obdobi-destu-bali

Cestovanie do Ázie: Aké očkovanie by ste mali absolvovať pred cestou?

7. 8. 2023
|
Dĺžka čítania: 9 min.

Mnohé ázijské krajiny sú pre nás, európskych cestovateľov, exotikou, ktorá so sebou prináša nielen cestovateľské dobrodružstvá, ale aj ohrozenia, ktoré u nás nepoznáme. Ak sa chystáte na cestu do Ázie, už niekoľko týždňov vopred myslite na ochranu pred najbežnejšími ochoreniami v podobe očkovania.

Ázia: povinné a odporúčané očkovanie

Ak nehovoríme o očkovaní proti vírusu COVID-19, ázijské krajiny spravidla pre cudzincov nestanovujú žiadne povinné očkovanie. Výnimkou sú len situácie, keď cestovateľ do Ázie prichádza z oblastí strednej Afriky a južnej Ameriky, ktoré sú rizikové z hľadiska výskytu žltej zimnice. V tomto prípade mnohé z krajín vyžadujú potvrdenie, že cudzinec absolvoval očkovanie proti tomuto ochoreniu. Tieto požiadavky si môžete preveriť na stránkach WHO.

V ostatných prípadoch závisí len od vás, či sa pre očkovanie rozhodnete alebo nie. Z hľadiska vyššej bezpečnosti vám však dobrovoľné očkovanie proti najrozšírenejším ochoreniam rozhodne odporúčame, a to najmä v prípade dlhodobejších pobytov. 

Pozreli sme sa na odporúčania WHO ohľadom malárie. WHO v súvislosti s maláriou odporúča tri typy preventívnych opatrení v rizikových oblastiach a ročných obdobiach (podľa závažnosti od typu A, ktorý zahŕňa zamedzenie kontaktu s komármi až po typ C s odporúčaním chemoprofylaxie). Zároveň sme pre vás zanalyzovali aj informácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len MZV SR) a spísali sme pre vás cestovateľské odporúčania do vybraných ázijských krajín


Cestovanie do Ázie

Bez cestovného poistenia do Ázie ani na krok

V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť. Uzatvorte si cestovné poistenie jednoducho cez našu online kalkulačku nižšie a cestujte s väčším pocitom bezpečia.


Afganistan

Vo viacerých častiach Afganistanu sa vyskytujú ochorenia typické pre dané pásmo a región – najmä respiračné ochorenia, tuberkulóza, tráviace problémy a malária. MZV SR odporúča očkovanie proti hepatitíde typu A, týfusu a v závislosti od dĺžky pobytu a oblasti aj proti cholere, hepatitíde B a besnote. WHO vzhľadom na riziko prenosu malárie odporúča v rizikových oblastiach prevenciu typu C. 

Arménsko

Pri vstupe do Arménska očkovanie nie je povinné. MZV však odporúča očkovanie proti tetanu, hepatitíde A a diftérii, pri cestách do vnútrozemia v jednoduchých podmienkach alebo pri dlhodobom pobyte a v úzkom kontakte s miestnymi obyvateľmi aj očkovanie proti týfusu a hepatitíde B.

Azerbajdžan

Azerbajdžan pri vstupe do krajiny nevyžaduje žiadne povinné očkovanie. Odporúča sa však očkovanie proti tetanu, hepatitíde A a diftérii, pri cestách do vnútrozemia aj proti týfusu a hepatitíde B. Vzhľadom na vysoké riziko prenosu túlavými psami sa odporúča aj očkovanie proti besnote. V niektorých oblastiach krajiny sa sporadicky vyskytuje aj malária, v týchto treba dbať na účinnú ochranu proti komárom, čo odporúča aj WHO.  

Bahrajn

Riziko výskytu nákazlivých chorôb v Bahrajne je nízka, očkovanie nie je povinné. Pred odchodom môžete skonzultovať prípadné odporúčané očkovanie s odborníkmi na tropické choroby. 

