Životné poistenie

 • Ponuky od overených partnerov
 • Atraktívny systém zliav
 • Odborné poradenstvo špecialistov na životné poistenie


Ktorú poisťovňu si vybrať?

Odporúčame

Uniqa

 • Kryje aj Covid-19


 • Poistenie plnej invalidity


 • Produkt sa vám prispôsobí vďaka mnohým pripoisteniam


 • Všetko vybavíte online


 • Zľava za životný štýl

Kedy vás poistenie chráni?

Životné poistenie poskytuje poistnú ochranu pred neočakávanými životnými udalosťami nielen vám ako poistencovi, ale aj vašej rodine.
Zabezpečenie hypotéky

Budete mať istotu, že neohrozíte splácanie svojich záväzkov i po úraze či dlhodobej chorobe.

Úraz alebo choroba

Poistenie vás ochráni pri výpadku príjmu, napríklad v prípade dlhodobej choroby.

Zaistenie rodiny

Keď sa stane to najhoršie, vaša rodina nezostane bez peňazí. Výplata poistenia je rýchlejšia ako dedičské konanie.

Typy životného poistenia

Na trhu existuje veľké množstvo produktov životného poistenia. Ako sa v nich teda zorientovať, aby ste si skutočne vybrali správne? V prvom rade sa zoznámte s tým, aké typy životného poistenia existujú.

Kapitálové životné poistenie

Ako to funguje?

Ide o najbežnejší typ životného poistenia. Vaša platba sa rozdelí na dve časti:

Riziková zložka

Pokrýva iba riziká, ako sú úmrtie, invalidita, trvalé následky úrazu či závažné ochorenia.

Sporiaca zložka

Časť peňazí sa sporí a úročí. Máte teda istotu drobného zhodnotenia vložených financií, ktoré budú následne vyplatené pri dožití, úmrtí alebo ukončení zmluvy. Odkupné je možné vyplatiť jednorázovo alebo vo forme renty, ktorú si následne môžete odpočítať z daní.


Zmluvu si môžete zjednať i bez rizikovej zložky. Po uplynutí dohodnutej doby vám bude vyplatená určitá čiastka. Tu môžete následne použiť na čokoľvek. Je vhodná nielen na účely sporenia, ale tiež na zabezpečenie oprávnenej osoby v prípade vášho úmrtia - teda človeka, ktorý po vašej smrti obdrží peniaze. Ako oprávnenú osobu môžete vybrať kohokoľvek - i človeka, ktorý by pri dedičskom konaní nedostal nič (napríklad milenku).

Pre koho je vhodné?

Pre mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku, ktorí chcú mať zmluvu na dlhšiu dobu.
Pre tých, ktorí chcú dlhodobo sporiť a zhodnotiť svoje úspory bez rizika

Výhody

 • Dlhodobé sporenie bez investičného rizika
 • Zabezpečenie hypotéky alebo veľkej pôžičky, ktorú by ste po úraze neboli schopní splácať
 • Po dožití zmluvy vám bude predpokladané odkupné vyplatené buď jednorazovo alebo vo forme mesačnej renty, ktorú si môžete odrátať z daní
 • Rýchla výplata plnenia, nečaká sa na dedičské konanie

Nevýhody

 • Bez pripoistenia kryje obvykle len úmrtie následkom úrazu
 • Úspory sa úročia veľmi nízkymi percentami, ktoré dlhodobo pokryjú iba infláciu

Rizikové životné poistenie

Ako to funguje?

Na rozdiel od kapitálového životného poistenia si platíte len dojednané riziká. Žiadna čiastka sa nesporí, takže po ukončení zmluvy sa nič nevyplatí. Poistnou udalosťou je úmrtie poisteného následkom úrazu, úmrtie pri autonehode alebo podľahnutie niektorému zo závažných ochorení.

Pre koho je vhodné?

Pre tých, ktorí chcú zmluvu ukončiť do 10 rokov
Pre náruživých športovcov alebo ľudí, ktorí vykonávajú rizikové športy
Pre mladých ľudí bez veľkých príjmov alebo ľudí, ktorým sa blíži jeseň života

Výhody

 • Zabezpečenie hypotéky alebo veľkej pôžičky, ktorú by ste po úraze neboli schopní splácať
 • Pokrytie záväzkov alebo nákladov po úraze či chorobe s trvalými následkami
 • Rýchla výplata plnenia, nečaká sa na dedičské konanie

Nevýhody

 • Nezahŕňa sporenie, po ukončení zmluvy inak ako úmrtím poisťovňa nič nevypláca
 • Bez pripoistenia kryje obvykle len úmrtie následkom úrazu

Investičné životné poistenie

Ako to funguje?

