papier - podpis

Kedy môžem vypovedať poistnú zmluvu a ako ju napísať?

23. 9. 2023
|
Dĺžka čítania: 8 min.

Ak nie ste spokojní so službami svojej poisťovne, prípadne ste si našli oveľa výhodnejšie poistenie, východiskom bude podanie výpovede aktuálnej poistnej zmluvy. V nasledujúcich riadkoch vám poradíme, kedy môžete podať výpoveď poistnej zmluvy a ako ju napísať.

Výpoveď poistnej zmluvy: zákonné dôvody

Keďže poistná zmluva sa spravidla uzatvára podľa Občianskeho zákonníka, aj výpoveď poistenia podlieha práve tomuto právnemu predpisu. Okrem toho sa riadi aj konkrétnymi ustanoveniami vašej poisťovne, ktoré nájdete v jej všeobecných poistných podmienkach.

Zákonné dôvody, ako môže poistenie zaniknúť:


 • výpoveď ku koncu poistného obdobia

 • výpoveď do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy

 • nezaplatenie poistného

 • odstúpenie od zmluvy


K ďalším dôvodom pre vypovedanie poistnej zmluvy patria prípady, ktoré sa týkajú jednotlivých typov poistenia. Napríklad: 


 • pri poistení áut, čiže pri povinnom zmluvnom poistení  (PZP) alebo havarijnom poistení, môže ísť o vyradenie z evidencie, predaj auta alebo jeho odcudzenie,

 • pri poistení zodpovednosti zamestnanca ide najmä o zmenu zamestnávateľa alebo ukončenie pracovného pomeru,

 • pri poistení osôb, teda cestovnom alebo životnom poistení, je to predovšetkým  úmrtie, 

 • pri poistení nehnuteľnosti, čiže domu a domácnosti, sa vzťahuje na predaj  nehnuteľnosti, čo sa spája so zmenou vlastníka alebo zánik poistenej nehnuteľnosti.

Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy: Ako ju podať? 

Poistnú zmluvu môže vypovedať iba poistník alebo ním poverená osoba, ktorej udelil plnú moc. Výpoveď musíte odovzdať vašej poisťovni v písomnej forme, doporučenou poštou či osobne na pobočke. 

Sú poisťovne, ktoré vyžadujú podpis klienta, ktorý je úradne overený spolu s jeho číslom účtu, keď napríklad požiadate o zaslanie odkupnej hodnoty na váš účet.

Výpoveď poistenia ku koncu poistného obdobia

Pri výpovedi poistnej zmluvy ku koncu poistného obdobia musíte poisťovni doručiť písomnú výpoveď aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia, ktoré je dohodnuté v zmluve. Za toto obdobie ste povinní platiť poistné, ktoré môže byť mesačné, štvrťročné, polročné či ročné.

Následne poisťovňa poistnú zmluvu zruší, a to k najbližšiemu dňu splatnosti poistného, čiže po ukončení 6 týždňovej lehoty od doručenia písomnej výpovede. Po tom, ako bude poistná zmluva zrušená, poisťovňa vám vyplatí odkupnú hodnotu, ak na ňu máte nárok. Platí, že poisťovňa má nárok na poistné za obdobie až do momentu zániku poistenia.


Výpoveď poistenia v rámci výpovednej lehoty

Ak uzatvoríte zmluvu v rámi životného poistenia, môžete ju zrušiť do 2 mesiacov od jej uzatvorenia. Po doručení písomnej výpovede poisťovni vám začne plynúť 8-dňová výpovedná lehota a následne zmluva zanikne.  

Odstúpenie od poistnej zmluvy

V rámci životného poistenia máte právo na odstúpenie od zmluvy do 30 dní od dátumu jej uzavretia. Odstúpenie musíte poisťovni odovzdať písomne. Po tom, ako poistenie zanikne, máte nárok na vrátenie poistného, ktoré ste splatili.

V prípade, že vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie, má právo na to, aby si ho odrátala od splateného poistného. Ak vyplatené poistné plnenie presiahne výšku zaplateného poistného, ste povinní tento rozdiel poisťovni vrátiť. 

Výpoveď poistenia dohodou

Poistná zmluva môže zaniknúť aj dohodou medzi poisteným a poisťovňou. Na tento typ dohody musíte mať vážny dôvod a musí na ňu pristúpiť aj poisťovňa. Po zrušení poistnej zmluvy vám poisťovňa vyplatí odkupnú hodnotu, ak na ňu máte nárok. Aj v tomto prípade platí, že poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia.

Ako napísať výpoveď poistnej zmluvy

Väčšina poisťovní má na svojich stránkach k dispozícii formulár, ktorý si stiahnete, vytlačíte a vyplníte.

Ak ste takýto formulár nenašli, žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy sformulujte v niekoľkých vetách. Pritom nezabudnite uviesť predovšetkým:


 • vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail,
 • názov a adresu poisťovne,
 • číslo poistnej zmluvy, ktorej sa výpoveď týka,
 • dátum uzatvorenia zmluvy,
 • dôvod výpovede,
 • číslo bankového účtu, pre prípad, ak má poisťovňa vyplatiť odkupnú hodnotu, plnenie alebo iný výnos,
 • dátum výpovede,
 • váš podpis.