Bangladéš

Práve v tomto roku zaznamenáva Bangladéš rekordne vysoký počet hospitalizácií a úmrtí na horúčku dengue. Na prevenciu ochorenia sa používa vakcína, najdôležitejšie je však zamedziť kontakt s komármi, ktoré chorobu prenášajú. Vo viacerých častiach krajiny existuje tiež celoročné riziko malárie, s maximálnym výskytom počas doby monzúnov. WHO odporúča v rizikových oblastiach preventívne opatrenia typu C.     

Bhután

Počas celého roka existuje riziko malárie najmä v južnom pásme krajiny. V ostatných častiach krajiny dochádza k sezónnemu prenosu počas letných mesiacov. Z tohto dôvodu WHO odporúča pre rizikové oblasti a ročné obdobia prevenciu typu C

Brunej

Bohatstvo z nafty umožnilo Bruneju vybudovať vynikajúci systém zdravotnej starostlivosti a vykoreniť maláriu a choleru. WHO však pri pobyte v krajine odporúča preventívne opatrenia typu B

Čína

Na mnohých miestach v Číne sa vyskytuje hepatitída typu A a B, tuberkulóza či cholera. Hrozí aj nebezpečenstvo nákazy na maláriu a tropickú horúčku. Odporúča sa predovšetkým očkovanie proti hepatitíde typu A

Filipíny

Riziko prenosu malárie na Filipínach je veľmi obmedzené, preto WHO odporúča preventívne opatrenia typu A

Gruzínsko

Pri vstupe do Gruzínska nie je povinné očkovanie. Odporúča sa však očkovanie proti tetanu, hepatitíde typu A a diftérii. Pri cestách do vnútrozemia v jednoduchých podmienkach alebo pri dlhodobom pobyte a úzkom kontakte s miestnym obyvateľstvom sa odporúča očkovanie proti týfusu a hepatitíde typu B. Vzhľadom na vyššie riziko prenosu túlavými psami sa odporúča sa aj očkovanie proti besnote.

Lokálne sa môže vyskytovať obmedzené riziko malárie, preto WHO odporúča preventívne opatrenia typu A.  

India

V Indii počas celého roka existuje riziko prenosu malárie, preto WHO odporúča preventívne opatrenia typu C

Indonézia

V Indonézii sa vyskytuje žltá zimnica, dengue, týfus, hepatitída, cholera a ovčie kiahne. Počas celého roka sa v krajine vyskytuje riziko malárie, preto WHO odporúča preventívne opatrenia typu C. 

Irán

Pred cestovaním do Iránu sa odporúča očkovanie proti týfusu a hepatitíde. V niektorých oblastiach sa môže vyskytovať aj malária

Izrael

Pred vstupom do Izraela sa odporúča zvážiť očkovanie proti hepatitíde A a COVID-19. 

Jemen

Pri cestách do Jemenu sa odporúča očkovanie proti hepatitíde typu A a B, meningitíde a brušnému týfusu. Vzhľadom na možnú infekciu maláriou je potrebné dávať pozor na poštípanie hmyzom, prípadne zvážiť užívanie liekov proti malárii. Často sa vyskytuje cholera, týfus, hepatitída a detská obrna. Bežné sú aj choroby prenášané hmyzom, ako sú horúčka dengue, filarióza a leishmanióza, ako prevencia sa odporúča repelent

Kambodža

V lesnatých vidieckych oblastiach existuje počas celého roka riziko malárie, v týchto oblastiach WHO odporúča prevenciu typu C

Kórejská republika

V severnej časti krajiny existuje obmedzené riziko malárie, kvôli čomu WHO odporúča prevenciu v rizikových oblastiach typu A.

