Ako postupovať pri storno zájazdu?

Tešíte sa na super dovolenku, na perfektný výlet na hory alebo k moru. A možno len na dobrý futbalový zápas alebo majstrovstvá sveta. To najlepšie z najlepšieho nevychytáte v last minute ponuke. Niekedy je potrebné si zájazdy objednať podstatne skôr. No čas nie je vždy priateľom a môžu nastať situácie, že zájazd musíte zrušiť. Nemusíte však oželieť zaplatené peniaze. Aj to vie zabezpečiť správne zvolené poistenie storna.

Spočítať
ceny

Poistite si storno

Problémy v rodine či zamestnaní sa môžu ľahko stať dôvodom na zrušenie kúpenej letnej dovolenky, výletu, rezervovaného ubytovania. A tým sa výpočet nepríjemností nekončí. Problém však je, že ak ste si už niečo rezervovali, tak cestovná kancelária, alebo predajca vám už z ceny vráti len časť, ak vôbec. Väčšinou býva storno poplatok súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu. Výška storno poplatkov je rozdielna. Jedno je však isté, s vrátením plnej sumy peňazí môžete počítať len zriedka.

Pokiaľ nemôžete nastúpiť na dovolenku z vážneho dôvodu, tak vďaka poisteniu storna vám poisťovňa vráti prostriedky, ktoré ste museli oželieť vďaka stornovaniu zájazdov. Samozrejme po odrátaní spoluúčasti, ak nejaká je a pohybuje sa obvykle od 0 % do 20 %. Pripoistenie storna refunduje celý poplatok, ktorý musíte zaplatiť cestovnej kancelárii, ak z vážnych dôvodov vôbec nemôžete odísť na zájazd. Tu je však potrebné povedať, že vážnym dôvodom nie je to, že sa vám nechce alebo máte iný program. Poistenie sa vzťahuje len na dôvod, ktorým je náhla choroba, úraz, hospitalizácia, ak je lekársky doložené a podobne. Navyše poisťovňa akceptuje chorobu iba vtedy, keď ste sa na ňu 6 mesiacov pred zájazdom neliečili, a ak nevznikla v dôsledku alkoholizmu či užívania návykových látok.

Medzi opodstatnené dôvody patrí aj úmrtie, náhla choroba, úraz alebo hospitalizácia blízkej osoby či spolucestujúceho. Na poistenie storno poplatku myslite, ak dávate prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky. Najmä pri malých deťoch sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať, odporúčame preto, aby si rodina s deťmi storno pripoistila.

Čo robiť pri storne?

Okamžite udalosť nahláste poisťovni a predložíte všetky požadované písomnosti do 14 dní odo dňa stornovania zájazdu. Potrebovať budete:

potvrdenie o zaplatení zájazdu, cesty, ubytovania, lístkov, skrátka toho, čo stornutjete

potvrdenie o výške vyrubeného storno poplatku

lekársku správu (alebo úmrtný list)

ďalšie záznamy napríklad z polície hasičov a podobne, ktorá doložia vaše tvrdenie

Nárok na uplatnenie storna zájazdu máte aj v prípade, ak neurobíte štátnice

Zaujímavá situácia je, ak si kúpite napríklad zájazd ako odmenu za vysokú školu a neurobíte štátnice. Okrem zdravotných medzi časté dôvody na uplatnenie si nároku na úhradu storna poplatku patrí napr. živelná udalosť, rozvod alebo neurobené štátnice. „Aj keď zásadnú časť likvidovaných poistných udalostí tvoria stále liečebné náklady, v poslednom čase zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí práve z rizika storna zájazdov,“ hovorí Silvia Vlasková z UNIQA poisťovne. „Storno poplatok si môžete poistiť aj samostatne bez základného poistenia liečebných nákladov. Ak máte liečebné náklady už poistené (napríklad v cestovnom poistení ku kreditnej karte), môžete si pripoistiť poistenie storno poplatku, najneskôr však v deň úhrady prvej splátky zájazdu alebo úhrady cestovného lístka,“ dodáva S. Vlasková.

Storno zájazdu – pozor na termíny

Mnohokrát sa stáva, že si klienti zakúpia cestovné poistenie až po zakúpení si dovolenky, čo je už neskoro. Cestovné poistenie, ktoré má kryť aj prípadné stornovanie zakúpeného zájazdu, lístka alebo samostatného ubytovania, je potrebné si dojednať najneskôr v deň úhrady prvej splátky sumy za zájazd, ubytovanie, cestovný lístok.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 9

Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením