Výpoveď PZP

Povinné zmluvné poistenie je základnou výbavou každého majiteľa motorového vozidla. Výber PZP však nie je jednoduchý, preto sa môže stať, že si nevyberiete správne. Neplaťte zbytočne za poistenie, s ktorým nie ste spokojní. Poistenie môžete kedykoľvek vypovedať a zmeniť. V článku vám poradíme, ako na výpoveď PZP krok za krokom.

Kedy môžem dať výpoveď PZP?

Dôvodov, prečo vypovedať PZP, môže byť naozaj mnoho – od nevýhodného poistenia až po predaj vozidla. Kedy máte právo vypovedať poistnú zmluvu?

  • Výpoveď dva mesiace po uzatvorení poistky

Ak ste uzatvorili poistenie iba nedávno, stále máte možnosť zmeniť poisťovňu, a to bez udania dôvodu. Urobiť tak musíte ale do dvoch mesiacov od podpisu poistnej zmluvy. V prípade, že poistenie už nadobudlo účinnosť a vy sa ho rozhodnete napriek tomu vypovedať, poisťovňa od zaplatenej čiastky odpočíta sumu za uplynulé obdobie. Zvyšnú čiastku dostanete naspäť.

  • Výpoveď ku koncu poistného obdobia

Poistná zmluva sa spravidla uzatvára na jeden rok. Ak počas tohto obdobia zistíte, že vám PZP nevyhovuje alebo nájdete výhodnejšiu ponuku, ku koncu poistného obdobia máte právo poistenie vypovedať.

Vedeli ste, že...

... výpoveď PZP môžete podať aj tri mesiace pred výročným dňom začiatku poistenia?

Aj tu je však dôležité sledovať si termíny. Výpoveď PZP musíte poisťovni doručiť najneskôr v prvý deň šesť týždňovej lehoty pred koncom poistného obdobia. Ak by ste tento termín nestihli, poistenie by sa automaticky predĺžilo a vy by ste stratili možnosť výpovede PZP.

  • Výpoveď po vzniku poistnej udalosti

V prípade, že počas trvania PZP nastane škodová udalosť, klient aj poisťovňa majú právo na odstúpenie od poistnej zmluvy. Je to poistná udalosť, ktorá preverí kvalitu poskytovaných služieb a rozsah krytia.

Ak si po škodovej udalosti uvedomíte, že nie ste spokojní s PZP, máte nárok na jeho výpoveď. Nezabudnite, že výpoveď musíte poisťovni doručiť do jedného mesiaca od poistnej udalosti.

Chcem nové PZP
  • Výpoveď po krádeži vozidla

Krádež vozidla je nočnou morou každého z nás. Keď však prídete o vaše vozidlo, PZP nemusíte platiť. Povinné zmluvné poistenie totiž v prípade krádeže vozidla môžete zrušiť bez ohľadu na termíny uvedené v poistnej zmluve. K výpovedi PZP nezabudnite priložiť prijatie oznámenia o krádeži vozidla príslušným orgánom.

  • Výpoveď z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

K výpovedi povinného zmluvného poistenia dochádza aj v prípade, že vozidlo predávate alebo prepisujete napríklad na iného člena rodiny. Pamätajte, že nový vlastník musí mať uzatvorené PZP ešte pred zápisom vozidla do evidencie, preto s výpoveďou nečakajte. K výpovedi budete potrebovať aj oznámenie o zmene držiteľa vozidla.

  • Výpoveď z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

Poslednou situáciu, ktorá môže nastať, je vyradenie vozidla z evidencie. V takomto prípade nie je dôvod na to, aby ste platili PZP, ktoré nepotrebujete. Akonáhle odhlásite vaše vozidlo, doručte poisťovni doklad o odhlásení spolu s výpoveďou poistnej zmluvy.

Ako podať výpoveď PZP – postup

Vypovedanie poistnej zmluvy je pomerne jednoduchý a rýchly proces. Vďaka praktickému generátoru výpovede PZP nemusíte hľadať ani ručne vypĺňať žiadne komplikované tlačivá. Online systém vyplní dokument za vás a vy ho následne iba vytlačíte. K výpovedi je nutné priložiť aj ďalšie dokumenty:

  • oznámenie o vyradení motorového vozidla z evidencie,

  • oznámenie o zmene vlastníka motorového vozidla,

  • prijatie oznámenia o odcudzení motorového vozidla.

Vyplnenú výpoveď je nutné doručiť poisťovni poštou alebo osobne. Ak sa rozhodnete pre osobnú návštevu pobočky, nezabudnite si od pracovníka poisťovne vypýtať potvrdenie o podaní výpovede s dátumom jej doručenia.

Náš TIP

Ak podávate výpoveď v priebehu poistného obdobia, nezabudnite požiadať o vrátenie zvyšku poistného a potvrdenie o bezškodovom priebehu.

Nevyhnutnou súčasťou výpovede je podpis poistníka. Tlačivo musí vždy podpísať osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvorila, prípadne iná splnomocnená osoba.

Nečakajte príliš dlho

Uzatvorili ste poistnú zmluvu a po pár dňoch vás zaujala ponuka inej poisťovne? Či sa blíži koniec poistného obdobia a vy sa začínate obzerať po výhodnejšom poistení? Nech je dôvodom výpovede PZP čokoľvek, nemali by ste váhať príliš dlho. Ľahko by sa mohlo stať, že by ste prešvihli dátum, ku ktorému je možné vykonať zmeny v PZP.

Rozhodli ste sa neskoro alebo ste zabudli na termín a nestíhate doručiť výpoveď poštou? Žiaden problém – jednoducho zájdite na pobočku poisťovne a výpoveď doručte osobne.

Čo robiť, ak som nezaplatil poistné?

Ak ste chceli vypovedať PZP ku koncu poistného obdobia, no prešvihli ste lehotu, existuje spôsob, ako situáciu vyriešiť. Ak totiž nezaplatíte PZP do jedného mesiaca od jeho uzatvorenia, zmluva automaticky zaniká.

To je tiež odpoveďou na otázku, čo sa stane, ak povinné zmluvné poistenie nestihnete alebo zabudnete zaplatiť. V takomto prípade o svoju poistku prídete a čo najskôr musíte uzatvoriť novú.

Výber poisťovne však môže byť tvrdým orieškom. Každá poisťovňa má iné ponuky, ktoré sa môžu líšiť výškou aj rozsahom krytia. Nehľaďte iba na cenu, ale zamerajte sa aj na to, aké riziká dané poistenie kryje. Pomôže vám naša kalkulačka, s ktorou nájdete najvýhodnejšie PZP ušité na mieru.

Máte uzatvorené PZP, s ktorým nie ste spokojní alebo platíte príliš vysoké sumy? Nečakajte a vyberte si výhodnejšiu ponuku. Vypovedať PZP môžete z viacerých dôvodov. Tento proces je jednoduchý a zaberie vám iba chvíľu. Neplaťte to, čo vám nesedí

  Spočítať ceny PZP