Ako rýchlo si viete vybaviť cestovný pas?

Cestovní pas

Ak cestujete mimo Európsku úniu, na cestu budete potrebovať cestovný pas. Viete, kde vybaviť pas, ako dlho to bude trvať a koľko tento cestovný doklad bude stáť? Na všetky tieto otázky nájdete odpovede v nasledujúcom článku.  

Ako vybaviť pas? 

O vydanie cestovného pasu môžete požiadať na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste trvalého alebo prechodného bydliska, prípadne v mieste, kde sa zdržiavate. Žiadosť o vydanie cestovného pasu musíte podať osobne, aby mohli zamestnanci nasnímať podobu tváre a odtlačky prstov, ktoré sa snímajú od veku 12 rokov. Dôležitý je aj podpis. 

Pred podaním žiadosti si pripravte: 

  • občiansky preukaz alebo rodný list (ak nie ste držiteľom občianskeho preukazu) a osvedčenie či potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (nie staršie ako 6 mesiacov); 
  • ďalší matričný doklad, ak došlo k zmene matričnej udalosti (sobáš, narodenie);  
  • váš skôr vydaný cestovný pas
  • správny poplatok
 

Cestovný pas pre deti 

Dieťa potrebuje cestovný pas pri každej ceste do zahraničia, a to už od narodenia. V prípade, že pas potrebuje dieťa mladšie ako 15 rokov, žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva jeho zákonný zástupca, teda rodič alebo iná fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej alebo ústavnej starostlivosti.  

K žiadosti občana mladšieho ako 18 rokov je pritom potrebné pripojiť aj osvedčený súhlas zákonného zástupcu, ak je pri podávaní žiadosti osobne neprítomný. 

V prípade nezosobášených alebo rozvedených rodičov môžu žiadosť podať obaja rodičia, pričom sa nevyžaduje súhlas druhého z nich, nakoľko majú zaručené rovnaké rodičovské práva, pokiaľ súd nerozhodne o ich obmedzení alebo pozbavení. 

Dieťa sa k podaniu žiadosti o vydanie cestovného pasu musí dostaviť s vami. Zamestnanci oddelenia nasnímajú podobu jeho tváre a ak má dieťa viac ako 12 rokov, vezmú mu aj odtlačky prstov. Deti, ktoré sú už schopné sa podpísať, čo je približne od začiatku školskej dochádzky, sa aj podpisujú.  

K žiadosti o vydanie cestovného pasu pre dieťa si pripravte:  

  • rodný list dieťaťa, ak je  vydaný v zahraničí, predkladá sa slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou; 
  • občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby, ktorá žiadosť podáva; 
  • správny poplatok za vydanie cestovného pasu. 
 

Platnosť cestovného pasu 

Platnosť cestovného pasu je rôzna, a to v závislosti od veku žiadateľa.

Doba platnosti cestovného pasu

Vek žiadateľa  

Doba platnosti pasu  

Do 6 rokov

2 roky

Do 16 rokov

5 rokov

Od 16 rokov

10 rokov

Zdroj: Slovensko.sk  

Poznámka: Ak ste držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas vám vydajú s platnosťou na 5 rokov. 

Ako rýchlo pas vybavíte?  

Štandardná doba, za ktorú sa dá pas vybaviť, je 30 dní. Avšak v prípade, že pas potrebujete skôr, je možné ho získať do 10 dní, alebo dokonca do 2 dní. S kratšou dobou vybavenia však už určite nepočítajte. Cestovný pas na počkanie sa vybaviť nedá. A rátajte tiež s tým, že za rýchlejšie vybavenie pasu si budete musieť priplatiť.  

Koľko stojí cestovný pas? 

Základná cena za vystavenie pasu je 24 €. Tú zaplatíte, ak ste dospelý žiadateľ a vydanie pasu vám neponáhľa. Inú cenu však zaplatíte v prípade, ak vybavujete pas pre deti - u tých je cena za vydanie pasu nižšia. Naopak, ak pas potrebujete skôr ako do štandardných 30 dní, za vydanie cestovného pasu zaplatíte vyšší poplatok.

Správne poplatky za cestovné pasy

Vydanie pasu   

Do 30 dní   

Do 10 dní   

Do 2 dní   

Do 6 rokov

8 €

16 €

24 €

Do 16 rokov

16 €

26 €

39 €

Od 16 rokov

24 €

66 €

99 €

Zdroj: Slovensko.sk 

V prípade straty, poškodenia či odcudzenia platného cestovného pasu je správny poplatok vyšší. Dvojnásobne pri prvom, päťnásobne pri druhom v priebehu dvoch rokov a desaťnásobne pri treťom opätovnom vybavovaní počas dvoch rokov. 

Ako sa dozviete, že je pas hotový? 

Ak chcete vedieť, v akom stave spracovanie sa vaša žiadosť o vydanie cestovného pasu nachádza, môžete to zistiť zadaním čísla žiadosti do systému Ministerstva vnútra SR. Ak ste v žiadosti o vydanie cestovného pasu uviedli svoje telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu, polícia vás bude informovať, že váš doklad je pripravený na vydanie.  

Ak si pas nemôžete prevziať osobne, môžete na tento úkon úradne splnomocniť inú osobu. Za deti mladšie ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prebrať len zákonný zástupca, prípadne osoba, ktorá žiadosť podala.  

Tip na záver: Pred vycestovaním do zahraničia si skontrolujte, či je platnosť vášho pasu dostatočná. Niektoré krajiny totiž vyžadujú platnosť cestovného pasu ešte aj šesť mesiacov od ukončenia pobytu. A pred cestou si samozrejme nezabudnite uzavrieť ani kvalitné cestovné poistenie.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 6