Vnímate, že náš postup nebol ideálny, nie ste spokojní s priebehom uzatvorenia poistenia alebo Vám vznikla v dôsledku našej chyby škoda? Sme tu pre Vás a celú situáciu vrátane súvisiacich procesov preveríme a vyriešime.

Ako podať reklamáciu?

Prostredníctvom nižšie uvedeného formulára nám prosím doplňte predmet Vašej sťažnosti a jeho popis. Pokiaľ je súčasťou aj príloha, napr. List od poisťovne, výpis z banky a pod., priložte nám ho prosím k Vášmu podaniu.

Priebeh reklamácie

Vašej reklamácii sa budeme čo najskôr venovať a o výsledku Vás budeme informovať na Vami uvedenú e-mailovú adresu. V súlade so zákonom máme na spracovanie 30 kalendárnych dní, ale budeme sa snažiť Vašu reklamáciu vyriešiť čo najskôr. Reklamácia bude riešená v súlade s platnou legislatívou a zároveň podľa REKLAMAČNÉHO PORIADKU.

Podanie reklamácie

Vyberte alebo pretiahnite súbor