Na dovolenku služobným autom: Na čo si dať pozor?

pohľad vodiča z predného okna na zasneženú lesnú cestu
 
V prvom rade je to o zodpovednosti a jej nastavení. Ak jazdíte pracovne služobným autom, nepatrí vám a čiastočne zaň preberáte zodpovednosť. Dá sa to poistiť v rámci poistenia zodpovednosti za škody spôsobené zamestnávateľovi. Ak ale idete na dovolenku služobným autom, aké poistenie kryje prípadné škody? PZP, cestovné poistenie alebo to budete musieť splácať zamestnávateľovi? Má vôbec zmysel ísť na dovolenku služobným autom alebo je to zbytočné riziko?

Je to problém alebo bežná rutina?

Ak máte čokoľvek firemné, zrejme to využívate aj súkromne. Platí to pre mobily, počítače, ale aj služobné autá. Ak sa služobným vozidlom vozíte napríklad do práce a z práce a cestou vyzdvihnete deti zo školy a partnera z nákupov, je to kóšer. Vždy je to o dohode so zamestnávateľom.

PZP pre služobné auto

Jazda na služobnom aute na dovolenku je ale iné kafe. Ak zamestnávateľ dôveruje vašim šoférskym schopnostiam, nemal by mať problém. Aj napriek tomu, že ako majiteľ, prevádzkovateľ vozidla je zodpovedný za škody ním spôsobené.

Ak využívate služobné auto, musíte to mať v pracovnej zmluve alebo v jej dodatku či v osobitnej zmluve. Ak zamestnávateľ súhlasí s využívaním služobného auta na súkromné účely, musí to byť tiež písomne dohodnuté. A ak je za súkromné účely považovaná aj dovolenka, je to v poriadku, môžete baliť. Rátajte ale so spoluzodpovednosťou za škody, ktoré môžete počas jazdy spôsobiť.

Náš tip:

Vždy si so zamestnávateľom dohodnite presné podmienky využívania služobného vozidla na súkromné účely. Ak ide o využívanie počas dovolenky, pýtajte sa aj na konkrétne podmienky zodpovednosti za prípadnú škodu.

Na čo si treba dať pozor

  • škoda spôsobená počas využívania služobného vozidla na pracovné účely spadá do všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa Zákonníka práce

  • na škodu spôsobenú počas dovolenky nie je možné aplikovať všeobecnú zodpovednosť za škodu podľa Zákonníka práce

  • využívanie služobného auta na súkromné účely treba mať so zamestnávateľom dohodnuté písomne

  • preverte si, či do súkromných účelov spadá aj využívanie počas dovolenky

  • ak spôsobíte škodu počas využívania služobného auta na súkromné účely, zodpovednosť rieši Občiansky zákonník

  • ak sa preukáže vaša zodpovednosť, škoda môže byť od vás vymáhaná kompletne

  • ak škodu uhradí poisťovňa, zamestnávateľ od vás môže vymáhať prípadnú spoluúčasť

do služobného auta bez PZP a havarijného poistenia ani nesadajte.

jazda v aute v noci na osvetlenej ulici

Dá sa to poistiť?

Samozrejme, existuje poistný produkt kryjúci náklady súvisiace so spôsobením škody zamestnávateľovi. Poistenie zodpovednosti za škody sa ale vzťahuje len na všeobecnú zodpovednosť. S maximálnym limitom 4 mesačné platy. A jedine na škody spôsobené počas výkonu práce.

Havarijné poistenie pre služobné auto
Viete, že...

... poisťovne v rámci poistenia zodpovednosti za škody vyplácajú najviac práve v súvislosti so škodami na služobných autách? V prípade rozbitia služobného auta na dovolenke je vám ale toto poistenie na nič.

A čo cestovné poistenie?

Ak uzavriete cestovné poistenie, kryje viacero možných rizík, ktoré na vás môžu na dovolenke číhať. Poistenie zodpovednosti za škodu v rámci cestovného poistenia sa však spravidla nevzťahuje na škody, spôsobené v súvislosti s vedením motorového vozidla.

Uzavrieť cestovné poistenie

Dovolenka na služobnom aute...

… je síce pohodlné, ale rizikové riešenie. Ak aj služobné auto má PZP, havarijnú poistku, vy máte cestovné poistenie a od zamestnávateľa súhlas, preberáte istú časť zodpovednosti. Za prevádzku motorového vozidla a aj škody je všeobecne, objektívne zodpovedný prevádzkovateľ. Ak ale za volantom služobného vozidla sedíte vy, ste do istej miery spoluzodpovedný. Nielen za seba a posádku, ale aj za vozidlo a škody, ktoré ním spôsobíte.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2