Havarijné poistenie

- doteraz sme pomohli ušetriť viac ako 250 000 vodičom. Využite aj Vy porovnanie cien havarijného poistenia a uzatvorte najvýhodnejšie poistenie auta online.

Havarijné poistenie

 • porovnanie cien havarijného poistenia
 • vždy aktuálne ceny vrátane bonusov a zliav
 • kryje riziká havária, živel, krádež a vandalizmus
 • uzatvorenie poistnej zmluvy ONLINE
 • bez nutnosti podpisu
 • poistenie vzniká zaplatením poistného a vykonaním vstupnej obhliadky
 • vstupnú obhliadku zabezpečí náš technik na Vami určenom mieste

Príklady ponúk havarijného poistenia

Škoda Fabia 1,2/47 kW, rok 2008

Poistná hodnota 4 000 EUR

Bežná cena 215 EUR
Naša cena 119 EUR

Úspora 96 EUR ročne!

Škoda Octavia 1,9/81kW, rok 2008

Poistná hodnota 5 600 EUR

Bežná cena 305 EUR
Naša cena 221 EUR

Úspora 84 EUR ročne!
Najväčší porovnávač poistenia v Slovenskej republike

98% spokojných zákazníkov

Všetky naše služby sú zadarmo

Havarijné poistenie

Čo je potrebné vedieť pri výbere pre havarijné poistenie, nazývaného aj kasko poistením. Výška havarijnej poistky závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu zvolenej poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Pri havarijnom poistení si spoluúčasť môžete vybrať podľa vlastného uváženia. V online porovnaní havarijného poistenia sú zahrnuté všetky akcie, zľavy a bonusy poisťovní, na ktoré má poistník uvedený v kalkulačke aktuálne nárok.

Riziká kryté havarijným poistením

Havarijné poistenie je poistná ochrana vášho auta, ktorá v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy kryje škody na motorovom vozidle. Tie môžu vzniknúť nasledovnými udalosťami: – poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho obvyklej výbavy v dôsledku havárie náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom; – poškodenie v dôsledku živelnej udalosti (krupobitie, požiar, záplava, víchrica, pád stromu); – krádež vozidla alebo jeho častí; – vandalizmus, lúpežné prepadnutie

Územná platnosť kasko poistenia

Krytie vzniknutých škôd sa svojou územnou platnosťou vzťahuje na územie dojednané v poistnej zmluve. Pri ponukách havarijného poistenia vypočítaných na našom portáli, je možné zvoliť územnú platnosť poistenia geografické územie Európy alebo len na územie Slovenskej republiky. Odporúčame však zvoliť si územnú platnosť poistenia na geografické územie Európy.

Spoluúčasť v havarijnom poistení

Ak sa havarijné poistenie uzatvára so spoluúčasťou, jej výška je uvedená v poistnej zmluve. Dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Dohodnutá výška pre spoluúčasť sa vždy odpočítava z poistného plnenia.

Pri poistnej udalosti, pri ktorej je výška škody nižšia ako dohodnutá spoluúčasť pre havarijné poistenie, poisťovňa poistné plnenie neposkytuje. Pre motorové vozidlá do 3,5 t si na našej stránke môžete vybrať z nasledovných spoluúčastí:

 • 5% min. 66 EUR
 • 5% min. 150/165 EUR
 • fixne 250 EUR
 • 10% min. 330 EUR
 • bez spoluúčasti

Platí zásada, že nižšia spoluúčasť je pre poisteného výhodnejšia, no zároveň je havarijné poistenie s nižšou spoluúčasťou drahšie.

Ako určiť novú cenu poistenia – poistnú sumu

Podkladom pre výpočet havarijného poistenia je nová cena vozidla, ktorá sa stanoví nasledovne.

 • naša aplikácia pre online kasko určí na základe oceňovacieho programu Eurotax novú cenu vozidla na základe zvoleného modelu vozidla a jeho výbavy,
 • u nového vozidla (ešte nezaradeného do prevádzky), zakúpeného v predajniach SR, ako aj u vozidiel do 3 rokov veku je možné určiť poistnú sumu na základe daňového dokladu (faktúry) od oficiálneho importéra alebo ním povereného predajcu (nie cena z autobazáru). Pre účely poistenia sa pod novou cenou vozidla rozumie cena z faktúry bez zliav, ktoré uplatnil predajca vozidiel.

Platenie poistného za havarijné poistenie

Pri havarijnej poistke môžete poistné platiť ročne, v polročných alebo štvrťročných splátkach, v závislosti od poisťovne bez navýšenia ceny alebo s prirážkou za področnú splátku.