Ako rýchlo si viete vybaviť cestovný pas?

Cestovný pas patrí stále k najdôležitejším cestovným dokladom. V krajinách Európskej únie ho nebudete potrebovať vždy, ale určite nebude na škodu. Deti pritom budú potrebovať pas aj v rámci EÚ. Ako teda postupovať, ak chcete získať pas a v akom predstihu sa oň uchádzať? Cena za vybavenie totiž závisí aj od toho, ako neskoro si spomeniete na to, že váš pas už stratil platnosť.

Spočítať
ceny

Žiadosť musíte podať osobne

Ak si chcete vybaviť pas, budete musieť merať cestu na pasové oddelenie polície osobne. Pas sa nedá vybaviť prostredníctvom internetu. K žiadosti o vydanie cestovného pasu musíte predložiť všetky uvedené doklady:

– Občiansky preukaz alebo rodný list (ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu) a osvedčenie či potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (nie staršie ako 6 mesiacov od vydania),

– ďalší matričný doklad, ak došlo k zmene matričnej udalosti (sobáš, narodenie); sobášny list/rodný list vydaný osobitnou matrikou, ak došlo k zmene matričnej udalosti v zahraničí ak došlo k zmene matričnej udalosti v zahraničí,

– skôr vydaný cestovný pas Slovenskej republiky,

– správny poplatok

Pas pre dieťa

Pri cestovaní mimo EÚ musí mať každý občan svoj vlastný cestovný pas. Za dieťa mladšie ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca. V prípade nezosobášených alebo rozvedených rodičov môžu žiadosť podať obaja rodičia, pričom sa nevyžaduje súhlas druhého z nich, nakoľko majú zaručené rovnaké rodičovské práva, pokiaľ súd nerozhodne o ich obmedzení alebo pozbavení.

Platnosť je rozdielna

Platnosť cestovného dokladu je rozdelené podľa veku žiadateľa. Pas vydaný na najkratšie obdobie majú deti, ktoré sa vyvíjajú a menia najrýchlejšie.

Doby platnosti cestovného pasu sú nasledovné:

– Dospelí a občania od 16 rokov majú pas platný na 10 rokov.

– Občania do 16 rokov majú pas platný na 5 rokov.

– Deti do 6 rokov majú pas platný na 2 rok.

Cena sa rôzni v závislosti od času

Pas má síce jednotnú cenu za jeho vybavenie, ale tá sa odvíja aj od času, za ktorý si pas necháte vybaviť. Platí, že čím pas potrebujete skôr, tým zaň viac zaplatíte. Štandardne vám vyhotovia pas do 30 dní od podania. Za takéto vydanie zaplatíte najmenej.

– Deti do 6 rokov – 8 eur

– Deti od 6 do 16 rokov – 13 eur

– Občania od 16 rokov – 33 eur

Ak a ponáhľate a vychytali ste napríklad dobrú dovolenku a potrebujte pas do 10 dní, priplatíte si nasledovne:

– Deti do 6 rokov – 16 eur

– Deti od 6 do 16 rokov – 26 eur

– Občania od 16 rokov – 66 eur

Ak vám horí last minute, pas sa dá vybaviť aj do 2 dní, stáť však bude poriadne peniaze.

– Deti do 6 rokov – 24 eur

– Deti od 6 do 16 rokov – 39 eur

– Občania od 16 rokov – 99 eur

Za dobu kratšiu ako 2 dni, napríklad do 24 hodín vám pas nevybavia ani za žiadny poplatok. Preto ak nemáte platný pas a pozeráte letné dovolenky, najskorší možný termín odchodu bude v takom prípade o tri dni.

Kde vybaviť cestovný pas?

Cestovný pas vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu. Ak v žiadosti na seba uvediete číslo mobilného telefónu alebo e-mailový kontakt, polícia vás môže prostredníctvom sms-správy alebo e-mailu informovať, že váš doklad je vyhotovený a pripravený na vydanie. K pasu si však nikdy nezabudnite pribaliť aj dobré cestovné poistenie.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 5