Zrušenie povinného zmluvného poistenia


 • V akých situáciách je možné ukončiť PZP?

 • Aké sú zákonné dôvody ukončenia PZP?

 • Ako postupovať pri zrušení existujúceho PZP?

 • Čo potrebujete k výpovedi PZP?


Odpovede na tieto a iné otázky nájdete nižšie.

Zrušenie PZP

Ako sa dá ukončiť povinné zmluvné poistenie?

Ukončiť povinné zmluvné poistenie na Slovensku môžete viacerými spôsobmi z viacerých dôvodov. Tie sú presne popísané v § 9  Zákona o povinnom zmluvnom poistení a § 800 a 802  Občianskeho zákonníka.


Medzi najčastejšie dôvody patria predaj alebo likvidácia vozidla


Zrušiť PZP ale môžete aj vtedy, ak nie ste spokojní s cenou alebo službami toho, komu za PZP platíte. 


Ak sa rozhodnete ukončiť povinné zmluvné poistenie z akéhokoľvek dôvodu, žiadosť o zrušenie PZP musíte urobiť písomne


Viete, že...

… niektorí vodiči PZP takmer vzápätí po jeho uzavretí, teda po prihlásení vozidla, jednoducho zrušia a jazdia bez neho?


Nikto si netrúfne odhadnúť počet takýchto hazardérov, pretože sú odhalení zvyčajne len pri náhodnej kontrole alebo pri poistnej udalosti. Nemá zmysel diskutovať o tom, že povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa nevolá povinné len z rozmaru zákonodarcu. Čítajte všetky dôležité informácie o zákonných dôvodoch a možnostiach ukončenia PZP.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Možnosti ukončenia a dôvody zániku PZP

Pri rušení PZP musíte dodržať zákonný postup a lehoty. Tu je prehľad najbežnejších zákonných možností ukončenia a dôvodov zániku PZP. 

1. Výpoveď zmluvy ku koncu poistného obdobia

PZP sa obvykle uzatvára na jeden rok. Ak vám končí poistné obdobie a rozhodnete sa zmluvu vypovedať, napríklad z dôvodu lepšej ponuky konkurencie, pozor na termíny. Písomnú výpoveď musíte poisťovni podať aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 


Mali by ste vedieť

Ak máte uzavreté PZP na kalendárny rok, máte čas na zmenu poisťovne do 18. novembra. Ak sa začiatok poistného obdobia vášho PZP nekryje so začiatkom kalendárneho roka, platí pre vás šesťtýždňová lehota. Ak to nestihnete, zostanete v rovnakej poisťovni ďalší rok.

2. Výpoveď z dôvodu novej ceny poistného

Vaša poisťovňa má povinnosť oznámiť vám výšku nového poistenia najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak sa tak nestane, môžete poslať poisťovni výpoveď kedykoľvek pred uplynutím poistného obdobia.

3. Výpoveď do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy

Prakticky ide o jednu z možností výpovede dohodou. Poistenie môže vypovedať poistenec aj poistiteľ – teda poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je v tomto prípade osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

4. Výpoveď do mesiaca od škodovej udalosti

Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ aj poistník vypovedať zmluvu do jedného mesiaca od oznámenia udalosti poisťovni. Výpovedná lehota je jeden mesiac od doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej strane. PZP zanikne uplynutím tejto lehoty.

5. Výpoveď z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Ak dôjde k zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu – prepisu - v evidencii vozidiel, PZP pôvodného vlastníka zaniká


Je dôležité, aby mal nový vlastník PZP uzavreté ešte pred zápisom zmeny do evidencie, pretože doklad o povinnom zmluvnom poistení je jednou z podmienok prepisu.

6. Výpoveď z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

Podobnými dôvodmi na zánik PZP, ako vyradenie z evidencie vozidiel, sú aj vyradenie motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách alebo zánik vozidla.

