Aj domáce zvieratko môže mať cestovné poistenie

Chystáte sa na dovolenku do zahraničia a chcete si so sebou vziať aj vášho domáceho miláčika? Dnes to už nie je problém, pretože napr. poisťovňa Union ponúka možnosť uzatvoriť cestovné poistenie aj pre domáce zvieratká. Súčasťou takéhoto poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie zodpovednosti za škody.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre domáceho miláčika kryje poplatky, ktoré je v zahraničí nutné zaplatiť za:

  • ošetrenie (aj ambulantné) u veterinárneho lekára vrátane predpísaných liekov,
  • hospitalizáciu,
  • prepravu miláčika do najbližšieho veterinárneho zariadenia v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu.
 

Z poistenia zodpovednosti za škody sú kryté škody, ktoré spôsobil domáci miláčik inej osobe na zdraví, živote alebo na majetku.

Poistiť je možné každé domáce každé zviera, ktoré vlastní očkovací preukaz a cestovný pas

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2