Žena sediaca v nabúranom aute

Mnohým poistným udalostiam, ako napríklad dopravné nehody, sa dá len ťažko vyhnúť. Platí to aj vtedy, keď si vodič dáva pozor a rešpektuje zákony cestnej premávky. Dobrou správou však je, že škody, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky niekoľkých desiatok tisíc eur, nemusíte platiť zo svojho. O všetko sa dokáže postarať poisťovňa. Aké pravidlá sa spájajú s preplácaním škôd a kedy ich budete musieť zaplatiť sami?

Čo kryje povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie, často označované ako PZP, je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každé vozidlo pohybujúce sa po ceste

Poistenie slúži na krytie škôd na zdraví a majetku tretích osôb. V praxi to znamená, že keď spôsobíte dopravnú nehodu, poisťovňa by za vás mala preplatiť všetky škody na majetku ostatných účastníkov.

PZP kryje viacero druhov škôd, a to:

 • škody na zdraví, náklady na usmrtení osôb, náklady na liečbu, kompenzácie a ďalšie odškodnenia pozostalých,

 • škody pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate majetku,

 • náklady na právne zastupovanie poškodených v prípade nárokovania vecí z dvoch predchádzajúcich bodov,

 • náklady na ušlý zisk (platí najmä v prípade právnických osôb).

Povinnosť uzatvoriť PZP vychádza zo zákona. Ak by ste sa rozhodli, že ho neuzatvoríte, vystavovali by ste sa riziku platenia pokuty do výšky 3 320 eur.

Povinné zmluvné poistenie

Čo nekryje PZP?

Pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia by ste mali vedieť nielen to, čo všetko kryje, ale aj to, na čo sa nevzťahuje. Mnohí si totižto myslia, že po tom, ako si vybavia PZP, kryjú aj svoj majetok a svoje zdravie. To ale nie je pravda.

Poisťovňa prepláca len škody na majetku a zdraví tretích osôb. Svoje škody budete musieť zaplatiť zo svojho.

Riešením v takejto situácii sú výhodné pripoistenia, ktoré sú v súčasnosti veľmi obľúbené a rozširujú krytie PZP o viaceré oblasti. K najčastejšie uzatváraným pripoisteniam patria:

 • pripoistenie stretu so zverou,

 • pripoistenie kolies,

 • pripoistenie vodiča,

 • pripoistenie posádky,

 • pripoistenie výtlku,

 • pripoistenie čelného skla,

 • pripoistenie batožiny.

Výhodou pripoistení je to, že ich je veľké množstvo. Viete si tak vybrať presne podľa svojich potrieb. Okrem toho sú spravidla cenovo výhodné. Poisťovne často poskytujú rôzne zaujímavé akcie a benefity, vďaka ktorým môžete ušetriť.

Rada odborníka

Druhou možnosťou je uzatvorenie havarijného poistenia. Jeho úlohou je kryť vás a váš majetok. V prípade dopravnej nehody by vám mala poisťovňa preplatiť všetky alebo časť škôd. To, akú výšku preplatí sa odvíja najmä od toho, či ste si zvolili poistenie so spoluúčasťou, alebo bez nej.

Nezabúdajte na výluky

V rámci poistenia je dôležité myslieť aj na samotné výluky. Výluka z poistenia je predmet, udalosť, záujem alebo riziko, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Ak by teda došlo k nejakej kolízii, ktorá sa považuje za výluku, poisťovňa vám škody nepreplatí.

K bežným výlukám spojeným s PZP patria:

 • škody spôsobené prevádzkou vozidla pri vojnovej udalosti a teroristickom čine,

 • škody vzniknuté pri motoristických pretekoch a súťažiach,

 • škody spôsobené využívaním motorového vozidla ako pracovného stroja,

 • škody spôsobené blízkym osobám poistníka (ide spravidla o osoby žijúce v spoločnej domácnosti).

 

Krátenie PZP

V niektorých prípadoch môže dôjsť aj ku kráteniu poistenia. V praxi to znamená, že poisťovňa vám z nejakých dôvodov nepreplatí celú škodu.

K bežným dôvodom krátenia PZP patria:

 • neuhradenie plnej výšky poistenia v lehote splatnosti,

 • spôsobenie škody pod vplyvom omamných látok,

 • spôsobenie škody osobou, ktorá nemala oprávnenie používať vozidlo,

 • spôsobenie škody motorovým vozidlom nespĺňajúcim technickú spôsobilosť.

