Všetky platby za poistenie uzatvorené prostredníctvom portálu  www.superpoistenie.sk  sú uskutočňované priamo na účet Vami zvolenej poisťovne.

Po uzavretí poistenia máte na výber viacero spôsobov úhrady poistného:

 • platba poštovou poukážkou

 • platba bankovým príkazom na úhradu

 • online platba

 • CardPay online platba kartou (debetnou alebo kreditnou kartou)

Výber spôsobu úhrady môžete uskutočniť v kroku „Spôsob platby“ počas procesu uzatvárania návrhu zmluvy.

Online platba

Na výber máte platobné rozhrania siedmich bánk. Ak máte v niektorej z nich účet a aktivovanú službu internet banking, nič Vám nebráni uskutočniť úhradu hneď po uzavretí poistenia v poslednom kroku „Dokončenie“, kliknutím na logo platby.

platba logo platba logo platba logo

platba logo platba logo platba logo platba logo


Kliknutím na logo Vašej banky môžete uskutočniť platbu, na účet všetkých poisťovní. Výnimka platí pre službu TatraPay od Tatrabanka, a.s., prostredníctvom ktorej je možná online platba na účet šiestich poisťovní.

Online platba kartou – CardPay

Pre realizáciu platby stačí mať k dispozícii debetnú alebo kreditnú kartu (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club, Discover).

platba logo platba logoPo zadaní potrebných údajov o karte (číslo karty, držiteľ karty, dátum expirácie karty, CV kód) stačí kliknutím potvrdiť čiastku na úhradu a platba je tak okamžite zrealizovaná. Poistné je uhrádzané priamo na bankový účet príslušnej poisťovne.

Poštová poukážka

Úhradu poistného môžete zrealizovať aj poštovou poukážkou na pošte. Údaje potrebné na vyplnenie poštovej poukážky nájdete po uzavretí poistenia v poslednom kroku „Dokončenie“. Tieto údaje nájdete rovnako vo svojom konte, v Klientskom systéme. Prosím nezabudnite do poštovej poukážky uviesť správne údaje:

 • variabilný symbol (číslo Vášho Návrhu na uzavretie poistnej zmluvy)

 • konštantný symbol

 • číslo účtu poisťovne a kód banky

 • cena poistného, resp. jeho prvej splátky

 • názov a adresu poisťovateľa – adresát

 • Vaše meno a adresu – odosielateľ

Príkaz na úhradu

Úhradu poistného môžete zrealizovať aj bankovým príkazom na úhradu. Údaje potrebné na jeho vyplnenie nájdete po uzavretí poistenia v poslednom kroku „Dokončenie“. Tieto údaje nájdete rovnako vo svojom konte, v Klientskom systéme. Prosím nezabudnite do bankového príkazu na úhradu uviesť správne údaje:

 • variabilný symbol (číslo Vášho Návrhu na uzavretie poistnej zmluvy)

 • konštantný symbol

 • číslo účtu poisťovne

 • cena poistného, resp. jeho prvej splátky

Lehota splatnosti poistného

Na zaplatenie poistného, respektíve jeho prvej splátky máte 15 kalendárnych dní. V prípade poisťovne Allianz-SP, a.s., Groupama poisťovňa, a.s., Kooperativa Poisťovňa, a.s. a AXA pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko môže byť lehota na zaplatenie poistného kratšia (v závislosti od začiatku poistného obdobia). Pre tieto poisťovne musí byť poistné uhradené vždy do začiatku poistenia zodpovednosti. Viac informácií nájdete v sekcii Postup uzatvorenia zmluvy v bode V.

Zákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.