Zmena poisťovne PZP

Čo robiť, ak chcem zmeniť poisťovňu

Poisťovňu môžte zmeniť iba vypovedaním poistnej zmluvy písomnou formou. Výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia je nutné doručiť do poisťovne 6 týždňov pred začiatkom Vášho poistného obdobia (tzv. výročia zmluvy – dátum, ktorý figuruje na zmluve ako začiatok poistenia). Pre zmenu poisťovne si vygenerujte výpoveď PZP, ktorú stačí vytlačiť, podpisať a doručiť do poisťovne.

Následne si môžte porovnať ceny PZP vášho auta zo všetkých poisťovní a uzavrieť poistku priamo cez náš portál.

Kalendárny rok

Výpoveď zmluvy je nutné doručiť do poisťovne najneskôr 18. novembra (šesť týždňov pred 1.januárom).

Technický rok

Výpoveď zmluvy je nutné doručiť do poisťovne minimálne 6 týždňov pred dátumom, ktorý figuruje na zmluve ako začiatok poistenia.

Kedy musíte doručiť výpoveď do poisťovne

Poisťovňa musí mať Vašu výpoveď poistnej zmluvy k dispozícii šesť týždňov pred výročím daného poistenia. To znamená, že ak zasielate výpoveď poštou, musíte tak urobiť včas, aby bola doručená pred vypršaním šesť týždňovej lehoty.

Ak zistíte, že dnes je posledný deň, kedy môžte doručiť výpoveď poisťovni, odneste ju osobne priamo na pobočku poisťovne a vypýtajte si potvrdenie o doručení výpovede. Takto budete mať istotu, že poisťovňa vašu výpoveď prebrala a bude ju akceptovať.
Ak by ste v tomto prípade zaslali výpoveď poštou, bola by doručená až nasledujúci deň a v takom prípade nebude poisťovňou akceptovaná a vy by ste tak nemohli zmeniť poisťovateľa.

Dôvody zániku zmluvy, zrušenie PZP

Okrem výpovede poistnej zmluvy pred koncom poistného obdobia, môže dôjsť k zániku poistnej zmluvy aj pri iných situáciách. Nasledujúci prehľad obsahuje zoznam všetkých možných dôvodov zrušenia-zániku PZP:

  • výpoveďou poistnej zmluvy pred jej výročím (výročie – deň a mesiac, ktorý figuruje na zmluve ako začiatok poistenia)
  • zánikom predmetu poistenia (predmet poistenia – poistené vozidlo), napríklad v prípade krádeže, alebo totálnej škody po havárii. Zmluva zaniká k dátumu vyradenia vozidla z evidencie motorových vozidiel
  • zmenou držiteľa vozidla (prepisom na iného majiteľa)
  • nezaplatením poistného (neuhradením prvej, alebo následnej splátky poistného do jedného mesiaca od dátumu splatnosti. Následnou splátkou sa rozumie splátka nasledujúca po prvej, druhej, alebo tretej splátke)
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 14