I. Základné údaje

Základné údaje


V prvom kroku vyplňte údaje o vozidle, ktoré chcete poistiť. Rovnako tak údaje o poistníkovi a doplňujúce údaje, ktoré sú potrebné pre výpočet ceny a samotné online poistenie auta.

V prípade nejasností pri vypĺňaní jednotlivých položiek, kliknite na ikonku (?) za názvom príslušnej položky.

Po kliknutí sa otvorí nové okno prehliadača so všetkými potrebnými informáciami pre vyplnenie daného údaja. Po vyplnení všetkých položiek formulára kliknite na tlačidlo Pokračovať.

II. Porovnanie poistného

Porovnanie poistného


Po vyplnení potrebných údajov v prvom kroku a kliknutí na tlačidlo Pokračovať sa v druhom kroku zobrazí zoznam jednotlivých poisťovní, v ktorom máte možnosť porovnať si cenu PZP pre vaše vozidlo. Povinné zmluvné poistenie sú zoradené podľa ceny, od najlacnejšej zákonnej poistky po najdrahšiu.


Podrobnejšie informácie o výhodách produktu v danej poisťovni, o výške poistného krytia, asistenčných službách, či ďalších pripoisteniach zahrnutých v poistnom, zobrazíte umiestnením kurzora myšky na „šípku“ za cenou poistenia (hneď vedľa peňažnej hodnoty tej-ktorej poisťovne). Takto si môžte vybrať poistenie, ktoré vám najviac vyhovuje.


Váš výber urobíte jednoduchým kliknutím na logo poisťovne, prípadne na názov poisťovne.


Od tohto kroku je vaše internetové spojenie šifrované a chránené bezpečnostným certifikátom. Ten slúži na ochranu prenášaných osobných údajov pred zneužitím. Bezpečnosť pri posielaní citlivých údajov je tak v plnej miere zabezpečená.

III. Údaje pre poisťovňu

Údaje pre poisťovňuPotvrdenie prehlásenia


V treťom kroku je potrebné zadať údaje pre spracovanie návrhu pre uzatvorenie poistnej zmluvy.


V záložke Osobné údaje je potrebné vyplniť príslušné údaje o poistníkovi, vlastníkovi a držiteľovi poisťovaného motorového vozidla.


V záložke Vozidlo je potrebné vyplniť údaje o vozidle, ktoré nájdete v technickom preukaze vozidla.


V časti Prehlásenie je potrebné prečítať si jednotlivé body prehlásenia, ktoré sa týkajú uzavretia poistnej zmluvy prostredníctvom nášho portálu. V prípade súhlasu so všetkými bodmi prehlásenia, vyjadríte svoj súhlas zaškrtnutím políčka: „Poistník zaškrtnutím políčka súhlasí so znením všetkých bodov tohto prehlásenia“.


Po vyplnení všetkých potrebných údajov a odsúhlasení prehlásenia kliknite na Pokračovať


Po potvrdení údajov vo formulári sa môže stať, že Vás systém vráti na chýbajúci, respektíve chybne vyplnený údaj. V takom prípade ho vyplňte správne a znovu kliknite na Pokračovať.

IV. Spôsob platby

Spôsob platby


V tomto kroku si z ponuky vyberte preferovaný spôsob platby. Odporúčame Vám využiť platobné rozhrania jednotlivých bánk, ktoré boli integrované v úzkej spolupráci so zúčastnenými bankami.


Online platby sú maximálne bezpečné a šetria Vám čas strávený v banke, respektíve na pošte. Možnosť realizácie online platby budete mať v poslednom kroku Uzatvorenie poistenia.


Ak preferujete klasický spôsob platby poštovou poukážkou, alebo bankovým príkazom, máte takisto možnosť zvoliť si jeden z týchto spôsobov. Údaje potrebné pre platbu nájdete v poslednom kroku, hneď po uzatvorení online poistenia. Tieto údaje budú takisto uložené vo Vašom užívateľskom konte, ktoré sa vytvorí automaticky pri uzatváraní návrhu zmluvy. Po uskutočnení výberu kliknite na Pokračovať.


Pokiaľ potrebujete viac informácií o spôsobe platby, kliknite na Spôsob úhrady poistného.

V. Súhrnné informácie

Súhrnné informácie


V predposlednom kroku sa Vám zobrazia súhrné informácie v podobe Návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

Dôkladne ich skontrolujte. Ak je niektorý z údajov nesprávny, môžete ho znovu vyplniť. Na daný krok sa vrátite kliknutím na ikony, ktoré sú v hornej časti obrazovky (autíčka), respektíve postupným klikaním na spätné tlačidlo s príslušným názvom kroku, na ktorý sa vraciate. Tieto tlačidlá sú umiestnené vždy vedľa tlačidla Pokračovať v dolnej časti stránky.


V prípade správnosti údajov a vášho rozhodnutia uzavrieť návrh poistnej zmluvy kliknite na: Uzavrieť poistenieUzavrieť poistenie


V momente kliknutia sa zaznamená dátum a presný čas uzavretia návrhu poistnej zmluvy.Vaše vozidlo je poistené od doby, ktorú ste uviedli ako začiatok poistenia, ale iba za splnenia podmienky, že danú výšku poistného uvedenú v návrhu poistnej zmluvy uhradíte do 15 dní od momentu uzavretia tohto návrhu na účet zvolenej poisťovne.


To znamená, že ak uzavriete návrh poistnej zmluvy dnes, máte na zaplatenie 15 dní, bez ohľadu na začiatok poistného obdobia Vašej zmluvy. Pre podrobné informácie si pozrite Príklady a výnimky pri platbe poistného

VI. Uzatvorenie poistenia – detail zmluvy

Detail zmluvy


Vaše vozidlo je poistené! (stačí už len zaplatiť príslušnú čiastku za poistné)


V poslednom kroku ste informovaní o úspešnom uzatvorení návrhu poistnej zmluvy a jeho zaslaní do príslušnej poisťovne na spracovanie.


Ak ste si vybrali platbu online, máte možnosť zaplatiť kliknutím na ikonku zvolenej banky. Ak ste zvolili možnosť platby prostredníctvom príkazu na úhradu, či poštovou poukážkou, stačí si príslušné platobné údaje vytlačiť (príkaz na úhradu) alebo prepísať do poštovej poukážky, ktorú dostanete na každej pošte.


V detaile zmluvy si takisto môžete stiahnuť a vytlačiť všetky potrebné dokumenty týkajúce sa práve uzatvoreného poistenia:


  • Návrh poistnej zmluvy

  • Biela karta – dočasná

  • Platobné údaje

  • Záznam o dopravnej nehode

  • Všeobecné poistné podmienky

  • Informácia pred uzavretím zmluvy na diaľku

  • Zmluvné dojednania


Možnosť stiahnuť a vytlačiť si vyššie vymenované dokumenty máte tiež v Klientskom systéme. V prípade začiatku poistenia s okamžitou platnosťou, Vám odporúčame vytlačiť si bielu kartu spolu s návrhom na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré Vám poslúžia ako potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Toto je vhodné napríklad pri kúpe vozidla a následnej ceste od predávajúceho, alebo pri prihlasovaní vozidla do evidencie na polícii.


Po zaplatení poistného v lehote na to stanovenej, Vám poisťovňa zašle bielu a zelenú kartu pre celé poistné obdobie.