Poistenie auta

Poistenie auta je široký pojem, pod ktorým sa spravidla ukrývajú dva základné typy poistenia – povinné zmluvné a havarijné poistenie. Obe sú dôležité, no v mnohom sa od seba odlišujú. Kým PZP je zo zákona povinné a nesmie vám chýbať, havarijné je dobrovoľné. To, či ho uzatvoríte, je len na vás. Vodičom však poskytuje vyššiu bezpečnosť pri jazde.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každé vozidlo pohybujúce sa po cestných komunikáciách bez ohľadu na značku, vybavenie, výkon alebo veľkosť. Ak by ste ho neuzatvorili, vystavujete sa riziku platenia pokuty, ktorá sa môže vyšplhať až na 3 320 eur.

Povinné zmluvné poistenie vás kryje v prípade, že spôsobíte dopravnú nehodu. Poisťovňa by vám z neho mala vyplatiť škody na zdraví a majetku tretích osôb, čiže škody ostatných účastníkov dopravnej nehody.

Povinné zmluvné poistenie

Aké oblasti kryje PZP?

PZP kryje viacero oblastí, pričom hlavnými sú:

 • škody na zdraví a náklady na usmrtení osôb – do tejto kategórie patria náklady na liečbu a kompenzáciu alebo odškodnenie pozostalých,
 • škody pri poškodení, odcudzení, zničení alebo strate majetku – okrem vozidla do tejto kategórie patrí aj iný majetok nachádzajúci sa v aute,
 • náklady na právne zastupovanie poškodených – vaša poisťovňa by vám mala preplatiť aj právne poradenstvo alebo pomoc, ktorú poškodení môžu využiť v prípade nárokovania na veci z prvých dvoch bodov,
 • náklady na ušlý zisk – túto možnosť využívajú právnické osoby, ktoré mohli z dôvodu dopravnej nehody prísť o zisk.
 

Čo PZP nekryje?

Povinné zmluvné poistenie nekryje:

 • škody spôsobené na vlastnom vozidle a posádke nachádzajúcej sa v nej – na preplatenie takýchto škôd sa využívajú pripoistenia alebo havarijné poistenie,
 • škody spôsobené blízkym osobám poistníka – povinné zmluvné poistenie neprepláca škody spôsobené manželovi, manželke, deťom alebo osobám v spoločnej domácnosti,
 • škody vzniknuté počas motoristických pretekov a súťaží – ide o špecifické udalosti, na ktoré sa PZP nevzťahuje,
 • škody spôsobené činnosťou poistného vozidla ako pracovného stroja – v takomto prípade je nutné zaobstarať si iné špeciálne poistenie,
 • škody spôsobené prevádzkou vozidla pri vojnovej udalosti a teroristickom čine – výluka, ktorá je bežnou praxou v každej poisťovni.
 

Okrem toho netreba zabúdať ani na krátenie PZP alebo jeho výluky, ktoré sa spájajú najmä so situáciami, keď:

 • nezaplatíte plnú výšku poistenia včas alebo máte poistný dlh,
 • spôsobíte dopravnú nehodu pod vplyvom omamných látok,
 • spôsobíte škodu vozidlom, ktoré nespĺňa technickú spôsobilosť,
 • spôsobíte škodu vozidlom, na ktorého použitie ste nemali oprávnenie.
 

Hranice poistného plnenia

Hranice poistného plnenia povinného zmluvného poistenia určuje samotný štát podľa § 7 Zákona 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení, zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých záonov. Výška poistného plnenia je v súčasnosti:

 • 5,24 mil. eur pre škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení,
 • 1,05 mil. eur pre ostatné majetkové škody.

Rada odborníka

Problém pri neuzatvorení povinného zmluvného poistenia nie je len v tom, že budete platiť vysokú pokutu, ale aj v tom, že v prípade dopravnej nehody zaplatíte všetky škody zo svojho vrecka. Tieto škody môžu byť vo výške niekoľkých tisíc eur.

Havarijné poistenie

Druhým poistením pre vozidlo je havarijné poistenie, ktoré nie je zo zákona povinné. Dáva vám však určitú istotu a pocit bezpečnosti, pretože v prípade dopravnej nehody kryje vás a vaše vozidlo. Havarijné poistenie môžete využiť aj pri iných škodách ako dopravná nehoda. Sú to napríklad škody spôsobené živlami.

Spočítať ceny havarijného poistenia

Havarijné poistenie vo veľkom ovplyvňuje to, či si ho vybavíte so spoluúčasťou, alebo bez nej. Spoluúčasť predstavuje určité percento z celkovej sumy, ktorú musíte zaplatiť zo svojho vrecka. Poisťovne spravidla poskytujú spoluúčasť v hodnote 5 – 15 %.

Aké škody kryje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie kryje niekoľko škôd:

 • škody spôsobené nehodou – nehľadiac na to, či ide o čiastočnú, alebo totálnu škodu,
 • škody spôsobené živlami a ich pôsobením – môže ísť napríklad o povodeň alebo krupobitie,
 • škody spôsobené v dôsledku vandalizmu alebo krádeže,
 • menšie škody – napríklad poškodenie čelného skla, strata batožiny, poškodenie kolies a iné.

Rada odborníka

Pri vybavovaní poistenia na auto sa môžete stretnúť so zaujímavými zľavami a bonusmi. Získavajú ich spravidla vodiči, ktorí majú menšie deti alebo majú v poisťovni uzatvorené aj iné zmluvy.

Pripoistenia

obom poisteniam si viete vybaviť výhodné a zaujímavé pripoistenia za skvelé ceny. K najpopulárnejším patria:

 • pripoistenie čelného skla,
 • pripoistenie batožiny,
 • pripoistenie úrazu,
 • pripoistenie stretu so zverou,
 • pripoistenie kolies.
 

Pripoistenia sú mnohokrát riešením pre vodičov, ktorí sa chcú cítiť pri jazdení bezpečnejšie, no nechcú uzatvárať havarijné poistenie. Hoci tento typ poistenia nevedia pripoistenia úplne nahradiť, vedia v určitom smere pomôcť. Ak nad nimi premýšľate, rozhodne sa oplatia.

Niektoré pripoistenia kryjú aj oblasti, ktoré samotné kasko nekryje. Je preto dobré popremýšľať nad nimi aj vtedy, keď máte uzatvorené obe poistenia.

Vybavte si výhodné poistenie aj vy

Poistenie auta je dôležitou náležitosťou, na ktorú by ste nemali zabúdať. Povinné zmluvné poistenie si musíte vybaviť hneď, ako si vozidlo zaobstaráte. Uzatvorenie havarijného poistenia si môžete premyslieť. Porovnajte si jednotlivé možnosti a nájdite najvýhodnejšiu ponuku so zaujímavými limitmi poistenia, pripoisteniami a výhodnými cenami. Možností je v súčasnosti viac ako dosť.

  Spočítať ceny PZP
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 44

Výhody portálu

 • Okamžitá platnosť poistenia
 • Aktuálne sadzby
 • Ponuky poisťovní
 • Možnosť online platby
 • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
 • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením