cestovný pas

Vybavenie cestovného pasu – od apríla zaplatíte o polovicu viac

Ak cestujete mimo Európsku úniu, na cestu budete potrebovať cestovný pas. Viete, kde vybaviť pas, ako dlho to bude trvať a koľko bude tento cestovný doklad stáť? A dostala sa k vám už informácia, že od apríla budú cestovné pasy podstatne drahšie? Všetko podstatné sme pre vás spísali v nasledujúcich riadkoch.

Vybavenie cestovného pasu nie je žiadna veda

Cestovný pas dokážete vybaviť v podstate veľmi jednoducho. Stačí, keď viete, na koho sa obrátiť a s akými čakacími dobami rátať.

O vydanie cestovného pasu požiadajte na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste, kde máte trvalé alebo prechodné bydlisko, prípadne kde sa zdržiavate. Žiadosť o cestovný pas online neexistuje. Na políciu sa musíte dostaviť osobne, aby mohli zamestnanci nasnímať podobu vašej tváre a odtlačky prstov (tie sa snímajú od veku 12 rokov). Dôležitý je aj podpis.

Náš tip

Predovšetkým v čase pred letnou sezónou môžu byť čakacie doby na oddelení dokladov značne dlhé. Termín na vybavenie pasu si preto vopred rezervujte. Urobiť tak môžete jednoducho online, cez Univerzálny rezervačný systém Ministerstva vnútra SR.

Pred podaním žiadosti si pripravte:

 • občiansky preukaz alebo rodný list (ak nie ste držiteľom občianskeho preukazu) a osvedčenie či potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (nie staršie ako 6 mesiacov);

 • ďalší matričný doklad, ak došlo k zmene matričnej udalosti (sobáš, narodenie);

 • váš skôr vydaný cestovný pas,

 • správny poplatok.

Cestovné poistenie na dovolenku

 • Cestovanie s väčším pocitom bezpečia
 • Finančná istota pre nečakané prípady
 • Pokrytie nákladov spojených s neodkladnou liečbou choroby či úrazu

Cestovný pas pre deti: Potrebuje ho aj vaše dieťa?

Odpoveď je jednoznačná. Áno, dieťa potrebuje cestovný doklad pri každej ceste do zahraničia, a to už od narodenia.

Pre vás je dôležité vedieť, kto môže žiadosť o vydanie cestovného pasu pre dieťa podať:

 • Za dieťa mladšie ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu štandardne zákonný zástupca. Môže to byť však aj iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme.

 • Deti do 18 rokov musia až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, iných osôb uvedených vyššie s ich osvedčeným podpisom. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva alebo zastupiteľským úradom.

 • Ak ako rodičia dieťaťa nie ste zosobášení alebo ste rozvedení, žiadosť môžete podať obaja. Súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje, pretože máte zaručené rovnaké rodičovské práva. Výnimkou je len situácia, ak súd rozhodol o ich obmedzení alebo pozbavení.

Dieťa sa k podaniu žiadosti o vydanie cestovného pasu musí dostaviť s vami. Zamestnanci oddelenia nasnímajú podobu jeho tváre a ak má dieťa viac ako 12 rokov, vezmú mu aj odtlačky prstov. Deti, ktoré sú už schopné sa podpísať, čo je približne od začiatku školskej dochádzky, sa aj podpisujú.

K žiadosti o vydanie cestovného pasu pre dieťa si pripravte:

 • rodný list dieťaťa, ak je vydaný v zahraničí, predkladá sa slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou;

 • doklad osoby, ktorá žiadosť podáva (občiansky preukaz alebo cestovný pas),

 • správny poplatok za vydanie cestovného pasu.

Viete že?

Pri cestovaní do väčšiny okolitých krajín stačí aj deťom mladším ako 15 rokov ich občiansky preukaz s fotkou? Ten platí do všetkých krajín Európskej únie, ale aj niektorých ďalších európskych štátov. Vyhotovenie občianskeho preukazu pre dieťa je navyše oveľa lacnejšie ako vyhotovenie cestovného pasu.

Platnosť cestovného pasu

Platnosť cestovného pasu sa odlišuje podľa toho, či bol pas vystavený dospelej osobe alebo dieťaťu:

Doba platnosti cestovného pasu

Vek žiadateľa Doba platnosti pasu

Do 6 rokov


2 roky


Do 16 rokov


5 rokov


Od 16 rokov


10 rokov


Poznámka: Ak ste držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas vám vydajú s platnosťou na 5 rokov.

fallback markMinisterstvo vnútra SRfallback markMinisterstvo vnútra SR

O vydanie môžete požiadať kedykoľvek, a to aj v čase platnosti skôr vydaného cestovného pasu. Nemusíte čakať do vypršania časovej platnosti.

Samostatnú kategóriu tvoria občania, ktorým nie je možné vziať odtlačky prstov. Im sa vystavuje cestovný pas na 1 rok.

Ako dlho trvá vybavenie cestovného pasu?

