Ako by mala vyzerať kúpno-predajná zmluva + vzor

Ako by mala vyzerať kúpno-predajná zmluva - podanie rúk

Kúpno-predajná zmluva je pre vás dôležitým dokumentom, ak sa chystáte predať alebo kúpiť auto. Kúpno-predajná zmluva chráni predávajúceho aj kupujúceho pri uskutočnení zmeny vlastníka auta. Aké sú náležitosti, ktoré by mala kúpno-predajná zmluva na auto obsahovať? Čo by v nej určite nemalo chýbať?

Kúpno-predajná zmluva 

Kúpno-predajná zmluva na auto medzi dvoma fyzickými osobami je uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka. Základné práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z predajnej zmluvy určuje Občiansky zákonník: 

 • Predávajúci má povinnosť dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (v tomto prípade auto). 
 • Kupujúci musí auto prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 
 

Zmluva o predaji auta, ktorú medzi sebou uzatvárajú dve právnické osoby sa zvyčajne vyhotovuje podľa Obchodného zákonníka. Aby bola zmluva platná, musí obsahovať podstatné náležitosti. 

Čo musí kúpno-predajná zmluva na auto obsahovať? 

Podstatné náležitosti, ktoré v kúpnej zmluve na auto nesmú chýbať: 

1. Údaje o predávajúcom a kupujúcom: 

 • meno a priezvisko 
 • adresa trvalého pobytu 
 • rodné číslo (prípadne číslo občianskeho preukazu) 
 • číslo účtu (malo by byť v tvare IBAN)
 

2. Údaje o vozidle: 

 • druh vozidla 
 • továrenská značka, typ (model) 
 • farba 
 • výrobné číslo motora 
 • identifikačné číslo vozidla (VIN) 
 • rok výroby 
 • číslo technického preukazu 
 • evidenčné číslo vozidla 
 • počet najazdených kilometrov 
 • výbava 
 • aktuálny stav vozidla vrátane jeho histórie, chýb, tuningu a protokolu o odovzdaní
 

3. Výška dohodnutej kúpnej ceny 

Kúpna cena vozidla by mala byt’ vrátane DPH a v eurách.V prípade ceny je potrebné uviesť presný spôsob úhrady (hotovosť alebo prevod na účet).  

4. Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva 

5. Záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a vyplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu 

6. Dátum a miesto podpisu oboch strán 

7. Samotný podpis oboch strán (kupujúceho aj predávajúceho) 

Okrem iného by mal byť' v zmluve zahrnutý aj zoznam všetkých dokumentov k vozidlu a počet odovzdaných kľúčov. Zmluva musí byť, samozrejme, vyhotovená v dvoch kópiách, pričom jedna ide predávajúcemu a druhá kupujúcemu. 

Tip 

Vzor kúpno-predajnej zmluvy si môžete stiahnuť aj na internete. 

Na čo si dávať pozor? 

Pred kúpou 

Ak ste sa rozhodli kúpiť auto a dokonca ste si už aj vybrali, odporúčame vám dohodnúť si s predávajúcim prehliadku auta a vozidlo si pred kúpou obhliadnuť. Porovnajte si všetky informácie v inzeráte so skutočnosťou. 

Taktiež trvajte na skúšobnej jazde, ktorú by vám mal majiteľ vždy umožniť. Jazda je dôležitým faktorom, pri rozhodovaní sa, a to nielen o tom, či je celkový stav auta v poriadku, ale aj o vašom pocite ako vodiča z auta. 

Pri kúpe 

Ak ste sa vozidlo rozhodli kúpiť, kúpnu zmluvu si dôkladne prečítajte. Aj keď by ste mali byť ako kupujúci s počtom vád oboznámený vopred, je vhodne zmluvu uzavrieť s takým obsahom, s ktorým nebudete mať problém s právom v prípade zistenia skrytých chýb a nedostatkov.  

Podpisy na zmluve by mali byť overené notárom alebo na matrike. V opačnom prípade by mohla jedna zo strán tvrdiť, že jej podpis bol sfalšovaný.  

Nemali by chýbať ani informácie o tom, či ide o nové alebo používané auto.  

Správne naformulovaná a napísaná zmluva chráni obe strany, preto je písomná forma nevyhnutnosťou

Ako by mala vyzerať kúpno-predajná zmluva - odovzdanie klíčkov od auta

Po kúpe 

Po uzavretí kúpnej zmluvy na auto by ste mali podať žiadosť o prevod do vlastníctva vozidla na Dopravnom inšpektoráte. 

Ešte pred registráciou je však potrebné vybaviť si povinné zmluvné poistenie

Keď je vozidlo prepísané na majiteľa, mala by nasledovať návšteva autoservisu a detailná prehliadka auta. Okrem povinnej kontroly môže automechanik zistiť prípadné problémy, ktoré bude potrebné odstrániť, aby bola zaistená bezpečnosť prevádzky vozidla. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto 

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho aj o nedostatkoch vozidla. Tieto sú dôležité najmä z hľadiska odstúpenia od zmluvy, a preto by mali byť v zmluve vymenované. 

Vedeli ste, že... 

... ak na kúpenom aute objavíte skryté chyby, na ktoré vás predávajúci neupozornil, máte právo na zľavu z kúpnej ceny? 

Ak boli kupujúcim zistené nedostatky na vozidle, ktoré predávajúci zamlčal a majú vplyv na bezpečnosť používania alebo robia auto nepojazdným, kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

Pozor! To sa však netýka nedostatkov, ktoré vznikli až po prevzatí vozidla do rúk nového majiteľa. 

Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam, odporúčame vám fotodokumentáciu častí vozidla urobenú pri predaji alebo si ku kúpe pozvite skúseného mechanika, ktorý dokáže odhaliť aj skryté vady. 

Na záver 

Kúpa alebo predaj auta bez zmluvy je riziko, ktorému by ste sa určite nemali vystavovať. Nespoliehajte sa na ústne dohody ani medzi známymi a radšej si zabezpečte kúpno-predajnú zmluvu. Môžete si ju stiahnuť z internetu alebo vlastnoručne napísať. Dôležité je, aby obsahovala všetky údaje o kupujúcom a predávajúcom, no najmä o vozidle, jeho technickom stave, skrytých vadách a kúpnej cene.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2

Články súvisiace s týmito výrazmi:

Kúpno-predajná zmluva chráni predávajúceho aj kupujúceho pri uskutočnení zmeny vlastníka auta. Prečítajte si, čo by mala obsahovať a ako by mala vyzerať.