Letenka

Tešíte sa na vytúžený oddych v zahraničnej destinácii, letenky máte zakúpené, no zakrátko príde studená sprcha. Náhle ochoriete, prídete o prácu alebo v krajine, ktorú chcete navštíviť, vypuklo nebezpečenstvo. Ak nechcete prísť o všetky peniaze, myslite na poistenie storna letenky. Ako to funguje?

Poistenie storna letenky: O čo vlastne ide?

V prípade, že si zaplatíte za službu, dovolenku, ubytovanie v hoteli, lístok na vlak alebo samostatne kúpenú letenku a nastanú nečakané okolnosti, kvôli ktorým túto službu nebudete môcť využiť, poistenie storna bude pre vás tabu. V takom prípade budete musieť zaplatiť storno poplatok. Často ide o plnú sumu, prípadne o 50 alebo 80 % v rámci zaplatenej sumy.

Bez cestovného poistenia ani na krok

 • Výlet do zahraničia rozhodne neplánujte bez kvalitného cestovného poistenia. Uzavrite si ho jednoducho cez našu online kalkulačku nižšie a cestujte s väčším pocitom bezpečia.
 • Cestovné poistenie na dovolenku

V prípade, že by ste počas samotného objednania tejto služby uzatvorili aj poistenie storna letenky, poisťovňa vám preplatí storno poplatky, prípadne časť z nich.

Uvedieme si príklad. Predstavte si, že pri letenke za 600 € alebo dovolenke za vyše 1000 € by bola naozaj veľká škoda, ak by vám peniaze prepadli kvôli tomu, že vám ochorie napríklad dieťa. Ak budete mať poistenie, časť peňazí získate späť a poistenie by vás pritom vyšlo na približne 20 €.

Vedeli ste, že...

... poistenie storna letenky sa vám nie vždy oplatí? Ide o situáciu, keď je cena poistenia vyššia ako letenka. Ak si kúpite lacné letenky za pár desiatok eur, poistenie vás môže vyjsť rovnako, ak nie viac ako letenka. Poistenie storna letenky sa oplatí len vtedy, keď si zakúpite drahšie letenky za vyše 100 €.

Koľko stojí poistenie storna letenky?

Poistenie storna letenky je lacnejšie v rámci Európy, ale napríklad pri ceste do USA vás vyjde o niečo viac. Poistenie sa vo všeobecnosti pohybuje v sumách od 10 do 60 €. Nezabudnite využiť 2 typy poistenia – poistenie storna leteniek a poistenie storna ubytovania/zájazdu. 

Pri poistení storna zájazdu myslite na to, že sa orientuje iba na zájazd. Ak ste si ho nevybavili prostredníctvom cestovnej kancelárie, kde ste k poisteniu dostali letenku, poistenie vám nebude stačiť. Pri storne leteniek by ste nemali nárok na odškodné. Peniaze by vám vrátili iba z ubytovania alebo ďalších služieb, ktoré ste si objednali. 

7 dôvodov, kedy vám poisťovňa preplatí storno poplatky

Pri niektorých poisťovniach je poistenie storna letenky samostatný produkt, iné ho ponúkajú vo forme pripoistenia k cestovnému poisteniu. Každá z poisťovní má rozličné podmienky preplácania storna.

K najčastejším patrí:

 1. Náhle ochorenie alebo úraz, ktorý spôsobí, že nemôžete odcestovať. Poisťovni predložíte lekárske potvrdenie, v ktorom bude uvedené, že nemôžete cestovať za hranice.

 2. Ochorenie zverenej osoby, ktorou môže byť dieťa, partner/partnerka, rodič…

 3. Smrť blízkej osoby.

 4. Nepokoje alebo živelné pohromy nielen v destinácii, do ktorej ste chceli vycestovať, ale aj v tej, z ktorej musíte odcestovať.

 5. Nečakaná krízová udalosť v rodine – strata práce, rozvod…

 6. Neudelenie víz či zmeškaný nástup do dopravného prostriedku (vlak, lietadlo…) z územia Slovenska, ktorý nestihnete kvôli objektívnym dôvodom.

 7. Poisťovňa vám preplatí aj nevyčerpané služby, ktoré ste nemohli využiť kvôli tomu, že ste boli nútení prísť z dovolenky skôr. Podobnú situáciu kryje pripoistenie predčasného návratu, no v určitých poisťovniach môže byť súčasťou poistenia storna.

TIP

Všetky riziká, ktorých sa toto poistenie týka, sú popísané v podmienkach zmluvy. Musíte si ich dôkladne preštudovať, aby ste boli informovaní o tom, kedy získate nárok na poistné plnenie. Môžete sa tiež obrátiť na finančného sprostredkovateľa, ktorý vás nasmeruje a poradí, ktorá poisťovňa má najlepšie poistné podmienky a umožní vám zorientovať sa v nich.

3 veci, na ktoré musíte myslieť pri storne

 1. Poistenie storna je väčšinou limitované výškou, v rámci ktorej sa môžete dať poistiť. Ak chcete rodinnú dovolenku za približne 8 000 €, máloktorá poisťovňa vás dokáže poistiť na takúto sumu.

 2. Poistenie storna letenky obsahuje aj spoluúčasť ako pri havarijnom poistení. Samotná výška spoluúčasti je približne 10 % zo sumy, ktorú vám poisťovňa preplatí. Ak vám prepadne letenka v sume 1000 €, poisťovňa by vám preplatila 900 € a zvyšná čiastka by bola vašou spoluúčasťou na vzniknutej škode.

 3. Urobte si dobrý prehľad o poisťovniach a cestovných poisteniach, ktoré majú v portfóliu. Podmienky v nich sa výrazne líšia.

Aký je postup pri stornovaní?

Ak je vaša letenka stornovaná, na to, aby ste získali poistné plnenie, musíte vykonať niekoľko krokov. V prvom rade musíte kontaktovať predajcu letenky, ktorý vykoná storno. Požiadajte ho o to, aby vám čo možno najskôr zaslal potvrdenie o vykonaní storna.

Následne pošlite žiadosť do poisťovne, v ktorej ste uzatvorili poistenie. Vyplníte formulár a pripojíte aj informáciu o storne letenky spoločne s dôvodom storna. Môže ísť o lekársku správu či úmrtný list. Po tom, ako žiadosť odošlete, čakajte na reakciu poisťovne, ktorá vám oznámi ďalší postup pri riešení tohto problému.

Zhrnutie

Poistenie storna letenky je istotou, že peniaze sa vám v prípade zrušenia letu vrátia. Nikdy nemáte istotu, aká situácia môže nastať o niekoľko týždňov alebo mesiacov od zakúpenia leteniek. Buďte predvídaví a vyhnite sa nepríjemným situáciám, kvôli ktorým by ste peniaze vyhodili len tak do vzduchu.

Chcem uzavrieť cestovné poistenie