Štandardná doba, za ktorú sa dá pas vybaviť, je 30 dní. Avšak v prípade, že pas potrebujete skôr, je možné ho získať do 10 pracovných dní, alebo dokonca do 2 pracovných dní.

Náš tip

Cestovný pas na počkanie

S kratšou dobou vybavenia ako 2 pracovné dni určite nepočítajte. Cestovný pas na počkanie sa totiž vybaviť nedá, takisto nie je možné ani vybavenie pasu do 24 hodín.

A rátajte tiež s tým, že za rýchlejšie vybavenie pasu si budete musieť priplatiť.

Cestovný pas: cena sa od apríla zvyšuje

Od 1. apríla 2024 dochádza k podstatnému navýšeniu poplatkov za cestovný pas. Zatiaľ čo základná cena cestovného pasu je aktuálne 33 eur, od apríla sa zvyšuje na 50 eur. Takýto poplatok zaplatíte, ak ste dospelý žiadateľ a vydanie pasu vám neponáhľa.

Inú cenu však zaplatíte v prípade, ak vybavujete cestovný pas pre deti – u tých je cena za vydanie pasu nižšia. Naopak, ak pas potrebujete skôr ako do štandardných 30 dní, za vydanie cestovného pasu zaplatíte vyšší poplatok.

Ceny za cestovný pas

Vydanie pasuDo 30 dníDo 10 dníDo 2 dní

Deti do 6 rokov

12 eur

24 eur

36 eur

Deti od 6 do 16 rokov

20 eur

40 eur

60 eur

Občania od 16 rokov

50 eur

100 eur

150 eur

Zdroj: Sita

Ako sa dozviete, že je pas hotový?

Ak chcete vedieť, v akom stave spracovanie sa vaša žiadosť o vydanie cestovného pasu nachádza, môžete to zistiť zadaním čísla žiadosti do systému Ministerstva vnútra SR. Ak ste v žiadosti o vydanie cestovného pasu uviedli svoje telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu, polícia vás bude informovať, že váš doklad je pripravený na vydanie.

Vyhotovený pas si môžete prevziať v mieste podania žiadosti o vydanie, za osobu staršiu ako 15 rokov to môže urobiť aj iná osoba na základe úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie, prípadne na základe uvedenia tejto skutočnosti priamo v žiadosti o vydanie pasu. Rodič, prarodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa držiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený cestovný pas prevziať bez úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie.

Za dieťa mladšie ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca, alebo osoba ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy a táto osoba sa nemôže dať zastupovať.

Náš tip

Cestovný pas pre psa

Pri cestovaní v krajinách Európskej únie potrebujete pre vášho psa, mačku alebo fretku cestovný doklad. Európsky pas pre spoločenské zvieratá vám môže vydať oprávnený veterinárny lekár a pre spoločenské zvieratá má doživotnú platnosť za predpokladu, že má vaše zvieratko platné očkovanie proti besnote.

Strata alebo krádež cestovného pasu v zahraničí

Ak ste počas pobytu v zahraničí pas stratili alebo vám ho ukradli, v prvom rade musíte stratu alebo krádež nahlásiť na polícii v danej krajine. Polícia vám vydá potvrdenie, s ktorým zamierte na príslušný zastupiteľský úrad Slovenskej republiky. Ak taký v krajine nie je, navštívte ktorýkoľvek zastupiteľský úrad iného štátu Európskej únie.

Ak pre návrat na Slovensko nemáte iný cestovný doklad, zastupiteľský úrad vám vydá náhradný cestovný doklad. Nezabudnite, že po návrate na Slovensko vás čaká ešte jedna povinnosť – nahlásiť stratu alebo krádež pasu oddeleniu dokladov, ktoré vám cestovný pas vydalo. Doložte k tomu potvrdenie o strate spolu s osvedčeným prekladom do slovenčiny. Pozor, ak stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu bezodkladne neohlásite, hrozí vám pokuta.

Viete že?

...pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu pri strate, odcudzení, ale tiež poškodení cestovného pasu sa vyberá niekoľkonásobne zvýšený správny poplatok? Štandardný poplatok zaplatíte len v prípade, ak vám bol doklad odobratý násilím a ohlásili ste to polícii alebo ak jeho platnosť už uplynula.

Neplatný cestovný pas: Výmena pasu po splatnosti

Čo robiť, keď platnosť pasu skončila? Pas platí zvyčajne 10 rokov, v niektorých výnimočných prípadoch len 2 alebo 5. Keď jeho platnosť skončí, je nutné vybaviť si nový. Urobte ta však už niekoľko týždňov pred vycestovaním, aby ste si ho stihli vyzdvihnúť.

Pri vybavovaní platí rovnaký postup ako pri vybavovaní nového pasu. Okrem občianskeho preukazu si však budete so sebou musieť vziať aj starý pas, ktorý na oddelení dokladov odovzdáte.

TIP na záver

Pred vycestovaním do zahraničia si skontrolujte, či je platnosť vášho pasu dostatočná. Niektoré krajiny totiž vyžadujú platnosť cestovného pasu ešte aj šesť mesiacov od ukončenia pobytu. Samozrejme, pred cestou si tiež nezabudnite uzavrieť kvalitné cestovné poistenie.

