0850 100 101 info@superpoistenie.sk

Havarijné poistenie

Doteraz sme pomohli ušetriť na kasku viac ako 135 000 vodičom. Využite aj vy porovnanie cien havarijného poistenia a uzatvorte najvýhodnejšie poistenie auta online.

40 Zákazníkov tu teraz porovnáva
Allianz ČSOB UNIQA Generali Groupama Komunalna Kooperativa Union Wustenrot

Havarijné poistenie

 • porovnanie cien havarijného poistenia
 • vždy aktuálne ceny vrátane bonusov a zliav
 • kryje riziká havárie, živlu, krádeže a vandalizmu
 • uzatvorenie poistnej zmluvy ONLINE
 • bez nutnosti podpisu
 • poistenie vzniká zaplatením poistného a vykonaním vstupnej obhliadky
 • vstupnú obhliadku zabezpečí náš technik na vami určenom mieste

Havarijné poistenie - online kalkulačka

Havarijné poistenie

Čo je potrebné vedieť pri výbere havarijného poistenia, nazývaného aj kasko poistením? Výška havarijnej poistky závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu zvolenej poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Pri havarijnom poistení si spoluúčasť môžete vybrať podľa vlastného uváženia. V online porovnaní havarijného poistenia sú zahrnuté všetky akcie, zľavy a bonusy poisťovní, na ktoré má poistník uvedený v kalkulačke aktuálne nárok.

Riziká kryté havarijným poistením

Havarijné poistenie je poistná ochrana vášho auta, ktorá v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy kryje škody na motorovom vozidle. Tie môžu vzniknúť nasledovnými udalosťami: – poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho obvyklej výbavy v dôsledku havárie náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom; – poškodenie v dôsledku živelnej udalosti (krupobitie, požiar, záplava, víchrica, pád stromu); – krádež vozidla alebo jeho častí; – vandalizmus, lúpežné prepadnutie.

Územná platnosť kasko poistenia

Krytie vzniknutých škôd sa svojou územnou platnosťou vzťahuje na územie dojednané v poistnej zmluve. Pri ponukách havarijného poistenia vypočítaných na našom portáli, je možné zvoliť územnú platnosť poistenia na geografické územie Európy alebo len na územie Slovenskej republiky. Odporúčame však zvoliť si územnú platnosť poistenia na geografické územie Európy.

Spoluúčasť v havarijnom poistení

Ak sa havarijné poistenie uzatvára so spoluúčasťou, jej výška je uvedená v poistnej zmluve. Dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Dohodnutá výška pre spoluúčasť sa vždy odpočítava z poistného plnenia.

Pri poistnej udalosti, pri ktorej je výška škody nižšia ako dohodnutá spoluúčasť pre havarijné poistenie, poisťovňa poistné plnenie neposkytuje. Pre motorové vozidlá do 3,5 t si na našej stránke môžete vybrať z nasledovných spoluúčastí:

 • 5 % min. 66 EUR
 • 5 % min. 150/165 EUR
 • fixne 250 EUR
 • 10 % min. 330 EUR
 • bez spoluúčasti
 

Platí zásada, že nižšia spoluúčasť je pre poisteného výhodnejšia, no zároveň je havarijné poistenie s nižšou spoluúčasťou drahšie.

Ako určiť novú cenu poistenia – poistnú sumu

Podkladom pre výpočet havarijného poistenia je nová cena vozidla, ktorá sa stanoví nasledovne:

 • naša aplikácia pre online kasko určí na základe oceňovacieho programu Eurotax novú cenu vozidla na základe zvoleného modelu vozidla a jeho výbavy,
 • u nového vozidla (ešte nezaradeného do prevádzky), zakúpeného v predajniach SR, ako aj u vozidiel do 3 rokov veku je možné určiť poistnú sumu na základe daňového dokladu (faktúry) od oficiálneho importéra alebo ním povereného predajcu (nie cena z autobazáru). Pre účely poistenia sa pod novou cenou vozidla rozumie cena z faktúry bez zliav, ktoré uplatnil predajca vozidiel.
 

Platenie poistného za havarijné poistenie

Pri havarijnej poistke môžete poistné platiť ročne, v polročných alebo štvrťročných splátkach, v závislosti od poisťovne bez navýšenia ceny alebo s prirážkou za področnú splátku.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 235

Príklady ponúk havarijného poistenia

Škoda Fabia 1.2/47 kW, rok 2008

Poistná hodnota 4 000 EUR
Bežná cena 215 EUR
Naša cena 119 EUR
Úspora 96 EUR ročne!

Škoda Octavia 1.9/81 kW, rok 2008

Poistná hodnota 5 600 EUR
Bežná cena 305 EUR
Naša cena 221 EUR
Úspora 84 EUR ročne!

Referencie našich zákazníkov

Tomáš M. hodnotí:
100%

Super, maximálna spokojnosť, ušetril som 55 eur.

Emília K. hodnotí:
100%

Bola som absolútne spokojná , predávajúci bol mimoriadne ústretový, nemám viac čo dodať.