Dôvodov, prečo chcete zmeniť poisťovňu, v ktorej máte uzavreté povinné zmluvné poistenie (PZP), môže byť viacero. Možno je to nespokojnosť s riešením poistnej udalosti či s komunikáciou vašej poisťovne, prípadne lacnejšie poistenie či lepšie služby v inej poisťovni. Čo teda robiť v prípade, že chcete zmeniť poisťovňu?

Čo robiť, ak chcem zmeniť poisťovňu

Zmluva o povinnom zmluvnom poistení (PZP) sa uzatvára vždy na dobu neurčitú. Poistné obdobie pritom trvá jeden rok. Keď uhradíte poistné na ďalší rok, poistenie sa automaticky predĺži. V prípade, ak nemáte záujem o automatickú obnovu poistenia, musíte pôvodnú zmluvu správne vypovedať.

Výpoveď PZP

Výpoveď povinného zmluvného poistenia môžete urobiť raz za rok, a to k výročiu uzatvorenia poistenia. Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné poisťovni doručiť najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ide o dátum výročia zmluvy, teda taký, ktorý je na vašej zmluve uvedený ako začiatok poistenia.

Znamená to, že ak máte uzavreté poistenie napríklad od 1. 1., výpoveď zmluvy musíte do poisťovne doručiť najneskôr 18. novembra predchádzajúceho roka. Pozor však, nerozhoduje dátum, kedy ste výpoveď poslali, ale ten, kedy dokument poisťovňa v skutočnosti dostala. Ak teda posielate výpoveď poštou, musíte tak urobiť dostatočne včas, aby bola zásielka doručená ešte pred vypršaním šesťtýždňovej lehoty.

Výpoveď môžete odniesť na pobočku poisťovne aj osobne. V tom prípade si vypýtajte aj potvrdenie o doručení výpovede; takto budete mať istotu, že poisťovňa vašu výpoveď prebrala a bude ju akceptovať. No a vo väčšine poisťovní máte tiež možnosť urobiť výpoveď PZP online, prostredníctvom internetového formulára alebo e-mailom.

Kalendárny rok

Výpoveď zmluvy je nutné doručiť do poisťovne najneskôr 18. novembra (šesť týždňov pred 1.januárom).

Technický rok

Výpoveď zmluvy je nutné doručiť do poisťovne minimálne 6 týždňov pred dátumom, ktorý figuruje na zmluve ako začiatok poistenia.


Náš TIP

Pre zmenu poisťovne si vygenerujte výpoveď PZP, ktorú stačí vytlačiť, podpísať a doručiť do vašej poisťovne.

Ďalšie dôvody zániku zmluvy

Okrem výpovede poistnej zmluvy pred koncom poistného obdobia môže dôjsť k zániku poistnej zmluvy aj pri iných situáciách, a to bez ohľadu na výročie vzniku PZP:


  • výpoveďou poistnej zmluvy do 2 mesiacov od jej uzavretia,

  • zánikom predmetu poistenia (predmet poistenia = poistené vozidlo) - napríklad v prípade krádeže, totálnej škody po havárii či vyradení vozidla z evidencie,

  • zmenou držiteľa vozidla - prepisom na iného majiteľa, najčastejšie v dôsledku predaja vozidla alebo jeho darovania,

  • nezaplatením poistného - neuhradením prvej alebo následnej splátky poistného do jedného mesiaca od dátumu splatnosti,

  • ďalšie dôvody podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o PZP a Občianskeho zákonníka.


Radíme

Prečítajte si podrobnosti o jednotlivých možnostiach ukončenia PZP na stránke Zrušenie PZP.

Nad novým PZP dôkladne porozmýšľajte

Nech je už váš dôvod zmeny poisťovne akýkoľvek, výber nového povinného zmluvného poistenia riadne zvážte. Cena by nemala byť jediným kritériom, podľa ktorého si PZP vyberáte. Zaujímajte sa aj o asistenčné služby, ktoré poisťovňa v rámci PZP ponúka a informujte sa aj o možnostiach  pripoistení k PZP. Všetky tieto informácie získate veľmi rýchlo, ak použijete našu online kalkulačku, prostredníctvom ktorej si porovnáte ceny a podmienky PZP všetkých poisťovní. Následne môžete zmluvu aj uzavrieť, jednoducho priamo cez internet.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
  • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

  • Zelená karta ihneď

  • Úspora až 50 %