Uzavretie nového poistenia

Predtým, než uzatvoríte nové poistenie, poistné produkty jednotlivých poisťovní si porovnajte. Nie, nemusíte obchádzať osobne všetky pobočky. Stačí, keď v našej kalkulačke zadáte základné údaje a my za vás porovnanie spravíme. Len vďaka tomu získate komplexné informácie nielen o výške poistného, ale aj o rozsahu a ostatných podmienkach uzatváraného poistenia.

Chcete napríklad uzavrieť povinné zmluvné poistenie? Keď ste podali výpoveď poistnej zmluvy PZP, zadajte do našej online kalkulačky ŠPZ vášho vozidla. Systém za vás doplní základné údaje o vozidle a vy doplníte ďalšie údaje o vás. Po vyplnení formulára vám zobrazíme aktuálne ponuky poisťovní vrátane zliav a bonusov.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Lívia OvcarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • povinna-vybava-auta-rakusko
  22. februára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v Rakúsku

  Na Slovensku sa ako vodiči nezaobídeme bez autolekárničky, výstražného trojuholníka, reflexnej vesty či náhradného kolesa. Povinná výbava v Rakúsku je síce podobná, ale v niektorých detailoch sa odlišuje. V nasledujúcich riadkoch sme pre vás zhrnuli užitočné informácie, na čo by ste si mali pri cestách do Rakúska dávať pozor.

 • 26. januára 2024|Martina Pisarčíková
  Aké sú najčastejšie pripoistenia k PZP?

  Poisťovne v súčasnosti k svojim základným balíkom poistenia poskytujú aj tzv. pripoistenia. Tieto pripoistenia rozširujú krytie zvoleného poistenia a prinášajú množstvo ďalších výhod. Kedy je vhodné si ich zvoliť a prečo by ste to mali urobiť?

 • ruka na volante
  Máte najlacnejšie PZP?

  Ako naznačuje samotný názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každý majiteľ motorového vozidla. A čo vy, platíte za PZP málo alebo veľa? Odpoveď na túto otázku nemusí byť jednoznačná. Cena PZP sa totiž odvíja od množstva parametrov.

 • výstražný trojuholník
  03. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v roku 2024: Máte všetko?

  Pri otázke povinnej výbavy mnohí vodiči len pokrčia ramenami a spoliehajú sa na to, že lekárnička je všetko, čo im v aute bude stačiť. Povinnú výbavu však určuje zákon a je podstatne bohatšia. Požiadavky na ňu sa dokonca odlišujú aj v jednotlivých štátoch. Preto si preverte, či vám pri cestách po Slovensku i do zahraničia v aute naozaj nič nechýba. 

 • Peniaze a autíčko
  29. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Zdražovanie povinného zmluvného poistenia 2024

  Poisťovne avizujú zvyšovanie cien PZP pre rok 2024. Čo je príčinou zdražovania? O koľko viac si za povinné zmluvné poistenie priplatíme? Koho sa zvýšenie cien dotkne najviac a koho najmenej? Na všetky tieto otázky odpovieme v nasledujúcich riadkoch.

 • Vodič šoféruje auto
  05. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Tipy, ako si zľavniť PZP

  Povinné zmluvné poistenie je síce povinné, no sumu, ktorú zaň budete platiť, si môžete efektívne znížiť. Najčastejšie sa dá znížiť vďaka miestu bydliska, bezškodového priebehu či modelu vozidla.

 • kúpa vozidla z druhej ruky
  30. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako postupovať pri prepise vozidla?

  Od 1. januára 2023 došlo k zrušeniu dvojkrokového prepisu vozidla. Pri zmene majiteľa nie je potrebné meniť evidenčné číslo. Celý proces prepisu sa výrazne zjednodušil a vybavíte ho na jednom mieste. Ako teda postupovať pri prepise auta? V nasledujúcich riadkoch vám prinášame podrobný návod.

 • biele auto na ceste
  16. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako zmeniť poisťovňu PZP?

  Uzavretie PZP je síce povinné, ale v prípade, že vám nevyhovuje cena poistného alebo nie ste spokojný s riešením škodovej udalosti poisťovňou, na zmenu poisťovne máte, samozrejme, právo. Tento krok však nemôžete urobiť kedykoľvek. Pri prechode do inej poisťovne musíte dodržať určité pravidlá a predovšetkým termíny. Aké? To vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

 • zimne-pneumatiky
  27. októbra 2023|Martina Pisarčíková
  Povinné zimné pneumatiky od 15. novembra do 31. marca

  Povinnosť prezuť vozidlo na zimné pneumatiky v Slovenskej republike ukladá zákon a trvá od 15. novembra do 31. marca. Platí to najmä v prípade, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy.