Dokumenty, ktoré potrebujete pri odhlásení vozidla z evidencie

Na odhlásenie vozidla z evidencie budete potrebovať:


 • platný doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť I a II,
 • splnomocnenie s overeným podpisom splnomocniteľa, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný inou osobou, úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie v prípade, ak o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom,
 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení,
 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa vozidlo previedlo.


Pri odhlasovaní vozidiel z evidencie platí niekoľko výnimiek, kedy nie je potrebné predložiť písomné plnomocenstvo alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom. Je to vtedy, keď:


 • je kupujúci, čiže nový držiteľ, osobne prítomný pri odhlasovaní vozidla,
 • vozidlo prevádzate na blízku osobu v priamom rade, napríklad rodič, dieťa, súrodenec alebo manžel/ka,
 • nový vlastník vozidla zaslal orgánu policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby určenej na tento účel.

Odhlásenie vozidla do iného okresu

Odhlásenie vozidla do iného okresu je o niečo náročnejšie. Potrebovať naň budete dokumenty spomenuté vyššie. Presnejšie ide o:


 • platný doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť I a II,
 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení,
 • splnomocnenie v prípade, že nie ste vlastníkom vozidla.


Od roku 2019 došlo k niekoľkým zmenám, vďaka ktorým je odhlásenie oveľa ľahšie. Po novom nemusí pôvodný majiteľ vypĺňať žiadosť o odhlásenie auta, a taktiež nemusí podať tlačivá o zmene evidencie vozidla. Stačí, aby ste o tento úkon požiadali priamo na dopravnom inšpektoráte.


Dôležitá informácia

Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu. Odhlásenie je teda bezplatné a nedochádza ani k žiadnej kontrole od polície. Obhliadka sa vykonáva až po tom, ako auto prihlásite.

Odhlásenie vozidla v rámci okresu

Odhlásenie vozidla v rámci okresu je jednoduchšie. Budete naň potrebovať tie isté dokumenty:


 • platný doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť I a II,
 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení,
 • splnomocnenie v prípade, že nie ste vlastníkom vozidla.


Následne ešte budete musieť mať doklad o zaplatení správneho poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel.

Pri odhlásení v rámci okresu sa môžu predávajúci a kupujúci dohodnúť na spoločnom odhlásení a prihlásení v jednom kroku. Ak by sa nedohodli, dochádza k rovnakému prepisu ako medzi okresmi.

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie využijete napríklad vtedy, keď máte doma auto, ktoré sa už dlhší čas nepoužíva. Ak ho nechcete vyradiť z evidencie natrvalo, no nechcete zaň platiť poistenie, STK a ďalšie povinné poplatky, môžete ho vyradiť len na určitý čas.


Na dočasné vyradenie vozidla z evidencie budete potrebovať:


 • platný doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť I a II,
 • splnomocnenie v prípade, že nie ste vlastníkom vozidla.


Vozidlo môžete takýmto spôsobom vyradiť z evidencie na maximálne dvadsať rokov. Počítajte však s tým, že tento úkon nie je zadarmo. Čím dlhšie bude vozidlo vyradené, tým viac vás bude stáť. Suma za jeden rok vyradenia je 5 eur, no nad desať rokov je to už 350 eur. Zaradenie späť do evidencie vozidiel vás vyjde na 5 eur.

Po prihlásení vozidla do evidencie po dočasnom vyradení musíte do 15 dní navštíviť dopravný inšpektorát. Odtiaľ si prevezmete doklady a tabuľky s evidenčným číslom. Do 7 dní sa ešte musíte nahlásiť na kontrolu technického stavu vozidla.

Online odhlásenie vozidla

Ak sa vám nechce chodiť po úradoch, vozidlo môžete odhlásiť aj z pohodlia domova. Na to, aby ste tak mohli urobiť, potrebujete elektronický občiansky preukaz a aplikácie potrebné pre fungovanie elektronického systému, ako napríklad eID a softvér na elektronický podpis. Keď toto všetko máte, navštívte webovú stránku Slovensko.sk, kde nájdete žiadosť o prevod služby na inú osobu, prípadne žiadosť o trvalé alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

Systém vás prevedie celým procesom. Počas toho je nutné vyplniť základné údaje o vozidle, ako je napríklad evidenčné číslo. Následne vypĺňate osobné údaje kupujúceho aj predávajúceho a podobne. Po úspešnom vyplnení a odoslaní žiadosti dostanete do elektronickej schránky správu o jej prijatí. Po spracovaní žiadosti dostanete ďalšiu správu o odhlásení vozidla.

Žiadosť o zrušenie poistenia

V prípade predaja vozidla, prepisu na nového majiteľa či pri vyraďovaní auta z evidencie vozidiel, je potrebné požiadať poisťovňu o ukončenie poistnej zmluvy. Zmluva by sa mala ukončiť automaticky po tom, ako sa vozidlo prepíše na inú osobu, no v niektorých prípadoch sa tak nemusí stať. Aby ste si boli istí a neplatili za niečo úplne zbytočne, poisťovňu kontaktujte. Zašlite do nej žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy spolu s kópiou osvedčenia o evidencii s označením nového majiteľa, resp. potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie, ak ste vozidlo vyradili.

Vygenerujte a vytlačte si výpoveď zmluvy. Ako dôvod výpovede vyberte zmena držiteľa(majiteľa) motorového vozidla.

Kliknutím na nasledujúci odkaz si stiahnete vzor žiadosti:

PZP online

Nový majiteľ vozidla nesmie zabúdať na povinnosť uzatvorenia novej zmluvy PZP. Bez nej nemôže používať vozidlo na pozemných komunikáciách. Okrem toho si môže vybaviť aj výhodné havarijné poistenie, ktoré bude chrániť jeho zdravie a majetok.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %