Na čo nezabudnúť pri predaji auta?

https://cdn.eoit.cz/filecms/auto-misto-pro-ridice.jpg

Predaj auta je právny úkon, pri ktorom je nutné splniť niekoľko  náležitostí. Nielen preto, aby prebehol v poriadku. Správny postup predaja je nutný aj na to, aby novému majiteľovi zapísali auto na polícii a vy ste si napríklad mohli nárokovať vrátenie nevyčerpanej časti poistného z povinného zmluvného poistenia. 

Ako chcete auto predať?

V princípe máte dve možnosti. Prvou je predať auto autobazáru, alebo odpredať auto predajcovi vozidiel, ktorý to umožňuje. V takomto prípade sa prakticky nemusíte starať o žiadne právne náležitosti. Autobazár alebo predajca automobilov si auto prehliadnu, vyhotovia dokumentáciu a poskytnú vám peniaze. V druhom prípade si môžete auto predať svojpomocne. Či už známemu alebo cez inzertný portál. V takom prípade je dobre predať auto so všetkými právnymi úkonmi.

Základom je dobrá zmluva

Dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Ak predávate auto cudziemu človeku, ide o kúpno – predajnú zmluvu. Autá sa síce dajú predať aj bez zmluvy, napríklad na základe dohody. Toto môžete aplikovať napríklad pri predaji auta v rámci rodiny alebo veľmi dobrému známemu. Pri predaji cudzej osobe je zmluva prakticky nutnosťou. Ideálne ak si ju necháte vystaviť v právnej kancelárii. Takýto úkon vás vyjde na pár desiatok eur, ale viete, že máte kvalitnú zmluvu, ktorá vám zabezpečí bezproblémový prevod auta aj vyplatenie peňazí. Vzory zmlúv sa dajú nájsť aj na internete, ale zmluvy pripravené u právnika sú samozrejme nepriestrelnejšie.

Podpis zmluvy a odovzdanie vozidla

Po podpise zmluvy prichádza k odovzdaniu vozidla  so všetkým, čo je v zmluve zakotvené. Sem patria napríklad aj sady kolies, strešný nosič, všetko, čo je zazmluvnená súčasť predaja. Súčasťou by malo byť aj odovzdanie dokladov od vozidla. Tu je však možné sa dohodnúť na postupe, keďže na plné prevedenie vozidla je nutné prepísať automobil na dopravnom inšpektoráte. Pri samotnej platbe cez bankovú účet je vhodné dodržať termín prevedenia prostriedkov na účet k dátumu uvedenom na zmluve.

odhlásenie pzp pri predaji auta

Pozor na platbu v hotovosti

Ak chcete prijať hotovosť, pozor na obmedzenia. Pri platbe v hotovosti platia obmedzenia výšky a to 15 000 € pri fyzických osobách a 5 000 € pri právnických osobách alebo SZČO. Vychádza to zo zákona č. 394/2012 Z.z. To znamená, že čiastky nad túto sumu nie je možné uhrádzať v hotovosti, ale prevodom na účet.

Odhlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte

Zatiaľ, čo pri predaji bežných vecí sa povinnosti obvykle končia podpisom zmluvy, s autom je to inak. Po predaji bude potrebné zamieriť na dopravný inšpektorát a svoje auto oficiálne odhlásiť z evidencie. Pôvodný majiteľ odhlasuje vozidlo vždy na príslušnom orgáne Policajného zboru podľa trvalého bydliska. Budete potrebovať:

  • žiadosť o odhlásení auta

  • žiadosť na prihlásenie vozidla – to vyplní nový majiteľ

  • osvedčenie o evidencii I., II., technický preukaz,

  • doklad o povinnom zmluvnom poistení, to doloží ešte pôvodný majiteľ

Vypovedajte zmluvu k PZP

Po tom, ako sa nový majiteľ stane majiteľom auta aj oficiálne, prídete s potvrdením z dopravného inšpektorátu do poisťovne a zrušíte PZP. Prílohou k vypovedaniu zmluvy je  kópia technického preukazu so zaznačenou zmenou alebo kópia kúpno-predajnej zmluvy, na základe ktorých poisťovňa existujúce poistenie ukončí. Nezabudnite si pýtať aj potvrdenie o bezškodovom priebehu. To sa vám zíde pri kúpe nového auta. Nové PZP tak uzatvoríte výhodnejšie. 

Nezabudnite na nedostatky

Nie je to síce príjemné, ale je potrebné uviesť všetky nedostatky auta. Dôvodom je, že ak uvediete kupujúceho do omylu, tak môže napadnúť platnosť zmluvy. Nielenže sa tak vystavujete problémom so súdmi, ale napríklad v prípade vedomého zamlčania, či nedovolenej manipulácie s vozidlom, môže ísť o trestný čin. V zmluve je nutné všetky problémy uviesť. Je to na vašu ochranu, aby kupujúci nemohol neskôr povedať, že o probléme nevedel, alebo ho spôsobí sám a bude žiadať kompenzáciu od vás.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3