Lívia OvcarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • balenie kufrov
  17. júna 2024|Lívia Ovcarčíková
  Poistenie do zahraničia: Prečo je dôležité a ako vás ochráni?

  Hovorí sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Rizikám sa nevyhnete ani pri cestách do zahraničia. Práve naopak, ak vás zastihne neočakávaná udalosť v cudzine, jej riešenie je často oveľa náročnejšie a nákladnejšie ako na Slovensku. Či už sa teda chystáte na dovolenku pri mori alebo chcete cestovať po exotických krajinách s batohom na chrbte, nezabudnite na cestovné poistenie.

 • Kufre na letisku
  28. mája 2024|Lívia Ovcarčíková
  Ako cestovať lietadlom? Pripravte sa na prvý let

  Prvý let lietadlom je pre každého nepochybne mimoriadne veľkým zážitkom. Patríte tiež medzi tých, ktorí doposiaľ nikam neleteli? Chcete vedieť, čo si zbaliť, ako sa obliecť a ako absolvovať potrebné procedúry pred odletom? Potom určite oceníte naše užitočné rady, ktoré vám pri príprave na prvý let a cestovaní lietadlom pomôžu.

 • zena - pas - kufor
  19. marca 2024|Lívia Ovcarčíková
  Cestovné poistenie: Čo všetko zahŕňa a ako si vybrať?

  Hlavná dovolenková sezóna sa nezadržateľne blíži. Pri cestovaní v akýchkoľvek končinách našej planéty, ale aj doma na Slovensku, však na nás číha množstvo nepredvídateľných rizík. Myslíte pred cestou na cestovné poistenie? Prečo by ste ho mali uzavrieť a ktoré cestovné poistenie je najlepšie? Čítajte ďalej, všetko podstatné vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

 • 11. marca 2024|Lívia Ovcarčíková
  Ako prekonať časový posun?

  Spoznávanie vzdialenejších kultúr a miest sa často nezaobíde bez časového posunu. Čím je väčší, tým je jeho schopnosť rozhodiť náš biorytmus intenzívnejšia. Preto sa na časový posun vopred pripravte. Umožní vám to vyrovnať sa s ním, a svoju dovolenku si tak užijete bez obmedzení.

 • cestovni-pojisteni-lyzarske-strediska
  30. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Čaká vás lyžovačka v Rakúsku? Nezabudnite na poistenie

  Susedné Rakúsko je vzhľadom na jeho blízkosť a perfektné lyžiarske podmienky cieľom mnohých slovenských lyžiarov. Chcete si užiť lyžovanie v Rakúsku aj vy? Pred cestou nezabudnite na jednu dôležitú vec – uzavrieť si kvalitné cestovné poistenie. V opačnom prípade by sa mohla vaša dovolenka neúmerne predražiť.

 • žena s kufrom na letisku
  27. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Veľké porovnanie: Ktoré cestovné poistenie sa najviac oplatí?

  Plánujete cestu do zahraničia a hľadáte výhodné cestovné poistenie, ktoré v prípade potreby pokryje náklady na vaše ošetrenie či liečbu? V tom prípade ste na správnom mieste. V tomto článku vám prinesieme prehľad najpopulárnejších ponúk krátkodobého cestovného poistenia, ktoré sú dnes dostupné na slovenskom trhu. Aj s prehľadom cien, ktoré za ne zaplatíte.

 • sjezdovka lyžařů
  18. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Poistenie na lyže v zahraničí: Takto si ho vyberiete

  Už je to tu. Mnohé rakúske či talianske lyžiarske strediská otvárajú brány všetkým vášnivým lyžiarom a snowboardistom, ktorí sa už nemôžu dočkať snežných dobrodružstiev. Lákajú lyžiarske dobrodružstvá v zahraničí aj vás? Zarezervujte si ubytovanie, navoskujte lyže a hor sa na cestu! Ešte predtým si však nezabudnite vybaviť jednu maličkosť – kvalitné cestovné poistenie.

 • 28. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Šport v zahraničí: Potrebujete poistenie?

  Odpoveď na túto otázku je jasná. Áno. V prípade, že sa rozhodnete za hranicami venovať športu, ktorý nie je úplne bežný, poistite sa. Ak patríte k zdatným cestovateľom, ktorí jazdia či lietajú mimo našej krajiny za adrenalínovými športovými zážitkami, pravdepodobne už viete, čo treba.

 • krakovske-namesti
  18. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Čo vidieť v Krakove?

  Krakov je mesto, ktoré sa nachádza na zozname mnohých cestovateľov. Niet sa čomu čudovať. Poľský Krakow má obrovské množstvo pamiatok, ktoré lákajú milovníkov histórie. Premýšľate, že by ste sa do tohto krásneho mesta vybrali aj vy? V tom prípade máme pre vás zopár tipov na miesta, ktoré sa vám rozhodne oplatí navštíviť.​