PZP zo zákona

Povinné zmluvné poistenie je základom, ktorý nesmie chýbať žiadnemu autu. Kryje vás totiž v prípade dopravných nehôd. Na čo všetko je však PZP určené a oplatí sa k nemu pripoistiť? Máme pre vás odpovede.

Uzavrieť PZP

Povinnosť zo zákona

Ako už z názvu vyplýva, povinné zmluvné poistenie je povinné zo zákona. Uzatvorené ho musia mať osobné aj úžitkové autá, motorky, traktory či skútre. Jednoducho všetky vozidlá s evidenčným číslom premávajúce po pozemných komunikáciách.

PZP slúži ako určitý typ zodpovednosti za škody na vozidle či zdraví tretích osôb. Sú to osoby, ktoré sú súčasťou dopravnej nehody zapríčinenej vami. Spravidla sa využíva na krytie dopravných nehôd a iných menších škodových udalostí.

Inak povedané, povinné zmluvné poistenie nekryje vás ani vaše vozidlo. Slúži na to pripoistenie, resp. havarijné poistenie, ktoré síce nie je povinné zo zákona, no oplatí sa najmä novým vozidlám.

Ak by ste sa rozhodli, že povinné zmluvné poistenie neuzatvoríte, vystavujete sa riziku platenia pokuty, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 3 320 eur. Nehovoriac o tom, že pri dopravnej nehode by ste museli škody platiť z vlastného vrecka. Kým niektoré sú menšie a vyjdú len na „zopár” stoviek, iné sú väčšie v hodnote niekoľkých tisícok eur.

Na preukázanie platného PZP slúži zelená karta, ktorú by ste mali mať neustále pri sebe. Pri cestnej prehliadke sa ňou budete preukazovať.

PZP môžete uzatvoriť v mnohých poisťovniach. Ešte predtým, ako si jednu vyberiete, nezabudnite jednotlivé ponuky porovnať. Budete si tak istí, že máte tú najvýhodnejšiu.

Spočítať ceny PZP

Čo kryje základné zmluvné poistenie?

Hlavnou úlohou povinného zmluvného poistenia je kryť škody spôsobené vami na iných vozidlách. V praxi to znamená, že ak spôsobíte nehodu, poisťovňa by mala zaplatiť všetky náklady.

Koľko z nákladov poisťovňa zaplatí, sa odvíja od typu zmluvy. Vybrať si môžete PZP so spoluúčasťou alebo bez nej

Spoluúčasť znamená, že pri platení škôd určitú čiastku doplatíte zo svojho. Vyjadrená je vždy v percentách a môže byť napríklad 5 % alebo 10 %. Vyššie čísla sú nevýhodné. Za poistenie síce zaplatíte menej, no pri dopravnej nehode môžete doplácať stovky eur.

Najlepšou možnosťou je povinné zmluvné poistenie bez spoluúčasti. Poisťovňa sa v takomto prípade postará o všetky náklady. Vy nebudete musieť platiť nič.

Vráťme sa k samotnému krytiu. PZP sa teda vzťahuje na ostatné osoby. Čo to však presne znamená? Poisťovňa, kde máte poistenie uzavreté, vypláca:

 • škody na zdraví a usmrtení osôb – do tejto kategórie sa radia tiež náklady na liečbu alebo odškodnenie pozostalých,

 • náklady na poškodení, zničení a odcudzení – k tomuto bodu sa okrem vozidla radia aj iné veci, ako napríklad batožina – inak povedané, všetko, čo sa nachádza v aute,

 • náklady na právne zastupovanie – ide o právne zastupovanie poškodených v prípade komplikácií,

 • náklady na ušlý zisk – do tejto kategórie sa radia najmä právnické osoby, ktoré z dôvodu dopravnej nehody mohli prísť o značnú časť príjmu, ktorú by za bežných okolností získali.

Rada odborníka

Pri povinnom zmluvnom poistení sa stretnete aj s výrazom poistné limity. Mali by ste o nich vedieť pred uzatvorením zmluvy. Sú dané zákonom, a to vo výške 5 miliónov eur v prípade škôd na zdraví a živote, a 1 milión eur v prípade vecných nákladov.