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

V niektorých južných oblastiach KĽDR existuje obmedzené riziko malárie, pre ktoré WHO odporúča preventívne opatrenia typu A

Kuvajt

V súvislosti očkovaním pred príchodom do Kuvajtu Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kuvajte slovenským návštevníkom odporúča, aby pred príchodom do regiónu kontaktovali odborné zdravotnícke pracovisko v SR za účelom konzultácie ohľadom preventívnych očkovaní a celkového zdravotného vyšetrenia. 

Laos

V Laose sa vyskytujú horúčka dengue a malária a cestujúci by mali vyhýbať možnému poštípaniu komármi pomocou repelentov a sietí proti komárom. V niektorých oblastiach sa odporúča liečba proti malárii. Bežné sú tiež rôzne infekčné choroby, ktoré sa niekedy prejavia vo vážnych ohniskách. 

Malajzia

Pred odchodom do Malajzie sa odporúča nechať sa zaočkovať proti hepatitíde typu A, brušnému týfusu a tetanu. V džungľovitých oblastiach hrozí aj malária a v posledných rokoch dochádza k zvýšenému výskytu horúčky dengue, ktorá sa šíri špecifickým druhom komárov, preto sa odporúča používať repelenty. WHO odporúča v rizikových oblastiach opatrenia typu B. 

Mjanmarsko (Barma)

V závislosti od miesta plánovaného pobytu v Mjanmarsku, dĺžky pobytu a obdobia, je potrebné aspoň 4 – 6 týždňov pred odchodom prekonzultovať otázku očkovania s Ústavom cudzokrajných chorôb. Počas celého roka existuje v niektorých vybraných oblastiach riziko malárie, preto WHO odporúča opatrenia typu C. 

Mongolsko

Očkovanie pred vstupom do Mongolska nie je povinné, odporúča sa však nechať sa zaočkovať proti hepatitíde typu A a B. V niektorých častiach krajiny sa vyskytuje aj besnota a týfus

Nepál

V niektorých oblastiach Nepálu sa sezónne vyskytuje malária, pre ktorú WHO odporúča dodržiavanie preventívnych opatrení typu A

Pakistan

V Pakistane je nevyhnutné mať očkovanie proti hepatitíde typu A a týfusu. V súčasnosti sa v krajine šíri týfus odolný na akékoľvek lieky a antibiotiká. O ostatných očkovaniach sa poraďte s lekárom, v závislosti od dĺžky pobytu a oblastí, ktorými budete prechádzať. V lete komáre rozširujú horúčku dengue a počas celého roka existuje v celej krajine riziko malárie. WHO odporúča dodržiavanie preventívnych opatrení typu C

Saudská Arábia

Pred odchodom do Saudskej Arábie MZV SR odporúča kontaktovať najbližšiu kliniku cudzokrajných chorôb a preveriť si aktuálne odporúčané očkovania. V krajine boli hlásené príležitostné prípady MERS a malárie. V oblastiach s rizikovým výskytom odporúča WHO opatrenia typu C

Singapur

Pre pobyt v Singapure sa nevyžaduje špeciálne očkovanie. V krajine v posledných rokoch dochádza k zvýšenému výskytu horúčky dengue, preto sa odporúča použitie repelentov.  

Srí Lanka

Z infekčných chorôb sa v Srí Lanke vyskytujú japonská encefalitída, tetanus a besnota. Bežné sú aj komármi šírené vírusy, ako sú malária, chikungunya alebo dengue, preto sa odporúča použitie repelentov

Sýria

Žiadne očkovanie do Sýrie nie je povinné, odporúča sa očkovanie proti hepatitíde. 

Thajsko

Slovenské veľvyslanectvo v Bangkoku odporúča očkovanie do Thajska, a to proti hepatitíde typu A a B, tetanu a v prípade, že cestujete do pohraničných oblastí na juhu a severe krajiny, aj užívanie antimalarík

Uzbekistan

Pre vycestovanie do Uzbekistanu sa nevyžaduje žiadne očkovanie. Odporúča sa však očkovanie proti obrne, tetanu, meningokokovej meningitíde A+C, záškrtu a hepatitíde typu A a typu B. Pri pobyte v obmedzených hygienických podmienkach tiež očkovanie proti týfusu a pri dlhodobejšom kontakte so zvieratami proti besnote. 

