Možnosť cestovného poistenia cez SMS je na našom trhu už nejaký ten piatok. Poisťovňa Union prišla s možnosťou takého spôsobu krátkodobého poistenia už v roku 2007. Ako jediná sa ju rozhodla nasledovať poisťovňa Allianz. Dodnes cestovné poistenie cez SMS poskytujú len tieto dve inštitúcie.


Nie je ťažké uhádnuť, pre koho je takáto služba primárne určená. Vychádza v ústrety tým, ktorí sa rozhodnú odcestovať zo dňa na deň, a na poistenie prostredníctvom internetu alebo osobnej návštevy poisťovne nemajú čas. Ešte lepšie poslúži zábudlivcom, ktorí si na poistenie spomenuli až niekde na letisku.

Cestovné poistenie cez SMS sa v týchto situáciách nepochybne zíde. Má ale aj nejaké obmedzenia, o ktorých by ste pred uzavretím tohto typu poistenia mali vedieť.


Uzavrite si cestovné poistenie do zahraničia

  • Poskytnutie finančnej istoty pre nečakané prípady
  • Krytie nákladov spojených s neodkladnou liečbou choroby či úrazu
  • Za pár centov na deň


V čom sa SMS poistenie oplatí?

Medzi jednoznačné plusy musíme zaradiť rýchlosť vybavenia, praktickosť a pohodlnosť. Ak aj neviete, ako pri vybavovaní poistenia cez SMS postupovať, obe poisťovne vám zašlú informačnú správu. V nej sa dozviete všetky potrebné informácie – v tomto prípade najmä text SMS správy potrebnej na uzatvorenie poistenia.

To je u oboch poisťovní rozdelené do 4 skupín, vybrať si môžete to, ktoré vám vyhovuje najviac. Nachádza sa medzi nimi nielen poistenie do zahraničia, ale obe poisťovne majú v ponuke aj  poistenie do hôr  a na zásah Horskej záchrannej služby. Cestovné poistenie cez SMS teda môžu využiť aj milovníci hôr.

Každá minca má dve strany

Medzi nevýhody cestovného poistenia cez SMS môže patriť jeho krátkodobé trvanie. Union poskytuje takéto poistenie len na 12, Allianz na 14 dní. Okrem toho je potrebné spĺňať niektoré podmienky. Allianz poskytuje takýto spôsob poistenia:

  • pre osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt,

  • pre osoby, ktoré v deň začiatku poistenia alebo pred dňom začiatku poistenia nedovŕšili 71 rokov,

  • pre osoby, ktoré sa v čase uzatvorenia poistenia nachádzajú na území Slovenskej republiky,

  • maximálne 14 dní pred začiatkom poistenia,

  • maximálne na 14 dní.

Union nemá vekové ohraničenie, poistiť sa môže každý (alebo byť poistený, v prípade osôb mladších ako 18 rokov), ale vo svojich podmienkach vymenováva rizikové skupiny, na ktoré sa cestovné poistenie prostredníctvom mobilného telefónu nevzťahuje. Tu patrí pomerne široký výpočet povolaní, od kaskadéra, ošetrovateľa zvierať, vysokohorského nosiča, až po robotníkov pracujúcich vo výškach. Pri oboch poisťovniach vám bude cena SMS správ zarátaná do faktúry alebo stiahnutá z kreditu.


Cestovné poistenie na hory cez SMS

Cestovné poistenie cez SMS je šikovná a vhodná voľba, ak vyrážate na cestu do našich hôr. Pri uzatváraní SMS poistenia do hôr nepotrebujete mať žiadnu papierovú zmluvu. Stačí si len uchovať v pamäti telefónu číslo poistnej zmluvy a kontaktné údaje na asistečnú službu Eurocross, resp. Horskú záchrannú službu. Union v spolupráci s mobilným operátorom O2 každému klientovi SMS poistenia ponúka k dispozícii aj SMS Helpdesk, ktorý prostredníctvom textových správ informuje o tom, ako treba uzatvárať zmluvu cez SMS. Poskytuje tiež užitočné informácie v prípade poistnej udalosti alebo umožňuje stornovať už zaplatenú poistnú zmluvu. Informácie o SMS poistení klienti získajú, keď pošlú prázdnu SMS správu na číslo 6655 a následne obdržia SMS správy s inštrukciami, ako ďalej postupovať.