Zrušenie povinného zmluvného poistenia


 • V akých situáciách je možné ukončiť PZP?

 • Aké sú zákonné dôvody ukončenia PZP?

 • Ako postupovať pri zrušení existujúceho PZP?

 • Čo potrebujete k výpovedi PZP?


Odpovede na tieto a iné otázky nájdete nižšie.

Zrušenie PZP

Ako sa dá ukončiť povinné zmluvné poistenie?

Ukončiť povinné zmluvné poistenie na Slovensku môžete viacerými spôsobmi z viacerých dôvodov. Tie sú presne popísané v § 9  Zákona o povinnom zmluvnom poistení a § 800 a 802  Občianskeho zákonníka.


Medzi najčastejšie dôvody patria predaj alebo likvidácia vozidla


Zrušiť PZP ale môžete aj vtedy, ak nie ste spokojní s cenou alebo službami toho, komu za PZP platíte. 


Ak sa rozhodnete ukončiť povinné zmluvné poistenie z akéhokoľvek dôvodu, žiadosť o zrušenie PZP musíte urobiť písomne


Viete, že...

… niektorí vodiči PZP takmer vzápätí po jeho uzavretí, teda po prihlásení vozidla, jednoducho zrušia a jazdia bez neho?


Nikto si netrúfne odhadnúť počet takýchto hazardérov, pretože sú odhalení zvyčajne len pri náhodnej kontrole alebo pri poistnej udalosti. Nemá zmysel diskutovať o tom, že povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa nevolá povinné len z rozmaru zákonodarcu. Čítajte všetky dôležité informácie o zákonných dôvodoch a možnostiach ukončenia PZP.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Možnosti ukončenia a dôvody zániku PZP

Pri rušení PZP musíte dodržať zákonný postup a lehoty. Tu je prehľad najbežnejších zákonných možností ukončenia a dôvodov zániku PZP. 

1. Výpoveď zmluvy ku koncu poistného obdobia

PZP sa obvykle uzatvára na jeden rok. Ak vám končí poistné obdobie a rozhodnete sa zmluvu vypovedať, napríklad z dôvodu lepšej ponuky konkurencie, pozor na termíny. Písomnú výpoveď musíte poisťovni podať aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 


Mali by ste vedieť

Ak máte uzavreté PZP na kalendárny rok, máte čas na zmenu poisťovne do 18. novembra. Ak sa začiatok poistného obdobia vášho PZP nekryje so začiatkom kalendárneho roka, platí pre vás šesťtýždňová lehota. Ak to nestihnete, zostanete v rovnakej poisťovni ďalší rok.

2. Výpoveď z dôvodu novej ceny poistného

Vaša poisťovňa má povinnosť oznámiť vám výšku nového poistenia najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak sa tak nestane, môžete poslať poisťovni výpoveď kedykoľvek pred uplynutím poistného obdobia.

3. Výpoveď do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy

Prakticky ide o jednu z možností výpovede dohodou. Poistenie môže vypovedať poistenec aj poistiteľ – teda poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je v tomto prípade osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

4. Výpoveď do mesiaca od škodovej udalosti

Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ aj poistník vypovedať zmluvu do jedného mesiaca od oznámenia udalosti poisťovni. Výpovedná lehota je jeden mesiac od doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej strane. PZP zanikne uplynutím tejto lehoty.

5. Výpoveď z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Ak dôjde k zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu – prepisu - v evidencii vozidiel, PZP pôvodného vlastníka zaniká


Je dôležité, aby mal nový vlastník PZP uzavreté ešte pred zápisom zmeny do evidencie, pretože doklad o povinnom zmluvnom poistení je jednou z podmienok prepisu.

6. Výpoveď z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

Podobnými dôvodmi na zánik PZP, ako vyradenie z evidencie vozidiel, sú aj vyradenie motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách alebo zánik vozidla.

7. Odstúpenie od zmluvy zo strany poistiteľa v prípade vedomého porušenia povinností poisteného

Toto právo, presne definované v Občianskom zákonníku môže poistiteľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď skutočnosť porušenia povinností zistil. Ak to v tejto lehote nestihne, právo odstúpenia od zmluvy zanikne.

8. Odstúpenie od zmluvy zo strany poistiteľa po poistnej udalosti

Tu ide najmä o prípady, keď je príčinou poistnej udalosti skutočnosť, ktorá je pre uzatvorenie zmluvy podstatná a bola pri jej uzatváraní poisteným zamlčaná alebo uvedená nepravdivo


V takýchto prípadoch je poistiteľ oprávnený odmietnuť plnenie z poistnej zmluvy. Odmietnutím plnenia poistenie zaniká.

9. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nezaplatenia poistného

K tomuto kroku pristupujú poisťovne vtedy, ak poistné nebolo zaplatené do 1 mesiaca od dátumu jeho splatnosti. S výnimkou, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik PZP, maximálne však na 3 mesiace. V takomto prípade PZP zanikne uplynutím tejto lehoty.

10. Krádež vozidla

Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom PZP zaniká.

11. Vrátenie dokladu o PZP

Toto je dôvod zániku PZP v prípade motorových vozidiel, ktoré nepodliehajú zákonnej evidencii.

12. Zmena nájomcu

V prípade, ak ide o vozidlo využívané na leasing, teda s uzatvorenou nájomnou zmluvou s právom kúpy. Ak sa zmení nájomca, jeho PZP zaniká a nový nájomca si musí uzavrieť vlastné PZP.