Vietnam

MZV odporúča pred vycestovaním do Vietnamu zvážiť nutnosť očkovania. Bežné sú ochorenia prenášané komármi, najmä horúčka dengue a malária, odporúča sa preto použitie repelentov, prípadne preventívne užívanie antimalarík. Zaočkovať sa dá aj proti japonskej encefalitíde, ktorá sa bežne vyskytuje aj vo Vietname. 

Východný Timor

Vzhľadom na riziko malárie, ktoré existuje počas celého roka v celej krajiny, odporúča WHO preventívne opatrenia typu C.

Požiadavky na očkovanie si pred cestou preverte

Pred vycestovaním do Ázie si preverte požiadavky a odporúčania na očkovanie vo vašej cieľovej krajine. Kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, oddelenia cudzokrajných chorôb alebo sa informujte na Poliklinike cudzokrajných chorôb na stránke www.cudzokrajne.sk a už niekoľko mesiacov pred vycestovaním sa poraďte sa o potrebných očkovaniach do Ázie. 

Okrem uvedených očkovaní si pred odchodom preverte aj požiadavky na očkovanie proti COVID-19. 

Cestovné poistenie do Ázie

Severná i Južná Ázia sú skutočne rozmanité a rovnako rozmanitá je aj zdravotná starostlivosť v jednotlivých krajinách. Predovšetkým v menej rozvinutých štátoch je na veľmi slabej úrovni. Zdravotnícke zariadenia sú koncentrované predovšetkým vo väčších mestách, prípadne za nimi musíte cestovať do susedných krajín. 

Naopak, bohaté krajiny disponujú vynikajúcou zdravotnou starostlivosťou, ktorú zabezpečujú často súkromné kliniky a špecializované súkromné zariadenia. Poplatky za zdravotnícke úkony sú však v tomto prípade výrazne vyššie ako na Slovensku.

Na celú dobu pobytu si preto vybavte komerčné cestovné poistenie, ktoré vám pokryje minimálne poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie v zahraničí. Takéto poistenie vám pokryje akékoľvek náklady na liečenie a úraz vrátane evakuácie zo zdravotných dôvodov, a ochráni vás tak pred neočakávanými výdavkami. 

Lívia OvcarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • letenka a cestovný pas
  20. septembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Poistenie storna letenky: Viete, ako na to?

  Tešíte sa na vytúžený oddych v zahraničnej destinácii, letenky máte zakúpené, no zakrátko príde studená sprcha. Náhle ochoriete, prídete o prácu alebo v krajine, ktorú chcete navštíviť, vypuklo nebezpečenstvo. Ak nechcete prísť o všetky peniaze, myslite vopred na poistenie storna letenky.

 • luxusné auto značky Ferrari
  29. augusta 2023|Lívia Ovcarčíková
  Toto sú najdrahšie autá na Slovensku: Koľko stojí ich poistenie?

  Slovenský trh s luxusnými automobilmi tvoria predovšetkým luxusné limuzíny a luxusné SUV. Sú štýlové, rýchle, a z ich ceny sa vám možno zakrúti hlava. Ste zvedaví, ktoré modely luxusných limuzín sú na Slovensku najpredávanejšie? A koľko zaplatia ich majitelia za ich poistenie? Všetko podstatné sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

 • prípojka na vozík
  22. augusta 2023|Daniel Výcha
  PZP prívesného vozíka: Ako postupovať pri zriaďovaní poistenia?

  Zistili ste, že potrebujete na prepravu vecí využívať prívesný vozík? V takom prípade nezabudnite, že aj ten musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie.Ako si teda vybaviť toto povinné zmluvné poistenie a u ktorých poisťovní ho môžete získať?

