Splnomocnenie na prepis, odhlásenie a predaj auta - VZOR

Prečítajte si všetko o splnomocňovaní na právne a úradné úkony súvisiace s motorovými vozidlami. 

Môžete si stiahnuť, vyplniť a použiť vzor splnomocnenia nevyhnutného na prepis či odhlásenie auta, zmenu TEČ a iné povinné evidenčné úkony súvisiace s kúpou či predajom vozidla.

Splnomocnenie na prepis, odhlásenie a predaj auta - VZOR

Čo je splnomocnenie?

Splnomocnenie je formálny písomný právny dokument, ktorým vyjadrujeme súhlas na vykonanie konkrétneho právneho výkonu niekým iným v našom mene. 

Zvyčajne ho využívame na časovo obmedzený jednorazový úkon alebo viacero úkonov, ktorých sa nemôžeme zúčastniť osobne. A splnomocníme niekoho, aby ich vybavil. Alebo naopak, on splnomocní nás.

Spočítať
ceny

Ak splnomocniť, tak len s overeným podpisom

Na Slovensku je nevyhnutné, aby bol podpis na splnomocnení úradne overený, teda osvedčený. Splnomocnenie podpisuje a podpis dáva overiť len ten, kto niekoho splnomocňuje, teda splnomocniteľ.

Splnomocniteľ je podľa zákona osoba, ktorá splnomocňuje. Teda dáva niekomu inému oprávnenie na zastupovanie pri vykonaní konkrétneho právneho výkonu. 

Splnomocnený je ten, kto na seba toto právo preberie. Je oprávnený za splnomocniteľa daný právny výkon vykonať. Podpis vám za pár eur bez problémov overia na kontaktných a klientskych centrách obecných, mestských a okresných úradov, na matrikách a na notárskych úradoch. Pri overovaní podpisu musíte byť fyzicky prítomný aj s občianskym preukazom.

V splnomocnení musí byť jasne uvedené, kto, koho, k čomu a v akom časovom období splnomocňuje. Ide teda o údaje splnomocniteľa, splnomocneného, predmet a rozsah splnomocnenia.

Splnomocnenie v súvislosti s evidenciou auta

Pri kúpe a predaji auta a jeho evidencii môžeme splnomocniť druhú osobu hneď na niekoľko právnych úkonov, ktoré treba vybaviť. 

Prakticky na všetky, okrem jedného, ktorý vybavuje majiteľ auta osobne. 

Ide o 16 právnych úkonov, ktoré môžu byť predmetom splnomocnenia:

 • prihlásenie nového vozidla

 • prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia

 • zmena držiteľa (prepis) v okrese

 • odhlásenie vozidla do iného okresu

 • prihlásenie vozidla z iného okresu

 • zmena držby vozidla nadobudnutého dedením

 • prisťahovanie z iného okresu

 • zmena vlastníctva vozidla

 • výmena tabuliek s evidenčným číslom

 • elektro TEČ na elektromobily a plug-in hybridy

 • zmena farby vozidla

 • zápis spájacieho zariadenia vozidla

 • zápis pneumatík a ráfikov

 • vyradenie vozidla z evidencie

 • odhlásenie vozidla do zahraničia

 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

Spočítať
ceny

Jediný úkon, ktorý musíte vybaviť osobne, je výmena neplatného osvedčenia o evidencii. Zvyčajne sa to deje po krádeži vozidla aj s dokladmi či pri zmene údajov v osvedčení. Alebo pri poškodení, strate, krádeži dokladov od vozidla, či jednoducho z dôvodu vypršania platnosti osvedčenia o evidencii. 

Viete, že...

od 1.8. 2019 už na dopravných inšpektorátoch PZ SR nemusíte predkladať žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmien v evidencii vozidiel?
Len prídete, identifikujú vás, poviete, čo potrebujete vybaviť, predložíte potrebné doklady, prípadne pristavíte vozidlo na kontrolu. Alebo to za vás vybaví niekto, koho poveríte splnomocnením.

Čo všetko potrebujem na prepis, predaj a kúpu auta?

Okrem vozidla ešte:

 • právnu spôsobilosť

 • financie

 • kupujúceho

 • predávajúceho

 • zmluvy, doklady a vybavenie povinných, väčšinou evidenčných úkonov

 • čas a trpezlivosť alebo niekoho ochotného, kto to všetko za nás vybaví.

Ostatné kompletné podrobnosti, povinnosti, úkony a aj ich ceny nájdete priamo na stránke Ministerstva vnútra.

Náš tip 

Ak si pri prepise, kúpe či predaji auta neviete rady, oslovte odborníka na autá. Určite máte v rodine, medzi známymi či susedmi človeka, ktorý v tom vie chodiť. Na dopravnom inšpektoráte si so všetkými tyká a prepisuje autá tak často, ako si vy meníte košele. Ideálne, ak to všetko na základe splnomocnenia vybaví za vás.

Vzor na stiahnutie

Stiahnite si vzor na všetky potrebné úkony súvisiace s kúpou, predajom a evidenciou vozidla:

VZOR splnomocnenie na prepis, odhlásenie a predaj auta VZOR Splnomocnenie
Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 12