Storno zájazdu: Ako postupovať?

Tešíte sa na super dovolenku, na perfektný výlet na hory alebo k moru. A možno len na dobrý futbalový zápas alebo majstrovstvá sveta. To najlepšie z najlepšieho nevychytáte v last minute ponuke. Niekedy je potrebné si zájazd objednať podstatne skôr. No môžu nastať situácie, kedy musíte zájazd zrušiť. Zaplatené peniaze však nemusíte oželieť. Aj to vie zabezpečiť správne zvolené poistenie storna.

Poistenie storna - prečo je dôležité?

Problémy v rodine či zamestnaní sa môžu ľahko stať dôvodom na zrušenie zaplatenej letnej dovolenky, výletu či rezervovaného ubytovania. A tým sa výpočet nepríjemností ani zďaleka nekončí. Ak ste si však už dovolenku rezervovali, cestovná kancelária alebo predajca vám už z ceny vráti len časť, ak vôbec niečo. Storno poplatky sú spravidla stanovené v zmluve o obstaraní zájazdu a ich výška môže byť rôzna. S vrátením plnej sumy peňazí môžete počítať len zriedka. Samozrejme za predpokladu, ak nemáte uzavreté poistenie storna poplatkov.

Poistenie storno poplatkov. Čo to je a kedy je potrebné?

Predstavte si situáciu, že máte zaplatenú dovolenku alebo iný pobyt, ale vycestovať z nejakého dôvodu nemôžete. Zrušenie zájazdu či letenky vás však môže vyjsť draho. Avšak len za predpokladu, že nemáte poistenie storno poplatkov. Čo poistenie storna znamená a ako vám môže pomôcť?

Celý článok >

Ak nemôžete nastúpiť na dovolenku z vážneho dôvodu, vďaka poisteniu storna vám poisťovňa preplatí storno poplatky, ktoré ste museli zaplatiť cestovnej kancelárii. Ak ste mali uzavreté poistenie so spoluúčasťou, ktorá sa pohybuje spravidla do 20 %, tá sa, samozrejme, odráta.

Dôvodom na storno zájazdu však nemôže byť to, že sa vám nechce alebo máte iný program. Poistenie storno poplatkov sa vzťahuje len na závažné dôvody, akými sú náhla choroba, úraz, hospitalizácia, či dokonca úmrtie poistenej alebo blízkej osoby a podobne.

Na poistenie storno poplatkov myslite najmä v prípade, ak dávate prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky. Aj pri malých deťoch môže dôjsť k nepredvídateľným udalostiam, kvôli ktorým nebudete môcť odcestovať. Preto odporúčame poistenie storno poplatkov aj rodinám s deťmi.

Bez cestovného poistenia ani na krok

Pred odchodom na dovolenku si preto nezabudnite uzatvoriť výhodné cestovné poistenie. Uistite sa, že v prípade úrazov, straty batožiny alebo storna ste krytí.

Uzavrieť cestovné poistenie

Ako postupovať pri storne zájazdu?

Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy môžete zájazd spravidla stornovať bez poplatkov. Iná je už situácia po podpise cestovnej zmluvy alebo úhrade zálohy či celej čiastky.

1. Storno zájazdu v cestovke

Ak chcete stornovať zájazd, ide o odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa. Storno zájazdu a príslušné storno poplatky sú spravidla upravené vo všeobecných zmluvných podmienkach príslušnej cestovnej kancelárie, resp. agentúry.

  • Odstúpenie od zmluvy (storno) musíte vyhotoviť v písomnej podobe a vlastnoručne ho podpísať. Následne doručte podpísané storno svojej cestovnej agentúre, ktorá ho zašle danému organizátorovi zájazdu. Urobiť tak môžete poštou, osobne alebo e-mailom, v súlade s podmienkami konkrétneho poskytovateľa.
  • Agentúra pre vás pripraví písomný doklad o stornovaní, v ktorom zosumarizuje platby, ktoré od vás obdržala. Vyčísli vám storno poplatok a tiež výšku vratky. V tomto doklade zároveň agentúre oznámite formu (v hotovosti / na účet), v akej vám má byť vrátená zostávajúca suma. Pri bezhotovostnej platbe uveďte číslo svojho účtu.
  • Agentúra vám zašle zostatok do termínu stanoveného v podmienkach (spravidla 7 dní od storna zájazdu). Po obdržaní storno protokolu od cestovnej kancelárie vám tento zašle na vašu adresu.

Storno zájazdu je dôležité. Toto by malo obsahovať

Málokto mu venuje pozornosť, ale práve v čase FIRST MOMENT dovoleniek sa toto poistenie ukáže vhodným viac ako iné. Zatiaľ, čo zvyšok cestovného poistenia využívate až počas cesty, poistenie storna a jeho výhody s ukážu vtedy, ak na cestu vôbec nevyrazíte. Preto je vhodné vedieť, ako ho vybrať a čo by malo obsahovať.

Celý článok >

2. Nahlásenie poistnej udalosti v poisťovni

Poistnú udalosť - teda storno zájazdu - bezodkladne nahláste poisťovni. Do 14 dní odo dňa stornovania zájazdu predložte poisťovni všetky požadované písomnosti, ktoré sa týkajú samotného zájazdu a dôvodov týkajúcich sa jeho storna, napríklad:

  • potvrdenie o zaplatení zájazdu, cesty, ubytovania, lístkov,
  • potvrdenie o výške vyrubeného storno poplatku,
  • lekársku správu alebo úmrtný list,
  • iné záznamy (napríklad od polície, hasičov a p.), ktoré doložia vaše tvrdenie.
 

Ešte jedna malá rada na záver: Pri uzavretí poistenia storno poplatkov si dávajte pozor na termíny. Poistenie uhraďte a zaplaťte bezprostredne po zakúpení zájazdu. Ak ho totiž zaplatíte neskôr ako do 24 hodín, poisťovne majú poisťovne čakacie doby v trvaní aj niekoľkých týždňov, takže poistenie by vám nemuselo platiť.

Výpočet cestovného poistenia

*
Spočítať ceny poistenia
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 14