Čierne auto na ceste

Je aj vaše vozidlo nepojazdné, prípadne máte iný dôvod a chcete vedieť, ako odhlásiť auto bez zošrotovania? Nie je to žiadna veda. Nečakajú vás žiadne poplatky za EK, STK ani PZP. Aké podmienky musíte splniť a koľko vás odhlásenie vozidla vyjde?

Riešením je dočasné odhlásenie vášho auta

Po dočasnom odhlásení auta môžete siahnuť vo chvíli, keď:

 • vozidlo nechcete pár mesiacov alebo rokov používať,

 • auto už nie je pojazdné,

 • máte iné dôvody na odstavenie vozidla.

Danú alternatívu by ste mali využívať len vtedy, ak vozidlo plánujete po istom čase opätovne využívať. Netýka sa zošrotovania vozidla, pretože ide o trvalé odhlásenie vozidla z evidencie. V prípade, že sa rozhodnete vozidlo dočasne vyradiť z evidencie, počas celého trvania vyraďovania auta na ňom nemôžete jazdiť. 

Dodržiavať musíte tieto podmienky

 • Vozidlo nemôže byť zničené ani rozpredané na náhradné diely.

 • Auto nemôžete používať na cestných komunikáciách.

 • Rovnako by ste nemali zabúdať ani na to, aby bolo auto prístupné orgánom Policajného zboru. Výnimkou je prípad, ak auto odovzdáte na zošrotovanie, teda na spracovanie, a potom ho vyradíte z evidencie vozidiel.

 • Keď ste majiteľom daného auta, počas dočasného vyradenia je možné požiadať o prevod tržby auta na iného človeka, zápis držiteľa či majiteľa auta a zmeny vlastníckych práv.

Dopravný inšpektorát vykoná dané zmeny, ale len vtedy, keď tomu nebránia ďalšie zákonné dôvody. 

TIP

Ak chcete auto používať predtým, ako uplynie lehota ukončenia dočasného vyradenia, musíte požiadať o jeho opätovné zaradenie do evidencie.

Ako na opätovné zaradenie auta do evidencie?

V okamihu, ako uplynie lehota dočasného odhlásenia vozidla, máte povinnosť sa do obdobia 30 dní dostaviť na dopravný inšpektorát. Následne môžete požiadať o opätovné zaradenie auta do evidencie a policajtom preukážete aj platné povinné zmluvné poistenie. Za túto službu sa platí 5 € a doklady o vykonanej technickej či emisnej kontrole nie sú nutné.

  Povinné zmluvné poistenie

Koľko stojí dočasné odhlásenie vozidla?

Ceny, ktoré uvedieme, platia aj pri predĺžení dočasného odhlásenia. 

 • dočasné odhlásenie na obdobie do 1 roka – 5 €,

 • obdobie od 1 do 2 rokov – 20 €,

 • lehota od 2 do 4 rokov – 35 €,

 • od 4 do 6 rokov – 70 €,

 • od 6 do 10 rokov – 170 €,

 • nad 10 rokov – 350 €.

Suma 5 € je za opätovné zaradenie do evidencie vozidiel, a to pred ukončením lehoty v rámci dočasného vyradenia vozidla z evidencie.

Najčastejšie príčiny dočasného odhlásenia vozidla 

Medzi časté dôvody dočasného odhlásenia patrí najmä skutočnosť, že vozidlo neplánujete využívať dlhší čas alebo ste ho zdedili. Príčinou môže byť aj odcestovanie do zahraničia. Vozidlo môžete dočasne odhlásiť aj vtedy, ak auto nie je pojazdné a nemáte v pláne riešiť akúkoľvek opravu.

Dôvodom je aj to, že vozidlo môžete využívať na podnikanie, no snažíte sa o optimalizáciu nákladov a na určitý čas ho nebudete potrebovať.

Aký je postup pri odhlasovaní vozidla?

Auto musí mať platnú STK a zaplatené povinné zmluvné poistenie. Povinnosťou je aj uhradený správny poplatok. Do lehoty 15 dní od toho, ako bolo vydané rozhodnutie o dočasnom odhlásení, máte povinnosť odovzdania technického preukazu a tabuľky s EČV na dopravnom inšpektoráte.

V rámci obdobia, keď je auto dočasné vyradené, nemôže byť zničené ani rozpredané na náhradné diely. Samozrejme, v období dočasného vyradenia musí byť auto prístupné kontrolným orgánom.

Vedeli ste, že...

... ak vaše vozidlo nemalo vykonanú platnú emisnú a technickú kontrolu, máte povinnosť, aby ste vozidlo tejto kontrole podrobili do 7 dní po tom, ako je znovu zaradené do evidencie?

Pri odhlásení potrebujete tieto doklady 

O odhlásenie môžete požiadať na dopravnom inšpektoráte alebo v klientskom centre. K dispozícii musíte mať platný doklad totožnosti. V prípade, že máte vozidlo, ktoré využívate na podnikateľské účely, musíte predložiť originál výpisu z obchodného registra, prípadne živnostenský list.

Budete potrebovať aj osvedčenie o evidencii časť II, respektíve pôvodné osvedčenie o evidencii či technický preukaz vozidla spolu s osvedčením o evidencii vozidla. Ak vám bola vydaná čipová karta alebo osvedčenie o evidencii časť I, predložte aj tieto doklady.

Na dopravný inšpektorát môžete za seba poslať aj zástup, čiže splnomocnenca, ktorému musíte dať splnomocnenie s vaším úradne overeným podpisom.

PZP neplatíte

V období, keď ste sa rozhodli pre dočasné odhlásenie vozidla, neplatíte PZP za vaše auto. Danú informáciu by ste mali oznámiť aj poisťovni alebo kontaktovať finančného sprostredkovateľa. 

Oboznámi vás so všetkými potrebnými informáciami, ktoré sa týkajú PZP, a vysvetlí vám, čo máte robiť, ak máte nejasnosti.

Zhrnutie

Pri dočasnom odhlásení vozidla z evidencie musíte splniť niekoľko zásadných podmienok. Patrí k nim napríklad skutočnosť, že nesmie byť zničené ani rozpredané na náhradné diely. Ceny za odhlásenie sa líšia, no platí úmera, že na čím dlhšie obdobie chcete auto odhlásiť, tým budú aj vyššie poplatky.

  Spočítať ceny

Články súvisiace s týmito výrazmi:

Ak ste sa rozhodli o odhlásenie vozidla bez zošrotovania, ukážeme vám postup, ako na to a aké dokumenty musíte mať. Prezradíme vám aj to, koľko vás to vyjde.