Zrušenie povinného zmluvného poistenia


 • V akých situáciách je možné ukončiť PZP?

 • Aké sú zákonné dôvody ukončenia PZP?

 • Ako postupovať pri zrušení existujúceho PZP?

 • Čo potrebujete k výpovedi PZP?


Odpovede na tieto a iné otázky nájdete nižšie.

Zrušenie PZP

Ako sa dá ukončiť povinné zmluvné poistenie?

Ukončiť povinné zmluvné poistenie na Slovensku môžete viacerými spôsobmi z viacerých dôvodov. Tie sú presne popísané v § 9  Zákona o povinnom zmluvnom poistení a § 800 a 802  Občianskeho zákonníka.


Medzi najčastejšie dôvody patria predaj alebo likvidácia vozidla


Zrušiť PZP ale môžete aj vtedy, ak nie ste spokojní s cenou alebo službami toho, komu za PZP platíte. 


Ak sa rozhodnete ukončiť povinné zmluvné poistenie z akéhokoľvek dôvodu, žiadosť o zrušenie PZP musíte urobiť písomne


Viete, že...

… niektorí vodiči PZP takmer vzápätí po jeho uzavretí, teda po prihlásení vozidla, jednoducho zrušia a jazdia bez neho?


Nikto si netrúfne odhadnúť počet takýchto hazardérov, pretože sú odhalení zvyčajne len pri náhodnej kontrole alebo pri poistnej udalosti. Nemá zmysel diskutovať o tom, že povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa nevolá povinné len z rozmaru zákonodarcu. Čítajte všetky dôležité informácie o zákonných dôvodoch a možnostiach ukončenia PZP.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Možnosti ukončenia a dôvody zániku PZP

Pri rušení PZP musíte dodržať zákonný postup a lehoty. Tu je prehľad najbežnejších zákonných možností ukončenia a dôvodov zániku PZP. 

1. Výpoveď zmluvy ku koncu poistného obdobia

PZP sa obvykle uzatvára na jeden rok. Ak vám končí poistné obdobie a rozhodnete sa zmluvu vypovedať, napríklad z dôvodu lepšej ponuky konkurencie, pozor na termíny. Písomnú výpoveď musíte poisťovni podať aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 


Mali by ste vedieť

Ak máte uzavreté PZP na kalendárny rok, máte čas na zmenu poisťovne do 18. novembra. Ak sa začiatok poistného obdobia vášho PZP nekryje so začiatkom kalendárneho roka, platí pre vás šesťtýždňová lehota. Ak to nestihnete, zostanete v rovnakej poisťovni ďalší rok.

2. Výpoveď z dôvodu novej ceny poistného

Vaša poisťovňa má povinnosť oznámiť vám výšku nového poistenia najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak sa tak nestane, môžete poslať poisťovni výpoveď kedykoľvek pred uplynutím poistného obdobia.

3. Výpoveď do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy

Prakticky ide o jednu z možností výpovede dohodou. Poistenie môže vypovedať poistenec aj poistiteľ – teda poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je v tomto prípade osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

4. Výpoveď do mesiaca od škodovej udalosti

Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ aj poistník vypovedať zmluvu do jedného mesiaca od oznámenia udalosti poisťovni. Výpovedná lehota je jeden mesiac od doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej strane. PZP zanikne uplynutím tejto lehoty.

5. Výpoveď z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Ak dôjde k zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu – prepisu - v evidencii vozidiel, PZP pôvodného vlastníka zaniká


Je dôležité, aby mal nový vlastník PZP uzavreté ešte pred zápisom zmeny do evidencie, pretože doklad o povinnom zmluvnom poistení je jednou z podmienok prepisu.

6. Výpoveď z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

Podobnými dôvodmi na zánik PZP, ako vyradenie z evidencie vozidiel, sú aj vyradenie motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách alebo zánik vozidla.