Dôležité povinnosti a podrobnosti

Po zániku PZP z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek zákonným spôsobom je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovni potvrdenie o PZP a zelenú kartu


Všetky aktualizované práva a povinnosti poisteného aj poisťovne a ďalšie informácie o poistení motorového vozidla nájdete na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.


Porovnanie cien PZP je dôležité

 • Porovnajte si ponuky od jednotlivých poisťovní a nájdite si tú najvýhodnejšiu a najlepšiu podľa vašich preferencií
 • Všetky zľavy máte uvedené v kalkulačke
 • Uzatvorte si PZP rýchlo a jednoducho online s okamžitou platnosťou poistnej zmluvy


Čítajte náš blog a zistite viac

 • cestovni-pojisteni-lyzarske-strediska
  30. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Čaká vás lyžovačka v Rakúsku? Nezabudnite na poistenie

  Susedné Rakúsko je vzhľadom na jeho blízkosť a perfektné lyžiarske podmienky cieľom mnohých slovenských lyžiarov. Chcete si užiť lyžovanie v Rakúsku aj vy? Pred cestou nezabudnite na jednu dôležitú vec – uzavrieť si kvalitné cestovné poistenie. V opačnom prípade by sa mohla vaša dovolenka neúmerne predražiť.

 • 26. januára 2024|Martina Pisarčíková
  Aké sú najčastejšie pripoistenia k PZP?

  Poisťovne v súčasnosti k svojim základným balíkom poistenia poskytujú aj tzv. pripoistenia. Tieto pripoistenia rozširujú krytie zvoleného poistenia a prinášajú množstvo ďalších výhod. Kedy je vhodné si ich zvoliť a prečo by ste to mali urobiť?

 • biele auto na ceste bez EČV
  22. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Zrušenie PZP pri predaji vozidla

  Predávate auto, ale stále máte platné povinné zmluvné poistenie? Čo by ste mali urobiť, ak do konca poistného obdobia ostáva ešte pár mesiacov? Dostanete zaplatené peniaze späť? Zisťovali sme odpovede za vás.

 • ruka na volante
  Máte najlacnejšie PZP?

  Ako naznačuje samotný názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každý majiteľ motorového vozidla. A čo vy, platíte za PZP málo alebo veľa? Odpoveď na túto otázku nemusí byť jednoznačná. Cena PZP sa totiž odvíja od množstva parametrov.

 • výstražný trojuholník
  03. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v roku 2024: Máte všetko?

  Pri otázke povinnej výbavy mnohí vodiči len pokrčia ramenami a spoliehajú sa na to, že lekárnička je všetko, čo im v aute bude stačiť. Povinnú výbavu však určuje zákon a je podstatne bohatšia. Požiadavky na ňu sa dokonca odlišujú aj v jednotlivých štátoch. Preto si preverte, či vám pri cestách po Slovensku i do zahraničia v aute naozaj nič nechýba. 

 • Peniaze a autíčko
  29. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Zdražovanie povinného zmluvného poistenia 2024

  Poisťovne avizujú zvyšovanie cien PZP pre rok 2024. Čo je príčinou zdražovania? O koľko viac si za povinné zmluvné poistenie priplatíme? Koho sa zvýšenie cien dotkne najviac a koho najmenej? Na všetky tieto otázky odpovieme v nasledujúcich riadkoch.

 • žena s kufrom na letisku
  27. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Veľké porovnanie: Ktoré cestovné poistenie sa najviac oplatí?

  Plánujete cestu do zahraničia a hľadáte výhodné cestovné poistenie, ktoré v prípade potreby pokryje náklady na vaše ošetrenie či liečbu? V tom prípade ste na správnom mieste. V tomto článku vám prinesieme prehľad najpopulárnejších ponúk krátkodobého cestovného poistenia, ktoré sú dnes dostupné na slovenskom trhu. Aj s prehľadom cien, ktoré za ne zaplatíte.

 • sjezdovka lyžařů
  18. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Poistenie na lyže v zahraničí: Takto si ho vyberiete

  Už je to tu. Mnohé rakúske či talianske lyžiarske strediská otvárajú brány všetkým vášnivým lyžiarom a snowboardistom, ktorí sa už nemôžu dočkať snežných dobrodružstiev. Lákajú lyžiarske dobrodružstvá v zahraničí aj vás? Zarezervujte si ubytovanie, navoskujte lyže a hor sa na cestu! Ešte predtým si však nezabudnite vybaviť jednu maličkosť – kvalitné cestovné poistenie.

 • Vodič šoféruje auto
  05. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Tipy, ako si zľavniť PZP

  Povinné zmluvné poistenie je síce povinné, no sumu, ktorú zaň budete platiť, si môžete efektívne znížiť. Najčastejšie sa dá znížiť vďaka miestu bydliska, bezškodového priebehu či modelu vozidla.

 • kúpa vozidla z druhej ruky
  30. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako postupovať pri prepise vozidla?

  Od 1. januára 2023 došlo k zrušeniu dvojkrokového prepisu vozidla. Pri zmene majiteľa nie je potrebné meniť evidenčné číslo. Celý proces prepisu sa výrazne zjednodušil a vybavíte ho na jednom mieste. Ako teda postupovať pri prepise auta? V nasledujúcich riadkoch vám prinášame podrobný návod.