papier - podpis

Kedy môžem vypovedať poistnú zmluvu a ako ju napísať?

5. 11. 2021
|
Dĺžka čítania: 12 min.

Nie ste spokojní s poistnou zmluvou, ktorú ste uzatvorili a chcete ju zmeniť? Jedným z riešení bude jej vypovedanie. Ukážeme vám, kedy môžete uzatvoriť novú poistku a ako napísať výpoveď poistnej zmluvy.

Kedy je možné podať výpoveď poistnej zmluvy?

Poistná zmluva sa zvyčajne uzatvára podľa Občianskeho zákonníka, čo znamená, že výpoveď poistenia podlieha tomuto právnemu predpisu. Okrem toho podlieha aj konkrétnym podmienkam vašej poisťovne, ktoré sú ukotvené vo Všeobecných poistných podmienkach.

Ak nie ste spokojní so službami poisťovne a s výškou poistného, prípadne ste si našli oveľa výhodnejšie poistenie, podanie výpovede aktuálnej poistnej zmluvy bude východiskom.

Zákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.


Poistenie môže zaniknúť mnohými spôsobmi. Či už ide o odstúpenie od poistnej zmluvy dohodou, výpoveďou do obdobia 2 mesiacov, alebo 6 týždňov pred skončením poistného obdobia. 

Aké sú zákonné dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy?

 • Koniec poistného obdobia v rámci poistenia na dobu neurčitú – vtedy musíte podať výpoveď v lehote minimálne 6 týždňov, a to pred samotným koncom poistného obdobia. Nevzťahuje sa na poistenie osôb.


 • Do obdobia 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy    na výpoveď má nárok každý z účastníkov, pretože poistenie zanikne po skončení výpovednej lehoty, ktorá trvá 8 dní.


 • Ak nezaplatíte poistné v rámci prvej alebo celej čiastky do lehoty 3 mesiacov od jej splatnosti, prípadne pri ďalšej čiastke do obdobia 1 mesiaca od chvíle, keď vám bola doručená výzva na úhradu.

TIP

Pri povinnom zmluvnom poistení máte výhodu, že ak za isté časové obdobie nespôsobíte žiadnu nehodu, cena poistenia môže ísť dole.

Iné dôvody pre podanie výpovede

K ďalším dôvodom pre vypovedanie poistnej zmluvy patria špecifické prípady konkrétneho poistenia.


 • Pri poistení nehnuteľnostičiže domu a domácnosti, sa ňou rieši aj samotný predaj vašej nehnuteľnosti, čo sa spája so zmenou vlastníka alebo zánikom nehnuteľnosti, ktorá je poistená.

Uzavrite si cestovné poistenie do zahraničia

 • Poskytnutie finančnej istoty pre nečakané prípady
 • Krytie nákladov spojených s neodkladnou liečbou choroby či úrazu
 • Za pár centov na deň


Ako môžete podať žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy?

Pri poistnej zmluve platí, že ju môže vypovedať iba poistník alebo ním poverená osoba, ktorej udelil plnú moc. Výpoveď musíte odovzdať vašej poisťovni v písomnej forme, doporučenou poštou či osobne na pobočke. 

Sú poisťovne, ktoré vyžadujú podpis klienta, ktorý je úradne overený spolu s jeho číslom účtu, keď napríklad požiadate o zaslanie odkupnej hodnoty na váš účet.

Odstúpenie od poistnej zmluvy

Pri uzatvorení životnej poistnej zmluvy máte právo na odstúpenie od zmluvy do 30 dní odo dňa, keď ste ju uzavreli. Odstúpenie musíte písomne odovzdať poisťovni do lehoty 30 dní odo dňa jej uzavretia. Po tom, ako poistenie zanikne, máte nárok na vrátenie poistného, ktoré ste splatili.

V prípade, že vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie, má právo na to, aby si od splateného poistného odrátala to, čo plnila.  Ak vyplatené poistné plnenie prevýši samotnú výšku zaplateného poistného, ste povinní vrátiť výšku poistného plnenia, ktorá prevýšila už zaplatené poistné.

Výpoveď poistenia dohodou

Poistnú zmluvu môžete vypovedať dohodou medzi poisteným a poisťovňou. Na tento typ dohody musíte mať vážny dôvod a musí na ňu pristúpiť aj poisťovňa. 