7. Odstúpenie od zmluvy zo strany poistiteľa v prípade vedomého porušenia povinností poisteného

Toto právo, presne definované v Občianskom zákonníku môže poistiteľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď skutočnosť porušenia povinností zistil. Ak to v tejto lehote nestihne, právo odstúpenia od zmluvy zanikne.

8. Odstúpenie od zmluvy zo strany poistiteľa po poistnej udalosti

Tu ide najmä o prípady, keď je príčinou poistnej udalosti skutočnosť, ktorá je pre uzatvorenie zmluvy podstatná a bola pri jej uzatváraní poisteným zamlčaná alebo uvedená nepravdivo


V takýchto prípadoch je poistiteľ oprávnený odmietnuť plnenie z poistnej zmluvy. Odmietnutím plnenia poistenie zaniká.

9. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nezaplatenia poistného

K tomuto kroku pristupujú poisťovne vtedy, ak poistné nebolo zaplatené do 1 mesiaca od dátumu jeho splatnosti. S výnimkou, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik PZP, maximálne však na 3 mesiace. V takomto prípade PZP zanikne uplynutím tejto lehoty.

10. Krádež vozidla

Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom PZP zaniká.

11. Vrátenie dokladu o PZP

Toto je dôvod zániku PZP v prípade motorových vozidiel, ktoré nepodliehajú zákonnej evidencii.

12. Zmena nájomcu

V prípade, ak ide o vozidlo využívané na leasing, teda s uzatvorenou nájomnou zmluvou s právom kúpy. Ak sa zmení nájomca, jeho PZP zaniká a nový nájomca si musí uzavrieť vlastné PZP.

Dôležité povinnosti a podrobnosti

Po zániku PZP z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek zákonným spôsobom je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovni potvrdenie o PZP a zelenú kartu


Všetky aktualizované práva a povinnosti poisteného aj poisťovne a ďalšie informácie o poistení motorového vozidla nájdete na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.


Porovnanie cien PZP je dôležité

 • Porovnajte si ponuky od jednotlivých poisťovní a nájdite si tú najvýhodnejšiu a najlepšiu podľa vašich preferencií
 • Všetky zľavy máte uvedené v kalkulačke
 • Uzatvorte si PZP rýchlo a jednoducho online s okamžitou platnosťou poistnej zmluvy


Čítajte náš blog a zistite viac

 • balenie kufrov
  17. júna 2024|Lívia Ovcarčíková
  Poistenie do zahraničia: Prečo je dôležité a ako vás ochráni?

  Hovorí sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Rizikám sa nevyhnete ani pri cestách do zahraničia. Práve naopak, ak vás zastihne neočakávaná udalosť v cudzine, jej riešenie je často oveľa náročnejšie a nákladnejšie ako na Slovensku. Či už sa teda chystáte na dovolenku pri mori alebo chcete cestovať po exotických krajinách s batohom na chrbte, nezabudnite na cestovné poistenie.

 • Kufre na letisku
  28. mája 2024|Lívia Ovcarčíková
  Ako cestovať lietadlom? Pripravte sa na prvý let

  Prvý let lietadlom je pre každého nepochybne mimoriadne veľkým zážitkom. Patríte tiež medzi tých, ktorí doposiaľ nikam neleteli? Chcete vedieť, čo si zbaliť, ako sa obliecť a ako absolvovať potrebné procedúry pred odletom? Potom určite oceníte naše užitočné rady, ktoré vám pri príprave na prvý let a cestovaní lietadlom pomôžu.

 • cestovný pas
  29. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Vybavenie cestovného pasu – od apríla zaplatíte o polovicu viac

  Ak cestujete mimo Európsku úniu, na cestu budete potrebovať cestovný pas. Viete, kde vybaviť pas, ako dlho to bude trvať a koľko bude tento cestovný doklad stáť? A dostala sa k vám už informácia, že od apríla budú cestovné pasy podstatne drahšie? Všetko podstatné sme pre vás spísali v nasledujúcich riadkoch.