7. Odstúpenie od zmluvy zo strany poistiteľa v prípade vedomého porušenia povinností poisteného

Toto právo, presne definované v Občianskom zákonníku môže poistiteľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď skutočnosť porušenia povinností zistil. Ak to v tejto lehote nestihne, právo odstúpenia od zmluvy zanikne.

8. Odstúpenie od zmluvy zo strany poistiteľa po poistnej udalosti

Tu ide najmä o prípady, keď je príčinou poistnej udalosti skutočnosť, ktorá je pre uzatvorenie zmluvy podstatná a bola pri jej uzatváraní poisteným zamlčaná alebo uvedená nepravdivo


V takýchto prípadoch je poistiteľ oprávnený odmietnuť plnenie z poistnej zmluvy. Odmietnutím plnenia poistenie zaniká.

9. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nezaplatenia poistného

K tomuto kroku pristupujú poisťovne vtedy, ak poistné nebolo zaplatené do 1 mesiaca od dátumu jeho splatnosti. S výnimkou, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik PZP, maximálne však na 3 mesiace. V takomto prípade PZP zanikne uplynutím tejto lehoty.

10. Krádež vozidla

Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom PZP zaniká.

11. Vrátenie dokladu o PZP

Toto je dôvod zániku PZP v prípade motorových vozidiel, ktoré nepodliehajú zákonnej evidencii.

12. Zmena nájomcu

V prípade, ak ide o vozidlo využívané na leasing, teda s uzatvorenou nájomnou zmluvou s právom kúpy. Ak sa zmení nájomca, jeho PZP zaniká a nový nájomca si musí uzavrieť vlastné PZP.

Dôležité povinnosti a podrobnosti

Po zániku PZP z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek zákonným spôsobom je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovni potvrdenie o PZP a zelenú kartu


Všetky aktualizované práva a povinnosti poisteného aj poisťovne a ďalšie informácie o poistení motorového vozidla nájdete na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.


Porovnanie cien PZP je dôležité

 • Porovnajte si ponuky od jednotlivých poisťovní a nájdite si tú najvýhodnejšiu a najlepšiu podľa vašich preferencií
 • Všetky zľavy máte uvedené v kalkulačke
 • Uzatvorte si PZP rýchlo a jednoducho online s okamžitou platnosťou poistnej zmluvy


Čítajte náš blog a zistite viac

 • luxusné auto značky Ferrari
  29. augusta 2023|Lívia Ovcarčíková
  Toto sú najdrahšie autá na Slovensku: Koľko stojí ich poistenie?

  Slovenský trh s luxusnými automobilmi tvoria predovšetkým luxusné limuzíny a luxusné SUV. Sú štýlové, rýchle, a z ich ceny sa vám možno zakrúti hlava. Ste zvedaví, ktoré modely luxusných limuzín sú na Slovensku najpredávanejšie? A koľko zaplatia ich majitelia za ich poistenie? Všetko podstatné sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

 • prípojka na vozík
  22. augusta 2023|Daniel Výcha
  PZP prívesného vozíka: Ako postupovať pri zriaďovaní poistenia?

  Zistili ste, že potrebujete na prepravu vecí využívať prívesný vozík? V takom prípade nezabudnite, že aj ten musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie.Ako si teda vybaviť toto povinné zmluvné poistenie a u ktorých poisťovní ho môžete získať?

 • zver na ceste
  18. augusta 2023|Daniel Výcha
  Ako najúčinnejšie riešiť stret auta so zverou

  Ani ten najlepší vodič, ani najúčinnejší bezpečnostný systém často nedokážu zabrániť stretu automobilu so zverou. Nečakané vybehnutie zveri priamo pod kolesá auta končí neodvratne: na jednej strane smrťou zvieraťa, na druhej strane často rozsiahlym poškodením auta. Ako teda postupovať, ak príde k tejto „nezavinenej“ udalosti?