Po tom, ako sa zruší poistná zmluva, vám poisťovňa vyplatí odkupnú hodnotu, ak na ňu máte nárok. Aj v tomto prípade platí, že poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia.

Výpoveď poistenia v rámci 2 mesačnej výpovednej lehoty

Ak uzatvoríte životnú poistnú zmluvu, môžete ju zrušiť do obdobia 2 mesiacov od toho,  ako ste ju uzatvorili. Ak doručíte písomnú výpoveď poisťovni, začne vám plynúť 8-dňová výpovedná lehota. Po jej uplynutí zmluva zanikne. 

Výpoveď poistenia ku koncu poistného obdobia s výpovednou lehotou v trvaní 6 týždňov

V tomto prípade máte možnosť vypovedania poistnej zmluvy ku koncu poistného obdobia. Poisťovni doručíte písomnú výpoveď, a to aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia,  ktoré je dohodnuté v zmluve. Za toto obdobie ste povinní platiť poistné, ktoré môže byť mesačné, štvrťročné, polročné či ročné.

Následne poisťovňa zruší aj poistnú zmluvu, a to k najbližšiemu dňu splatnosti poistného, čiže po ukončení 6 týždňovej lehoty od doručenia písomnej výpovede. Po tom, ako bude poistná zmluva zrušená, poisťovňa vám vyplatí odkupnú hodnotu, ak na ňu máte nárok. Platí, že poisťovňa má nárok na poistné za obdobie až do momentu zániku poistenia.

Vedeli ste, že...

... Slováci si na životné poistenie vyčleňujú menšie sumy ako naši západní susedia, prípadne ho ani len nemajú? V súčasnosti poistenie plní úplne inú úlohu než v minulosti a sústreďuje sa prevažne na riziká, ktoré závisia od vášho spôsobu života. Ak máte záväzky, ktorých plnenie by ohrozil možný výpadok príjmu, myslite na kvalitné poistné krytie. Vyjde vás na 200 až 300 € ročne, ale určite budete pokojnejšie spávať.

Ako napísať výpoveď poistnej zmluvy?

Napísanie výpovede nepatrí k náročnej aktivite. Stačí, ak  napíšete formulár, ktorý si následne stiahnete a vytlačíte. Potom ho už len stačí odovzdať poisťovni, v ktorej máte uzatvorenú zmluvu.

V tomto prípade sa budeme orientovať na poistenie nehnuteľnosti. 

Pri výpovedi budete musieť uviesť


 • dôvod výpovede,

 • deň začiatku súčasného poistenia,

 • meno a priezvisko (prípadne obchodný názov),

 • ulicu a číslo,

 • PSČ,

 • vášho aktuálneho poisťovateľa a číslo poistnej zmluvy.

Zhrnutie

Výpoveď poistného je vskutku rýchly proces, no občas vás môže aj potrápiť. Predtým, než uzatvoríte nové poistenie, porovnajte si ponuky PZP na trhu. Len vďaka tomu budete mať komplexné informácie o plusoch a mínusoch daného poistenia.

Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Jadranské more v Chorvátsku
  24. mája 2023|Daniel Výcha
  Autom do Chorvátska: Aká je najlepšia cesta

  Chorvátsko je destinácia, kam sa najviac Slovákov vyberie vlastným autom. Preto je dobré byť pripravený aj na túto cestu a mať vozidlo v správnom stave, pretože počas cesty do cieľovej destinácie sa môžu vyskytnúť nečakané komplikácie. Je dôležité zabezpečiť technický stav auta, najmä brzdy, ktoré musia byť pri plne naloženom aute v poriadku. Okrem toho je dôležité vybrať si správnu trasu. Ako teda cestovať autom do Chorvátska?

 • lietadlo v oblakoch
  14. mája 2023|Lívia Ovcarčíková
  Veľké porovnanie: Ceny poistenia pri ceste do zahraničia

  Chystáte sa na cestu mimo Slovenska a nechcete zbytočne riskovať? Mnohí na poistenie pri krátkom výlete do zahraničia zabúdajú alebo ho dokonca z dôvodu šetrenia peňazí nechcú. V tomto článku nájdete porovnanie cien cestovného poistenia, ktoré vám ukáže, že jeho vybavenie sa naozaj oplatí.


