Čo s PZP pri predaji vozidla?

Predávate auto, ale ešte stále máte platné povinné zmluvné poistenie? Čo robiť, ak do konca poistného obdobia ostáva ešte pár mesiacov a prirodzene poistenie musí byť vystavené na vlastníka vozidla? A môžete už zaplatené peniaze dostať späť? Na to všetko odpovedá náš článok.

Spočítať
ceny

Predaj je najčastejší dôvod ukončenia PZP

Predaj vozidla patrí na Slovensku k najčastejším dôvodom ukončenia Povinného zmluvného poistenia. Výpoveď poistnej zmluvy podáva pôvodný majiteľ. Ukončenie zmluvy je nutné aj vtedy, keď ste auto darovali. Povinnosť týkajúca sa uzatvorenia novej zmluvy na PZP je potom už samozrejme na obdarovanom. Zmluvu povinného zmluvného poistenia je možné ukončiť na základe predaja vozidla alebo prepisu držiteľa vozidla. Prepis držiteľa vozidla v Evidencii vozidiel je dôvodom pre zánik PZP. No ako zvoliť najrýchlejší postup mnohí nevedia.

Ako odhlásiť PZP pri predaji?

Ak ste auto predali, poisťovňa nebude chcieť žiadnu zmluvu, ani to, či predaj prebehol bez zmluvy. Jediné, čo bude poisťovňu zaujímať bude kópia technického preukazu na pôvodného držiteľa s poznámkou o zrušení z polície alebo kópiu technického preukazu, ktorý je už vystavený na nového majiteľa.

Vzor výpovede zmluvy k PZP nájdete na internetovej stránke vašej poisťovne. Potom už len stačí tlačivo vyplniť, podpísať a poslať. Výpoveď spolu s ostatnými dokladmi doručte svojej poisťovni. Ďalšou možnosťou je, že žiadosť podáte priamo na pobočke alebo cez internet, kde všetky potrebné dokumenty jednoducho pripojíte a odošlete.

V žiadosti o ukončenie poistenia je nutné uviesť, akým spôsobom si želáte zaslať preplatok poistného. Pretože poistné sa vždy platí na celý rok a jeho alikvótnu časť za mesiace, ktoré už poistenie nevyužijete, je poisťovňa povinná vám vrátiť. Môže tak urobiť prevodom na účet, alebo poštovou poukážkou.

Poistenie nemôžete zrušiť len na základe zmluvy

PZP je povinné a preto nie je možné ho zrušiť len na základe napríklad kúpnopredajnej ani darovacej zmluvy, dokonca ani na základe odhlásenia na dopravnom inšpektoráte. V oboch prípadoch by totiž existovala možnosť, že by nemuselo prísť k prihláseniu novým majiteľom. Zrušenie PZP je možné až po prepise na nového majiteľa. Pretože tak je zabezpečená kontinuita poistenia auta, ktoré nebolo vyradené z evidencie. Auto tak prechádza na nového majiteľa a s ním aj povinnosť prihlásiť ho na poistenie.

Je dôležité vedieť

Povinné zmluvné poistenie je nutné dojednať najneskôr v prvý deň používania motorového vozidla, ktoré má byť poistené, novým majiteľom alebo držiteľom. To už samozrejme nie je vecou pôvodného majiteľa, ale nového. Takže ak by si aj nový majiteľ auto nepoistil, prakticky to už nie ej vaša vec, na druhej strane, ak ho nemá poistené, polícia mu auto nezapíše a celý proces sa komplikuje.

Nové PZP je potrebné uzatvoriť v predstihu

Nový vlastník vozidla je povinný uzatvoriť PZP ešte pred samotným zaregistrovaním zmien na dopravnom inšpektoráte. To znamená pred fyzickým prepísaním majiteľa vozidla na polícii. Ak tak nespraví, k prepise na dopravnom inšpektoráte nepríde. To znamená, že už pri samotnom prihlasovaní vozidla sa musí preukázať zaplatením PZP.

Na prihlásenie auta na PZP tak bude potrebovať VIN číslo vozidla, pričom do poistnej zmluvy uvedie aktuálne platné evidenčné číslo, ktoré môže časom zmeniť. Po vykonaní prepisu vozidla je potrebné poslať technický preukaz so zaznačením úkonu pôvodnému majiteľovi, aby mohol o zmene upovedomiť pôvodnú poisťovňu. Na základe tohto úkonu je tým pádom definitívne skončený ako predaj, tak aj prepis samotného PZP. Do niekoľkých dní príde pôvodnému majiteľovi vyrozumenie a tak isto aj zvyšná časť poistného.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 11