Rovnako ako v prípade kapitálového životného poistenia sa vaša platba rozdelí na rizikovú a na sporiacu zložku. Rozdiel je v tom, že nasporené peniaze nemajú garantované úročenie. Sú ďalej investované do zvolených fondov podľa vašej stratégie. V dlhodobom horizonte môže byť sporenie výnosnejšie než v prípade kapitálového životného poistenia. Pri zakladaní zmluvy si zvolíte niektorú z investičných stratégií. Tie je možné rozdeliť do nasledovných možností:

Dynamická (akciová) stratégia

Významná časť prostriedkov je vložená do akciových fondov. Tie síce ponúkajú vyššiu mieru zhodnotenia, ale zároveň majú najväčšie výkyvy v cene a sú najrizikovejšie. Táto stratégia je vhodná pre klientov, ktorí hľadajú vyššiu mieru zhodnotenia i za cenu vyššieho rizika. Mieru rizika môžete znížiť tak, že budete investovať v dlhšom časovom horizonte (10 rokov a viac).

Konzervatívna (dlhopisová) stratégia

Peniaze sú použité na nákup konzervatívnych dlhopisov. Dlhopisy sú spravidla tvorené bezpečnými finančne stabilnými spoločnosťami alebo štátnymi dlhopismi, ktoré ponúkajú stabilný výnos s nízkym rizikom. Na druhej strane vám úroky nemusia pokryť ani infláciu, takže na konci vyberiete peniaze s nižšou kúpnou silou, než ste v priebehu trvania zmluvy do nej vložili. Táto stratégia je vhodná, ak hľadáte nízke riziko a neočakávate vysoké zhodnotenie.

Vyvážená stratégia

Tvorí vyváženú kombináciu medzi akciovou a dlhopisovou stratégiou. Akcie sa nakupujú v malej miere a zvyšok sa ukladá do konzervatívnych fondov zameraných na dlhopisy. Táto stratégia sa odporúča ľuďom, ktorí hľadajú vyvážený pomer rizika a zhodnotenia svojich prostriedkov.


Hodnota fondov sa neustále mení, rovnako ako vaša životná situácia. Toho sú si vedomé aj poisťovne, a preto ponúkajú i automatizovanú správu vašich fondov. To zjednodušene znamená, že na začiatku zmluvy sa prostriedky investujú viac do dynamických akciových fondov a akonáhle sa začne blížiť koniec zmluvy, postupne sa presúvajú do konzervatívnejších dlhopisových fondov.

Pre koho je vhodné?

Pre ľudí s deťmi, pre mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku
Pre tých, ktorí chcú dlhodobo sporiť - ideálne 10 rokov a viac
Pre ľudí, ktorí chcú investovať, ale nemajú čas každý deň sledovať vývoj investícií

Výhody

 • Sporenie, ktoré môže pekne zúročiť vložené peniaze, ale nesie vyššiu mieru rizika
 • Správu investícií môžete prenechať poisťovni
 • K dispozícii je veľký výber fondov a stratégií, ktoré môžu peniaze zhodnotiť

Nevýhody

 • Výška úrokov nie je garantovaná, môže teda dôjsť aj k znehodnoteniu peňazí
 • Vstupné poplatky na začiatku trvania zmluvy vylučujú jej uzavretie na kratšiu dobu
 • Deti majú oddelené produkty od dospelých, nie je teda možné mať na jednu zmluvu poistenú celú rodinu

Ako funguje poistenie online?


Výber poisťovne

Najskôr si vyberte jednu z overených poisťovní z nášho zoznamu.


Kontaktný formulár

Vyplňte jednoduchý kontaktný formulár, aby sme vám mohli spracovať ponuku.

Spojenie so špecialistom

Spojí sa s vami špecialista na životné poistenie, so všetkým vám poradí a pomôže vám zariadiť ideálne poistenie práve pre vás.