 • zver na ceste
  18. augusta 2023|Daniel Výcha
  Ako najúčinnejšie riešiť stret auta so zverou

  Ani ten najlepší vodič, ani najúčinnejší bezpečnostný systém často nedokážu zabrániť stretu automobilu so zverou. Nečakané vybehnutie zveri priamo pod kolesá auta končí neodvratne: na jednej strane smrťou zvieraťa, na druhej strane často rozsiahlym poškodením auta. Ako teda postupovať, ak príde k tejto „nezavinenej“ udalosti?

 • čakanie muža na lietadlo v hale na letisku
  15. augusta 2023|Lívia Ovcarčíková
  5 tipov a trikov, ako nájsť lacné letenky

  Cena leteniek je kľúčom k lacnému cestovaniu. Práve ona totiž spravidla tvorí najväčšiu časť cestovateľského rozpočtu. Dnes už nie je problém zaletieť si na druhý koniec sveta za niekoľko desiatok eur. Ako však takéto lacné letenky nájsť? V nasledujúcich riadkoch sme pre vás spísali niekoľko osvedčených rád, ako pri cestovaní lietadlom ušetriť.

 • poškodení vozidla výtlkom na vozovke
  11. augusta 2023|Daniel Výcha
  Výtlky na cestách: Ako postupovať pri poškodení vozidla

  Na slovenských cestách nie je žiadny problém naraziť kolesom do hlbokého výtlku. Výtlky na cestách sú vo veľkom počte, takže je prakticky nemožné sa im na niektorých úsekoch vyhnúť. Potom ostáva len dúfať, že vaše auto neutrpí akékoľvek škody. Avšak nie vždy končí stret s výtlkom bezpečne. Často je nevyhnutné zastavenie na krajnici a minimálne výmena poškodeného kolesa. Čo teda robiť, ak ste výtlk nepredvídali?

 • obdobi-destu-bali
  07. augusta 2023|Lívia Ovcarčíková
  Cestovanie do Ázie: Aké očkovanie by ste mali absolvovať pred cestou?

  Mnohé ázijské krajiny sú pre nás, európskych cestovateľov, exotikou, ktorá so sebou prináša nielen cestovateľské dobrodružstvá, ale aj ohrozenia, ktoré u nás nepoznáme. Ak sa chystáte na cestu do Ázie, už niekoľko týždňov vopred myslite na ochranu pred najbežnejšími ochoreniami v podobe očkovania.

 • autodoplnky - držiak na mobil
  31. júla 2023|Lívia Ovcarčíková
  6 užitočných vychytávok do auta, ktoré vám uľahčia cestovanie

  Každé auto by malo mať okrem základnej výbavy aj určité doplnky a autopríslušenstvo. Tie poskytujú oveľa vyšší komfort pri cestovaní. V obchodoch nájdete rôzne vychytávky, nie všetky však aj reálne využijete. Viete, ktoré autodoplnky sú pri cestovaní najužitočnejšie?

 • vlny na pláži
  25. júla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Kam na dovolenku v septembri? 5 tipov, kde nájdete letné počasie

  Ak nemáte školopovinné deti, septembrová dovolenka je rozhodne dobrý nápad. Vyhnete sa davom turistov, nafúknutým cenám a užijete si príjemné počasie. Záleží len od vás, či si vyberiete zo slovenských krás alebo vycestujete na dovolenku niekam k moru. Vybrali sme pre vás 5 destinácií, ktoré sú na dovolenku v septembri ako stvorené.

 • dovolenka v Tatrách
  19. júla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Čaká vás dovolenka v Tatrách? Užite si ju bezpečne

  Tatry sú nepochybne jednou z najvyhľadávanejších dovolenkových destinácií Slovákov. Niet sa čomu čudovať, poskytujú predsa vynikajúce príležitosti na rodinné výlety, turistiku, lyžovačky či adrenalínové športy. Plánujete dovolenku v Tatrách aj vy? Užite si ju bez obáv s poistením do hôr.