Cestovanie je dnes bežnou súčasťou života takmer všetkých ľudí. Časy kedy pojem dovolenka predstavoval 7 dňový pobyt pri Jadranskom mori, alebo pri Balatone sú už dávno minulosťou.

Cestovanie dnes už nie je len oddych pri mori alebo na horách, ale je sprevádzané aktívnym využívaním voľného času, návštevou rozličných lokalít v rámci danej krajiny, nakupovaním, návštevou kultúrnych a športových podujatí, prácou alebo návštevou rodiny resp. známych. Tým pádom sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že sa človeku v zahraničí stane úraz, alebo ochorie a potom môže byť konfrontovaný s vysokými nákladmi, ktoré musí uhradiť.


Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovné poistenie

Lekárske ošetrenie, hospitalizácia alebo operácia v zahraničí vás môže vyjsť na stovky tisíc EUR. Kvalitné cestovné poistenie vás plne ochráni pred rizikami a pomôže vám s úhradou nákladov. Okrem krytia liečebných níkladov si môžete poistiť i omeškanie letu či stratu batožiny.
Jednoduchým riešením je kúpa cestovného poistenia. V zásade trh rozoznáva dva typy cestovného poistenia a to krátkodobé a celoročné.

Trend, ktorý začína prevažovať ukazuje, že ľudia stále viac nakupujú programy celoročného cestovného poistenia. Dôvody sú veľmi prozaické, jednak skutočnosť, že sa frekvencia vycestovaní prudko zvýšila oproti minulosti a jednak otázka ekonomickej výhodnosti.

Je totiž zrejmé, že nákupom ročného cestovného poistenia človek výrazne šetrí peniaze, navyše si takto kúpi komfort a kľud mysle.

Na čo by sme mali myslieť pri nákupe kvalitného celoročného cestovného poistenia?

V prvom rade je to kvalitná asistenčná služba. Prečo? No minimálne z toho dôvodu, že je to v podstate jediná „kontaktná osoba“, na ktorú sa môže poistený obrátiť v núdzi. Skúsenosti, dostupnosť a rýchlosť vybavenia sú kľúčovými faktormi kvalitnej asistenčnej služby. Samozrejme ako druhé, je to poistenie liečebných nákladov a ďalších súvisiacich benefitov.

Cestu rozhodne neplánujte bez cestovného poistenia, ktoré si môžete uzatvoriť cez našu online kalkulačku, jednoducho, rýchlo a lacno.
V podstate to znamená byť kvalitne poistený pred vznikom možných nákladov z dôvodu choroby alebo úrazu. Samozrejmosťou by malo byť poistenie stomatologického ošetrenia v prípade urgentného zákroku zameraného na odstránenie bolesti. Najnovším benefitom v tejto oblasti je úhrada časti nákladov v prípade úrazu, ktorý spôsobí škodu na dioptrických alebo protetických pomôckach poisteného, napr. v prípade poškodenia okuliarov.

Náklady na zdravotnú starostlivosť sa môžu vyšplhať do astronomických výšok a preto by mal byť moderný program cestovného poistenia vybavený aj ďalšími doplnkovými poisteniami typu: medicínsky transport, poistenie zodpovednosti, núdzové vycestovanie člena rodiny, poistenie batožiny, poistenie omeškania batožiny, poistenie osobných dokladov, poistenie cestovných nákladov v prípade poruchy automobilu, poistenie storna cesty, poistenie prerušenia cesty, atď.

Čo by mal človek zvážiť pri nakúpe ročného cestovného poistenia?

Určite si treba pred nákupom preveriť poistenie bežných rekreačných športov, napr.: loptové hry, lyžovanie, golf, bicykel. Dôvod je veľmi jednoduchý, väčšina ľudí si myslí, že ak si na dovolenke zahrá obyčajný futbal, tenis alebo lyžuje na horách, tak že v podstate nerobí nič „riskantné“. Opak je však pravdou! Rekreačné športy nie sú väčšinou poistené v rámci bežnej ceny, nehovoriac o iných rizikovejších športoch, resp. aktivitách.

V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť. Myslite preto na cestovné poistenie, vďaka ktorému budete pripravení na všetky nepredvídateľné udalosti vrátane lekárskeho ošetrenia či straty batožiny. Cestujte s väčším pocitom bezpečia vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu.
Za vykonávanie týchto rekreačných športov si väčšinou poisťovne účtujú extra prirážku na poistnom a to do výšky až 50 % ročného poistného. Programy cestovného poistenia, v ktorých sú rekreačné športy poistené bez navýšenia poistného je relatívne málo, nehovoriac o možnosti poistenia aj extrémnych športov, resp. aktivít napr.: jazda na vodnom a snežnom skútri, skialpinizmus, potápanie, rafting, jachting, parasailing, jazda na koni a pod.

Ďalšou podstatnou črtou hlavne v prípade rodinných plánov je skutočnosť, či sa poistná suma liečebných nákladov rozkladá na jednotlivé poistené osoby, alebo je každá poistená osoba krytá na plnú výšku poistnej sumy. V prípade vážnych úrazov, resp. chorôb a súvisiacich vysokých nákladov, ktoré musia byť uhradené, môže táto skutočnosť výrazne ovplyvniť výkon samotného cestovného poistenia a teda aj poistených.

Celoročné cestovné poistenie pre rodinu

Ak uvažujeme o rodinnom pláne, teda o rodinnom cestovnom poistení je nevyhnutné spomenúť aj „povinnú výbavu“ tohto variantu a to je zľava na poistnom. Bežným štandardom rodinného cestovného poistenia je poskytovanie zliav v prípade poistenia dvoch a viacerých detí, avšak existujú programy kde je cena rodinného plánu fixne daná bez ohľadu na počet detí, čo prináša výraznú zľavu na poistnom. Úplnou samozrejmosťou rodinného cestovného poistenia by mala byť flexibilita „použitia“ v zmysle, že všetci poistení môžu cestovať nezávisle na sebe, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, alebo či cestujú spolu alebo samostatne.

Uzavrite si cestovné poistenie do zahraničia

  • Poskytnutie finančnej istoty pre nečakané prípady


  • Krytie nákladov spojených s neodkladnou liečbou choroby či úrazu


  • Za pár centov na deň


Poistenie služobnej cesty

Dnešné moderné programy cestovného poistenia však vychádzajú v ústrety aj osobám, ktoré cestujú kvôli pracovným povinnostiam, tzn. že cestujú na výstavy, konferencie, resp. stretnutia. Ak klient poisťovne prejaví záujem o takúto špecifickú poistnú ochranu, tak si jednoducho k štandardnej dovolenkovej poistnej ochrane prikúpi aj poistenie na služobnej cesty.