 • Kľúče od nového auta
  23. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Auto na splátky v roku 2024: Aké sú podmienky?

  Rozhodli ste sa pre kúpu nového auta? Predtým, ako si vyberiete značku a typ vozidla, zamyslite sa nad dôležitejšou otázkou. Z čoho budete kúpu auta financovať? Alternatív, vďaka ktorým si môžete kúpiť nové auto, je viacero. Ktorá z nich bude pre vás tou navýhodnejšou?

 • Zhorené staré auto
  22. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Šrotovné na autá: Ako funguje? Bude aj v roku 2024?

  Finančný príspevok na auto sa na Slovensku v minulosti objavil už niekoľkokrát. Mimoriadne populárne bolo predovšetkým tzv. šrotovné, kde bol príspevok na auto podmienený likvidáciou starého vozidla. Ako vlastne proces šrotovania vozidla prebieha? A kedy bude šrotovné na autá opäť? Čítajte ďalej, všetko podstatné sme pre vás spísali v nasledujúcich riadkoch.

 • pneu4
  27. marca 2024|Lívia Ovcarčíková
  Jarné prezúvanie pneumatík: Ako na to?

  Hoci slovenské zákony prezutie zimných pneumatík na letné vyslovene neprikazujú, predsa je vhodné myslieť na jar aj na túto povinnosť. Viete, kedy je ten správny čas na výmenu pneumatík? Závisí to nielen od počasia, ale aj od legislatívnych opatrení. Tie sa, navyše, líšia aj v jednotlivých krajinách. Prečítajte si výber najdôležitejších informácií, ktoré potrebujete vedieť.

 • zena - pas - kufor
  19. marca 2024|Lívia Ovcarčíková
  Cestovné poistenie: Čo všetko zahŕňa a ako si vybrať?

  Hlavná dovolenková sezóna sa nezadržateľne blíži. Pri cestovaní v akýchkoľvek končinách našej planéty, ale aj doma na Slovensku, však na nás číha množstvo nepredvídateľných rizík. Myslíte pred cestou na cestovné poistenie? Prečo by ste ho mali uzavrieť a ktoré cestovné poistenie je najlepšie? Čítajte ďalej, všetko podstatné vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

 • pohár whisky a kľúče od auta na stole
  29. februára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Alkohol za volantom doma a v zahraničí: Aké sú limity a pokuty?

  Na Slovensku sa uplatňuje nulová toleranciu alkoholu za volantom. Ak nafúkate viac ako jedno promile, dopúšťate sa trestného činu, pri ktorom vám okrem odobratia vodičáku hrozí aj odňatie slobody. Existujú však krajiny, kde sa nejaké to pivko alebo pohár vína toleruje. Aké limity a pokuty sú v jednotlivých krajinách?

 • povinna-vybava-auta-rakusko
  22. februára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v Rakúsku

  Na Slovensku sa ako vodiči nezaobídeme bez autolekárničky, výstražného trojuholníka, reflexnej vesty či náhradného kolesa. Povinná výbava v Rakúsku je síce podobná, ale v niektorých detailoch sa odlišuje. V nasledujúcich riadkoch sme pre vás zhrnuli užitočné informácie, na čo by ste si mali pri cestách do Rakúska dávať pozor.

 • cestovni-pojisteni-lyzarske-strediska
  30. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Čaká vás lyžovačka v Rakúsku? Nezabudnite na poistenie

  Susedné Rakúsko je vzhľadom na jeho blízkosť a perfektné lyžiarske podmienky cieľom mnohých slovenských lyžiarov. Chcete si užiť lyžovanie v Rakúsku aj vy? Pred cestou nezabudnite na jednu dôležitú vec – uzavrieť si kvalitné cestovné poistenie. V opačnom prípade by sa mohla vaša dovolenka neúmerne predražiť.