Nechce sa vám platiť drahé autopoistenie?

Dajte STOP neustálemu zdražovaniu. Pomôžeme vám so zmenou poisťovne i s uzatvorením výhodnejšej ponuky. Všetko z pohodlia domova.

Porovnať ceny povinného zmluvného poistenia

Preplatenie škody zo zákonnej poistky

Aby vám mohla poisťovňa preplatiť škody na základe zákonnej poistky, musíte vedieť, ako postupovať v prípade dopravnej nehody alebo inej škodovej udalosti.

Ako postupovať pri poistnej udalosti? Návod krok po kroku

Poistné udalosti, ako napríklad dopravné nehody, sú nepríjemnou zhodou okolností, ktoré neobchádzajú nikoho. Nikdy neviete, kedy sa môžete dostať do kolízie buď z vlastnej nepozornosti, alebo z dôvodu nepozornosti druhého vodiča. Dobrou správou však je, že keď máte poistenie, škody na svojom majetku či majetku druhej osoby nemusíte platiť zo svojho. Ako postupovať v prípade poistnej udalosti a na čo nezabudnúť?

Celý článok >

Ak je to potrebné, zavolajte políciu

Po tom, ako vozidlo odstavíte, podáte prvú pomoc (ak je to potrebné), zapnete výstražné svetlá a umiestnite výstražný trojuholník na viditeľné miesto a v správnej vzdialenosti, zavolajte políciu. Tú by ste mali volať, keď:

 • účastníci nehody sa nevedia dohodnúť na tom, kto spôsobil dopravnú nehodu,

 • účastníci nepoznajú priebeh dopravnej nehody,

 • jeden z vodičov vozidla bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,

 • účastník dopravnej nehody nezastavil vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť, neposkytol údaje o poistení vozidla,

 • vinník dopravnej nehody nie je známy,

 • došlo k zraneniu alebo úmrtiu osoby,

 • došlo k poškodeniu majetku tretích osôb vrátane poškodenia majetku štátu alebo obce,

 • došlo k poškodeniu týkajúceho sa výkonu vlastníckych práv štátu k nehnuteľnostiam tvoriacim diaľnice a cesty I. triedy Riaditeľstvom ciest a diaľnic,

 • vznikla hmotná škoda prevyšujúca 3 990 eur.

Ak máte uzatvorené havarijné poistenie, políciu volajte vždy, nehľadiac na okolnosti. Uľahčíte tým priebeh posúdenia škôd.

Všetko dobre zdokumentujte

Poistnú udalosť pre poisťovňu dobre zdokumentujte. Všetko nafoťte, prípadne natočte a následne pošlite prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie. Väčšina poisťovní má v súčasnosti praktické aplikácie s množstvom funkcií, vrátane nahlasovania poistných udalostí a sledovania ich vybavovania.

Ďalším krokom je spísanie správy o nehode, kde pravdivo opíšete celý priebeh nehody. Správu musia podpísať obe strany. Originál si necháva vinník, ktorý je povinný nahlásiť škodu vo svojej poisťovni. Kópia zostáva poškodenému.

Poisťovňa posudzuje každú poistnú udalosť individuálne. O jej výsledku vás bude informovať e-mailom alebo listom.

Ako prebieha nahlásenie škodovej udalosti

Škoda na aute môže vzniknúť viacerými spôsobmi. Niekedy je zapríčinená vlastnou vinou, inokedy vinou inej osoby. Riešenie škodovej udalosti sa môže zdať na prvý pohľad komplikované a náročné, a to najmä vtedy, keď neviete, ako správne na to. Komplikácie sa však dajú vyriešiť pomerne ľahko. Pre zjednodušenie celého procesu sme si pre vás pripravili základné kroky, ktoré nesmiete vynechať.

Celý článok >

Zákonná poistka na auto je základom

PZP je povinnosťou každého vodiča, preto naň nezabúdajte. Ak vám končí zmluva a poistenie vám nevyhovuje alebo si kupujete nové vozidlo, jednotlivé ponuky poisťovní si porovnajte a vyberte tú najvýhodnejšiu. Okrem PZP nezabúdajte ani na výhodné pripoistenia, prípadne havarijné poistenie.

Výpočet havarijného poistenia

Spočítať ceny poistenia