Často kladené otázky o PZP

 

Prečo je poistenie cez stránku Superpoistenie.sk výhodnejšie?

Z pohodlia Vášho domova, alebo kancelárie veľmi jednoducho porovnáte výšku poistného vo všetkých desiatich poisťovniach, ktoré ponúkajú povinne zmluvné poistenie (PZP) na našom trhu. Vyberiete si pre Vás najvýhodnejšiu ponuku a môžete v okamihu realizovať platbu Vami vybraným spôsobom. Ušetríme Vám čas, ktorý by ste strávili v pobočkách poisťovní, a Vy ušetríte peniaze, pretože tu nájdete vždy najvýhodnejšiu a kompletnú ponuku povinného zmluvného poistenia. Jednou z najväčších výhod je OKAMŽITÁ ÚČINNOSŤ uzavretého návrhu poistnej zmluvy. To znamená, že po vytlačení dočasnej bielej karty máte doklad o uzatvorení poistenia a môžete tak plnohodnotne využívať svoj automobil. Napríklad pri jeho kúpe a prihlasovaní na dopravnom inšpektoráte sa nemusíte zdržiavať hľadaním pobočiek poisťovní. Takisto nemusíte čakať na zmluvu zaslanú poštou, ktorú je potrebné podpísať a poslať späť. U nás celý proces prebieha automaticky a po zaplatení poistného Vám poisťovňa pošle poistku s bielou a zelenou kartou.

Čo potrebujem k uzavretiu poistenia (PZP) a ako uzavriem zmluvu?

Potrebujete Údaje o majiteľovi, resp. držiteľovi vozidla a údaje z osvedčenia o evidencii resp. technického preukazu vozidla, ktoré chcete poistiť.

Jednotlivé kroky:

  • vyplňte základné údaje
  • zobrazia sa jednotlivé ponuky poistenia
  • po zvolení konkrétneho poistenia vyplňte všetky potrebné údaje pre uzatvorenie zmluvy
  • vyberte si formu platby, platbu online, alebo si vytlačte/opíšte údaje pre vyplnenie platobného príkazu, respektíve poštovej poukážky
  • po zobrazení kompletného súhrnu skontrolujte zadané údaje. V prípade ich správnosti kliknite na Uzavrieť zmluvu
  • realizujte platbu, ak ste si zvolili platbu online
  • vytlačte si dočasnú bielu kartu, návrh poistnej zmluvy, všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania
  • od momentu uzavretia návrhu poistnej zmluvy je Vaše vozidlo poistené, samozrejme v závislosti od zaplatenia poistného. Na zaplatenie poistného, respektíve jeho prvej splátky máte 15 kalendárnych dní. V prípade poisťovne Allianz-SP, a.s., OTP Garancia poisťovňa, a.s. a Kooperativa Poisťovňa, a.s. môže byť lehota na zaplatenie poistného kratšia (v závislosti od začiatku poistného obdobia). Pre tieto poisťovne musí byť poistné uhradené vždy do začiatku poistenia zodpovednosti.

    V priebehu niekoľkých dní po zaplatení dostanete poštou poistku a všetky potrebné dokumenty

Podrobnejšie informácie o tom ako uzavrieť zmluvu, nájdete v sekcii Postup uzatvorenia zmluvy

Ako a komu mám poistné zaplatiť?

Platby smerujú priamo na účet zvolenej poisťovne. Zaplatiť môžete prostredníctvom online platby alebo internet bankingu Vašej banky priamo na našej stránke. Ak takúto možnosť nemáte, môžete využiť príkaz na úhradu, alebo poštovú poukážku. Viac informácií o spôsobe úhrady nájdete v sekcii Spôsob úhrady poistného

Aký je rozdiel medzi kalendárnym a technickým rokom?

Pri kalendárnom roku trvá poistné obdobie vždy od 01.01 do 31.12.

Pri technickom roku začína poistné obdobie dňom začiatku poistenia zodpovednosti. Tento deň je výročím poistnej zmluvy, ku ktorému je možné zmluvu vypovedať pri dodržaní 6 týždňovej výpovednej lehoty.

Ak si zvolím ročnú alebo polročnú platbu poistného a poistenie zruším skôr, dostanem svoje peniaze naspäť?

Áno, poisťovňa je povinná zvyšok poistného vrátiť, ak suma presiahne 1,66 EUR.

Na čo všetko sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie (PZP)?

Na škodu spôsobenú inému na zdraví, škodu spôsobenú inému usmrtením, škodu na veci, náklady právneho konania, ušlý zisk.

Do akej sumy poisťovňa uhradí škodu?

V súčasnosti sú minimálne limity poistného krytia 2,5 mil.EUR pre škodu na zdraví a 0,5 mil.EUR pre škody na majetku.

Kto si musí uzavrieť povinné zmluvné poistenie?

Každý, kto je držiteľom, resp. vlastníkom vozidla s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách, napríklad vysokozdvižné vozíky a rôzne poľnohospodárske a stavebné stroje. V prípade, ak máte auto na leasing, povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie má leasingový nájomca.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 9