistenie lode patri medzi dopravné druhy poistenia a ponúka ho väčšina slovenských poisťovní. Poistiť si môžete osobnú loď, nákladnú loď, motorový čln, jachtu, plachetnicu, remorkér a to vrátane vybavenia lode, jej príslušenstva a strojného zariadenia. V rámci bežného poistenia lode nie je možné poistiť vodné skútre.

Poistenie lode je podobné poisteniu vozidiel

Rovnako ako poistenie vozidiel zahrnuje poistenie lode dva typ – poistenie zodpovednosti z prevádzky lode (povinné zmluvné poistenie) a havarijné poistenie. Na rozdiel od PZP v prípade auta nie je poistenie zodpovednosti z prevádzky lode povinné pre všetkých majiteľov lodí. Zo zákona ho musia mať uzavreté len tí, čo vlastnia loď za účelom podnikania (napr. plavby loďou pre turistov, lodná preprava, atď.).

Povinné zmluvné poistenie je ale vhodné pre všetkých majiteľov lodí. Spôsobiť škodu, aj keď neúmyselne, nie je nič zložité. Vo vode je veľa nástrah, ktoré neradno podceňovať. A pokiaľ škodu zaviníte a ďalším osobám spôsobíte škodu na majetku alebo dokonca zdraví, budete ju musieť uhradiť v plnej výške.

Poistenie zodpovednosti z prevádzky lode kryje:

 • Škody na zdraví
 • Škody na majetku
 • Poistenie závodov a prípravy na nich

 

Vozidlá majú zelenú kartu, lode majú modrú kartu ako doklad o uzavretom povinnom zmluvnom poistení. Karta je v angličtine, čo uvítajú najmä tí, ktorí svoje lode používajú aj na plavby do zahraničia alebo po mori.

Havarijné poistenie pre lode

Havarijné poistenie sa v prvom rade vzťahuje na škody spôsobené živelnými udalosťami (napr. pád stromu alebo stožiaru, veľké vlny, búrka) a na škody spôsobené odcudzením plavidla. V prípade havárie je dôležité určiť vinníka. Ak je vinníkom iná loď, škoda je uhradená z jej povinného zmluvného poistenia. Ak je vinníkom majiteľ lode, škoda je uhradená z havarijného poistenia.

K základným typom poistenia lode si môžu majitelia zjednať a rad ďalších pripoistení. Medzi tie najčastejšie patrí:

 • Poistenie proti vandalizmu
 • Poistenie podvozku
 • Poistenie rizík v dôsledku nakladania a vykladania lode na pevninu alebo na vodu
 • Poistenie zodpovednosti za náklad
 • Poistenie zodpovednosti za ekologické škody
 • Poistenie výloh na odstránenie vraku

 

Niektoré poisťovne, ktoré sa na poistenie lode špecializujú, ponúkajú havarijné poistenie All-Risk, ktoré môže kryť napríklad všetky tieto riziká:

 • Živel, odcudzenie, havária, vandalizmus
 • Asistenčné služby
 • Vykladanie/nakladanie
 • Zazimovanie
 • Poškodenie motoru, poškodenie plachty a lán
 • Preprava po súši
 • Vybavenie plavidla
 • Prídavný čln s motorom
 • Osobné veci

 

Ako sa určuje výška poistného?

Rovnako ako u vozidiel, aj tu hrá rolu viac faktorov. Na výšku poistného ma vplyv druh plavidla (jachta, plachetnica, osobná loď, motorový čln), jeho hodnota, hodnota vybavenia lode, rok výroby, výkon motoru, využitie lode (komerčné, súkromné, závodné) a to, či je loď využívaná len na Slovensku alebo aj v zahraničí. Na základe uvedených údajov sa urobí výpočet a určí sa poistná čiastka a poistné.

Na cenu má tiež vplyv, akú variantu poistenia si zvolíte. Ak si zjednáte len povinné zmluvné poistenie alebo aj havarijné poistenie. Poisťovne rady dávajú zľavu, ale zadarmo to nebude.

Rolu hrá aj dĺžka poistenia. Na rozdiel od poistenia zodpovednosti vozidiel si môžete zvoliť dobu poistenia od niekoľkých týždňov, mesiacov až po dobu jedného roku. Majiteľ lode si poistenie obvykle zjednáva s ohľadom na dobu, po ktorú ju aktívne využíva

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2