Ako prihlásiť nové vozidlo. Čo všetko budete potrebovať?

Konečne ste sa stali držiteľom nového auta a hneď po jeho zakúpení vás čakajú povinnosti. Takže je potrebné naplniť nádrž a do 30 dní od nadobudnutia auta sa prihlásiť na dopravnom inšpektoráte, aby ste si mohli auto prihlásiť. Čo všetko k tomu budete potrebovať?

Spočítať ceny

Každé vozidlo potrebujete prihlásiť

Po kúpe vozidla získavate takzvané prevozné značky, ktoré môžete používať do doby, kým vášmu vozidlu nebudú pridelené značky klasické. S týmito značkami môžete jazdiť na celom území republiky, takže sa nemusíte obmedzovať ani stresovať. Na prihlásenie vozidla máte tridsať dní a jediným obmedzením je, že na prevozných značkách by ste nemali cestovať za hranice. Počas mesiaca si tak dohodnete termín na dopravnom inšpektoráte.

Bude potrebovať už aj PZP

Niektoré veci je nutné si zabezpečiť už pred samotným prihlásením vozidla. Jedným z nich je PZP, ktoré potrebujete mať v okamihu, keď vyjdete s automobilom na cestu. Môžete ho uzatvoriť priamo na pobočke, ale často je to výhodnejšie, ak si auto poistíte dopredu cez internet. Vtedy je nutnosť si nastaviť dátum prvého dňa poistenia na deň, kedy si preberáte auto. Toto potvrdenie budete musieť priložiť na Dopravnom inšpektoráte v memente prihlasovania vozidla.

Ďalšie doklady okrem PZP

K dokladu o platnosti PZP budete na plnohodnotné prihlásenie potrebovať:

vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie, osvedčenie o evidencii časť II, doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva, ak je auto na firmu, tak prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu úradne overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti, ak je vozidlo zakúpené na leasing, ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby, uhradiť správny poplatok.

Nemusíte chodiť s autom

Jednou z výhod pri prihlasovaní nového vozidla je, že sa na miesto nemusíte dostaviť s autom. Tým sa prihlasovanie vozidiel líši od prepisu a proces sa urýchľuje. Polícia nebude na vozidle nič overovať, ide prakticky o formálny úkon. Ak už vozidlo priveziete, tak vám obvykle značky na vozidlo nainštalujú, čo pre niektorých ľudí môže byť značná výhoda.

Ak nemôže prihlasovať majiteľ, potrebujete splnomocnenie

Ak sa stane, že ste majiteľom auta, ale nemôžete ho ísť prihlásiť vy, tak to môže urobiť aj niekto iný, ktorého na tento úkon splnomocníte. Tu je však potrebné mať úradne platné splnomocnenie. To znamená splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Podpis musí byť notársky overený a vlastník tak nemusí ísť na dopravný inšpektorát, ale minimálne k notárovi.

Využite služby predajcu

V niektorých prípadoch si vďaka splnomocneniu nemusíte robiť ťažkú hlavu s prihlasovaním auta sami. Predajcovia nových vozidiel často umožňujú klientom nechať všetko na nich. Skrátka dokážu vám dodať nové auto už aj so značkami a prihlásené. Ak aj túto službu nemajú, obvykle vám aspoň rezervujú dobrý termín na dopravnom inšpektoráte. Niekedy sa stačí len spýtať, ušetríte si nervy aj čas.

Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 8