Vybavenie cestovného pasu

Cestovní pas

Ak cestujete mimo Európsku úniu, na cestu budete potrebovať cestovný pas. Viete, kde vybaviť pas, ako dlho to bude trvať a koľko tento cestovný doklad bude stáť? Na všetky tieto otázky nájdete odpovede v nasledujúcom článku.

Ako vybaviť pas?

O vydanie cestovného pasu môžete požiadať na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste trvalého alebo prechodného bydliska, prípadne v mieste, kde sa zdržiavate. Žiadosť o vydanie cestovného pasu musíte podať osobne, aby mohli zamestnanci nasnímať podobu tváre a odtlačky prstov, ktoré sa snímajú od veku 12 rokov. Dôležitý je aj podpis. 

Cestovné poistenie na dovolenku

  • Cestovanie s väčším pocitom bezpečia
  • Finančná istota pre nečakané prípady
  • Pokrytie nákladov spojených s neodkladnou liečbou choroby či úrazu
Uzavrieť cestovné poistenie

Čo potrebujete na vybavenie pasu?

Pred podaním žiadosti si pripravte: 

  • občiansky preukaz alebo rodný list (ak nie ste držiteľom občianskeho preukazu) a osvedčenie či potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (nie staršie ako 6 mesiacov); 
  • ďalší matričný doklad, ak došlo k zmene matričnej udalosti (sobáš, narodenie);  
  • váš skôr vydaný cestovný pas
  • správny poplatok
 

Vybavenie pasu pre deti 

Dieťa potrebuje cestovný pas pri každej ceste do zahraničia, a to už od narodenia. Za dieťa mladšie ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca, iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme.

Občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, iných osôb uvedených vyššie s ich osvedčeným podpisom. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva alebo zastupiteľským úradom. 

V prípade nezosobášených alebo rozvedených rodičov môžu žiadosť podať obaja rodičia, pričom sa nevyžaduje súhlas druhého z nich, nakoľko majú zaručené rovnaké rodičovské práva, pokiaľ súd nerozhodne o ich obmedzení alebo pozbavení. 

Dieťa sa k podaniu žiadosti o vydanie cestovného pasu musí dostaviť s vami. Zamestnanci oddelenia nasnímajú podobu jeho tváre a ak má dieťa viac ako 12 rokov, vezmú mu aj odtlačky prstov. Deti, ktoré sú už schopné sa podpísať, čo je približne od začiatku školskej dochádzky, sa aj podpisujú.  

K žiadosti o vydanie cestovného pasu pre dieťa si pripravte:  

  • rodný list dieťaťa, ak je  vydaný v zahraničí, predkladá sa slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou; 
  • občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby, ktorá žiadosť podáva; 
  • správny poplatok za vydanie cestovného pasu. 
  Cestovné poistenie pre celú rodinu

Platnosť cestovného pasu 

Platnosť cestovného pasu je rôzna, a to v závislosti od veku žiadateľa.

Doba platnosti cestovného pasu

Vek žiadateľa  

Doba platnosti pasu  

Do 6 rokov

2 roky

Do 16 rokov

5 rokov

Od 16 rokov

10 rokov

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Poznámka: Ak ste držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas vám vydajú s platnosťou na 5 rokov. 

O vydanie môžete požiadať kedykoľvek, a to aj v čase platnosti skôr vydaného cestovného pasu. Nie je potrebné čakať do vypršania časovej platnosti.

Samostatnú kategóriu tvoria občania, ktorým nie je možné vziať odtlačky prstov. Im sa vystavuje cestovný pas na 1 rok.

Ako dlho trvá vybavenie cestovného pasu?  

Štandardná doba, za ktorú sa dá pas vybaviť, je 30 dní. Avšak v prípade, že pas potrebujete skôr, je možné ho získať do 10 pracovných dní, alebo dokonca do 2 pracovných dní. S kratšou dobou vybavenia však už určite nepočítajte. Cestovný pas na počkanie sa vybaviť nedá. A rátajte tiež s tým, že za rýchlejšie vybavenie pasu si budete musieť priplatiť.   

Koľko stojí cestovný pas? 

Základná cena za vystavenie pasu je 33 €. Tú zaplatíte, ak ste dospelý žiadateľ a vydanie pasu vám neponáhľa. Inú cenu však zaplatíte v prípade, ak vybavujete pas pre deti - u tých je cena za vydanie pasu nižšia. Naopak, ak pas potrebujete skôr ako do štandardných 30 dní, za vydanie cestovného pasu zaplatíte vyšší poplatok.

Správne poplatky za cestovné pasy

Vydanie pasu   

Do 30 dní   

Do 10 pracovných dní   

Do 2 pracovných dní   

Do 6 rokov

8 €

16 €

24 €

Do 16 rokov

13 €

26 €

39 €

Od 16 rokov

33 €

66 €

99 €

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

V prípade straty, poškodenia či odcudzenia platného cestovného pasu je správny poplatok vyšší. Dvojnásobne pri prvom, päťnásobne pri druhom v priebehu dvoch rokov a desaťnásobne pri treťom opätovnom vybavovaní počas dvoch rokov. 

Ako sa dozviete, že je pas hotový? 

Ak chcete vedieť, v akom stave spracovanie sa vaša žiadosť o vydanie cestovného pasu nachádza, môžete to zistiť zadaním čísla žiadosti do systému Ministerstva vnútra SR. Ak ste v žiadosti o vydanie cestovného pasu uviedli svoje telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu, polícia vás bude informovať, že váš doklad je pripravený na vydanie.  

Vyhotovený cestovný pas si môžete prevziať v mieste podania žiadosti o vydanie, za osobu staršiu ako 15 rokov to môže urobiť aj iná osoba na základe úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie, prípadne na základe uvedenia tejto skutočnosti priamo v žiadosti o vydanie pasu. Rodič, prarodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa držiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený cestovný pas prevziať bez úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie. 

Za dieťa mladšie ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca, alebo osoba ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy a táto osoba sa nemôže dať zastupovať.

Výmena pasu po splatnosti 

Čo robiť, keď platnosť pasu skončila? Pas platí zvyčajne 10 rokov. V niektorých výnimočných prípadoch len 2 alebo 5. Keď jeho platnosť skončí, je nutné vybaviť si nový. Urobiť tak nezabudnite niekoľko týždňov pred vycestovaním, aby ste si ho stihli vyzdvihnúť.

Pri vybavovaní platí ten istý postup len s tým rozdielom, že okrem občianskeho preukazu budete so sebou musieť vziať aj starý pas, ktorý sa odovzdáva.

TIP NA ZÁVER

Pred vycestovaním do zahraničia si skontrolujte, či je platnosť vášho pasu dostatočná. Niektoré krajiny totiž vyžadujú platnosť cestovného pasu ešte aj šesť mesiacov od ukončenia pobytu. Samozrejme, pred cestou si nezabudnite uzavrieť ani kvalitné cestovné poistenie.

Využite našu online kalkulačku, kde si cestovné poistenie uzatvoríte rýchlo a jednoducho.

Cestovné poistenie

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 44