 • čakanie muža na lietadlo v hale na letisku
  15. augusta 2023|Lívia Ovcarčíková
  5 tipov a trikov, ako nájsť lacné letenky

  Cena leteniek je kľúčom k lacnému cestovaniu. Práve ona totiž spravidla tvorí najväčšiu časť cestovateľského rozpočtu. Dnes už nie je problém zaletieť si na druhý koniec sveta za niekoľko desiatok eur. Ako však takéto lacné letenky nájsť? V nasledujúcich riadkoch sme pre vás spísali niekoľko osvedčených rád, ako pri cestovaní lietadlom ušetriť.

 • poškodení vozidla výtlkom na vozovke
  11. augusta 2023|Daniel Výcha
  Výtlky na cestách: Ako postupovať pri poškodení vozidla

  Na slovenských cestách nie je žiadny problém naraziť kolesom do hlbokého výtlku. Výtlky na cestách sú vo veľkom počte, takže je prakticky nemožné sa im na niektorých úsekoch vyhnúť. Potom ostáva len dúfať, že vaše auto neutrpí akékoľvek škody. Avšak nie vždy končí stret s výtlkom bezpečne. Často je nevyhnutné zastavenie na krajnici a minimálne výmena poškodeného kolesa. Čo teda robiť, ak ste výtlk nepredvídali?

 • obdobi-destu-bali
  07. augusta 2023|Lívia Ovcarčíková
  Cestovanie do Ázie: Aké očkovanie by ste mali absolvovať pred cestou?

  Mnohé ázijské krajiny sú pre nás, európskych cestovateľov, exotikou, ktorá so sebou prináša nielen cestovateľské dobrodružstvá, ale aj ohrozenia, ktoré u nás nepoznáme. Ak sa chystáte na cestu do Ázie, už niekoľko týždňov vopred myslite na ochranu pred najbežnejšími ochoreniami v podobe očkovania.

 • autodoplnky - držiak na mobil
  31. júla 2023|Lívia Ovcarčíková
  6 užitočných vychytávok do auta, ktoré vám uľahčia cestovanie

  Každé auto by malo mať okrem základnej výbavy aj určité doplnky a autopríslušenstvo. Tie poskytujú oveľa vyšší komfort pri cestovaní. V obchodoch nájdete rôzne vychytávky, nie všetky však aj reálne využijete. Viete, ktoré autodoplnky sú pri cestovaní najužitočnejšie?

 • vlny na pláži
  25. júla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Kam na dovolenku v septembri? 5 tipov, kde nájdete letné počasie

  Ak nemáte školopovinné deti, septembrová dovolenka je rozhodne dobrý nápad. Vyhnete sa davom turistov, nafúknutým cenám a užijete si príjemné počasie. Záleží len od vás, či si vyberiete zo slovenských krás alebo vycestujete na dovolenku niekam k moru. Vybrali sme pre vás 5 destinácií, ktoré sú na dovolenku v septembri ako stvorené.

 • dovolenka v Tatrách
  19. júla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Čaká vás dovolenka v Tatrách? Užite si ju bezpečne

  Tatry sú nepochybne jednou z najvyhľadávanejších dovolenkových destinácií Slovákov. Niet sa čomu čudovať, poskytujú predsa vynikajúce príležitosti na rodinné výlety, turistiku, lyžovačky či adrenalínové športy. Plánujete dovolenku v Tatrách aj vy? Užite si ju bez obáv s poistením do hôr.

 • asistenční služby
  16. júla 2023|Martina Pisarčíková
  Využitie asistenčných služieb pri nehode

  Poistenie už dnes neslúži len na krytie škôd, ale funguje aj ako dobrý priateľ, ktorého spoznáte v núdzi. Vďaka asistenčným službám sa podarí odstrániť každú nehodu aj poruchu, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Práve preto poisťovne neustále inovujú a zlepšujú segment asistenčných služieb.