Čo základné zmluvné poistenie nekryje?

Povinné zmluvné poistenie nie je riešením na všetko. Jeho uzavretím neochránite svoje auto pred škodami alebo platením nákladov. Okrem toho, čo kryje, by ste mali tiež vedieť, na čo sa nevzťahuje.

Podľa toho zistíte, či si dokúpite pripoistenie alebo uzatvoríte havarijné poistenie.

Havarijné poistenie

Povinné zmluvné poistenie nekryje:

 • škody spôsobené na vlastnom vozidle – ak sa počas dopravnej nehody stane škoda na vašom vozidle, povinné zmluvné poistenie ju nekryje. Zaplatiť ju musíte zo svojho. Druhou možnosťou je uzatvorenie havarijného poistenia.

 • škody spôsobené blízkym osobám – ide o blízke osoby, ako napríklad manžel, manželka, osoby žijúce v domácnosti, a podobne.

 • škody vzniknuté na motoristických súťažiach – do tejto kategórie patria aj preteky alebo činnosť vozidla ako pracovného stroja. Na takéto udalosti si budete musieť vybrať pripoistenie.

 • škody spôsobené počas vojnovej udalosti alebo pri teroristickom čine.

Obmedzenie PZP

Povinné zmluvné poistenie môže byť obmedzené alebo krátené. Takéto situácie nastávajú z dôvodu:

 • neplatenia poisteného alebo jeho plnej výšky – ak nebudete poistné platiť včas, môže nastať jeho krátenie. Rovnako s tým počítajte aj vtedy, keď máte na poistnom dlh.

 • škodovej udalosti zapríčinenej omamnými látkami – ak zapríčiníte dopravnú nehodu a budete pod vplyvom alkoholu alebo iných látok, poisťovňa si môže nárokovať na vrátenie časti poistného, prípadne úplne celého.

 • používania vozidla bez oprávnenia – tento bod platí vtedy, keď nehodu spôsobí osoba bez vodičského preukazu alebo v čase zákazu.

 • technickej nespôsobilosti vozidla – poisťovňa má nárok na časť alebo celé poistné v prípade, ak vozidlo nebolo technicky spôsobilé a zapríčinilo dopravnú nehodu.

Pripoistenie PZP

Ak by vám základné krytie povinného zmluvného poistenia nestačilo, môžete si vybaviť pripoistenie. Na výber máte viacero možností, ako napríklad:

 • pripoistenie stretu so zverou,

 • pripoistenie batožiny,

 • pripoistenie živelnej udalosti,

 • pripoistenie úrazu vodiča,

 • pripoistenie úrazu posádky,

 • pripoistenie výtlku,

 • pripoistenie čelného skla, a mnohé ďalšie. 

Ponuka sa odlišuje v závislosti od toho, v akej poisťovni sa práve nachádzate.

Pripoistenie následne kryje aj vaše auto alebo osoby v ňom. Najčastejšou voľbou je pripoistenie úrazu vodiča a posádky. Spravidla kryje okrem úrazu aj smrť. Neposkytujú ho však všetky poisťovne.

Veľmi obľúbené je tiež pripoistenie čelného skla alebo ostatných skiel na aute, ktoré sú často zničené kamienkami nachádzajúcimi sa na cestách. Pripoistenie by malo kryť mechanické poškodenie a krádež. Nevýhodou je, že ho musíte uzatvoriť so spoluúčasťou v hodnote 10 – 20 %. 

Trojicu najvyužívanejších pripoistení uzatvára možnosť stretu so zverou. Aj toto pripoistenie býva uzatvárané so spoluúčasťou v hodnote minimálne 10 %. Niektoré poisťovne dokonca vyžadujú aj fotodokumentáciu. Ak by ste ju nedodali, percento spoluúčasti sa zvýši.

Upravte si PZP podľa seba

Základné zmluvné poistenie kryje tretie osoby. Ide o osoby vo vozidlách, ktoré sú súčasťou dopravnej nehody. Ak vám to nestačí, upravte si ho pomocou pripoistenia podľa seba. Vyhnete sa tak plateniu vysokých poplatkov.

Výhodné PZP