Poistenie storno poplatkov. Čo to je a kedy je potrebné?

Poistenie storno poplatkov súvisí s cestovným poistením, no nevzťahuje sa na ochranu zdravia, ale samotnej cesty. Teda nákladov, ktoré môžu vzniknúť, ak bude nutné plánovaný výlet zrušiť.

 

Čo je poistenie storna?

Poistenie storna je v krátkosti povedané poistenie situácie, keď máte cestu pripravenú, zaplatenú, ale nemôžete vycestovať. Nikto totiž do budúcnosti nevidí a pri ponukách first momentov, či rezervácii letenie dlhé mesiace dopredu za výhodné ceny, narastá dôležitosť storna. Predmetom poistenia môžu byť náhrada storno poplatkov na cestovné ako letenky, cestovné lístky na vlak alebo autobus, lodný lístok, ubytovanie, a podobne, ale aj služby, ako lístky na koncert alebo vstupenky na futbal, poplatky za vybavenie víz a podobne. Tak isto je možné poistiť si aj storno na celý zájazd.

Spočítať ceny  

Poistenie storna zájazdu

Z poistenia storna zájazdu máte nárok na úhradu poplatku, ktorý vyúčtuje cestovná kancelária, alebo poskytovateľ služieb a vyplývali zo zmluvy. Uplatnenie poistenia nie je však svojvoľné, ale dôvodom musí byť:

  • akútna choroba poisteného alebo jeho blízkej osoby,
  • úraz poisteného alebo jeho blízkej osoby,
  • hospitalizácia poisteného, alebo blízkej osoby,
  • smrť poisteného alebo blízkej osoby,
  • akútna choroba,
  • úraz,
  • nedobrovoľná strata zamestnania,
  • živelná udalosť,
  • dopravná nehoda pri ceste na zájazd,
  • oficiálne vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, že v mieste pobytu, kam mal poistený vycestovať, je zvýšené nebezpečenstvo pobytu z dôvodu živelnej udalosti, vojny, občianskych nepokojov, terorizmu.
 

K celoročnému poisteniu je vhodné ho určite zvažovať

Pri celoročnom poistení máte dve možnosti. Existuje možnosť uzatvoriť ho celoročne, ale tu treba myslieť na to, že limit nemusí stačiť. Vhodné je preto skôr uplatniť si cestovné poistenie s vysokým krytím, ale storno si uzatvoriť samostatne, ak to bude potrebné. Nie na každý výlet potrebujete napríklad poistenie storna. No pri rezervácii leteniek v dlhodobom predstihu sa to určite oplatí.

 

Pozor na čas

Poistenie storno poplatkov je potrebné uzavrieť a zaplatiť bezprostredne po zakúpení cestovnej služby. Po zaplatení neskôr ako do 24 hodín od majú poisťovne čakacie doby, ktoré môžu byť aj týždne a vtedy poistenie nie je platné.

Ani storno nie je stopercentné

Aj to, že ste poistení nemusí znamenať, že poisťovňa preplatí plnú výšku storno poplatkov. Obvykle sa poskytuje plnenie vo výške 80 – 100%. Každá poisťovňa má však rôzne plnenia. Zároveň rozhoduje aj výška, na ktorú ste poistení. Niektoré poisťovne majú aj obmedzenú výšku, do ktorej poskytujú storno.

  Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 5