 • kam_na_dovolenku_
  29. apríla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Kam ísť tento rok na dovolenku? Toto sú najobľúbenejšie destinácie Slovákov

  Leto sa nezadržateľne blíži a vy premýšľate, kam by ste tento rok vyrazili? Pozreli sme sa na to, ktoré krajiny boli medzi Slovákmi minulý rok najobľúbenejšie. Možno inšpirujeme aj vás. Oddýchnite si v obľúbených destináciách, naberte nové sily a užite si trochu slnka. Samozrejme, to všetko s kvalitným cestovným poistením, ktoré vám bude kryť chrbát pre prípad nehody, ochorenia či inej neočakávanej udalosti. 

 • dopravni-nehoda-trojuhelnik
  25. apríla 2023|Martina Pisarčíková
  Sezónne havarijné poistenie: Kedy sa oplatí?

  Okrem povinného zmluvného poistenia je dobré uzavrieť aj havarijné poistenie vozidla. To vás chráni v prípade poistnej udalosti a pokrýva škody na vašom vozidle. Zaujíma vás, či je možné uzavrieť aj sezónne alebo krátkodobé havarijné poistenie vozidla? V článku sa dozviete, aké máte možnosti a čo je pre vás najvýhodnejšie. 

 • dovolená a brigáda v letních dnech
  21. apríla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Letná brigáda v zahraničí: Nezabudnite na poistenie

  Blíži sa leto a s ním aj čas veľmi obľúbených študentských brigád. Patríte študentom, ktorí plánujú vybrať sa za prácou do zahraničia? V tom prípade si určite nezabudnite uzatvoriť kvalitné cestovné poistenie. Pomôžeme vám zorientovať sa v ponukách poisťovní a upozorníme, na čo by ste si pri uzatváraní poistenia mali dávať pozor.

 • obsah autolekárničky
  17. apríla 2023|Martina Pisarčíková
  Lekárnička do auta: Čo musí obsahovať?

  V princípe každá autolekárnička, ktorú si kúpite, musí obsahovať predpísaný obsah. Avšak pre samotného motoristu je dôležité vedieť, na čo sa môže v prípade zranenia na cestách spoľahnúť, pretože autolekárničku nie je nutné používať len pri nehodách, ale napríklad aj pri pošmyknutiach na chodníku, pri uštipnutí hmyzom, rezných ranách, skrátka pri akýchkoľvek zraneniach, ktoré sa môžu pri cestovaní autom a na výletoch prihodiť.

 • Nehoda bez STK vás môže vyjsť draho. Ako vybaviť technickú kontrolu rýchlo a jednoducho?

  Každé vozidlo pohybujúce sa po cestách Slovenskej republiky musí mať dve základné náležitosti. Tou prvou je  povinné zmluvné poistenie  a druhou platná technická kontrola. V prípade, že vám jedna alebo obe chýbajú, vozidlo nemôžete na cestách používať. Aj napriek tomu sa stáva, že niektorí vodiči STK jednoducho nemajú.

 • dopravná nehoda
  07. apríla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako postupovať pri nehode auta v zahraničí?

  Dovolenková sezóna sa pomaly blíži a veľa dovolenkárov staví na cestovanie autom. Je pohodlné, bezpečné a v mnohých prípadoch oveľa komfortnejšie ako autobus alebo vlak. Vlastná doprava má síce množstvo výhod, no netreba zabúdať ani na zopár negatív. K tým sa radí napríklad dopravná nehoda. Ako ju vyriešiť, ak sa vám stane v zahraničí?

 • let-letadlem
  31. marca 2023|Lívia Ovcarčíková
  Zmena mena na letenke: Ako postupovať?

  Ak potrebujete zmeniť meno na letenke, môže to byť celkom zložité. Niektoré letecké spoločnosti vám takúto zmenu neumožnia vôbec. Iné vám ju síce dovolia, ale draho za ňu zaplatíte. Zmena mena je totiž oveľa zložitejší proces ako samotná kúpa letenky.

 • povinna-vybava-motorka
  28. marca 2023|Daniel Výcha
  Povinná výbava pre motocykle

  Rovnako ako autu, ani motocyklu nesmie chýbať povinná výbava. Jej zloženie sa, samozrejme, líši. Základ predstavujú doklady, prilba a platné povinné zmluvné poistenie. Plánujete si kúpiť alebo už máte malú či veľkú motorku? V tom prípade myslite na niekoľko pravidiel, ktoré je nutné dodržať. Všetky sme ich pre vás spísali.