Prečo uzavrieť ročné cestovné poistenie?

Dva cestovatelia s kufre pozerajú na more

Ak cestujete do zahraničia - či už služobne alebo na dovolenku - mali by ste myslieť aj na uzatvorenie cestovného poistenia. Vedeli ste, že existuje možnosť uzavrieť aj ročné cestovné poistenie? V akých prípadoch sa vám toto poistenie oplatí? 

Prečo uzavrieť cestovné poistenie? 

Pri pobyte na Slovensku máme bežné výdavky, ktoré sú spojené s lekárskou starostlivosťou, hradené zo systému všeobecného zdravotného poistenia. Pri ceste do zahraničia nám však toto poistenie na pokrytie prípadných liečebných nákladov už stačiť nemusí. Hoci v členských štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarsku máme na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť, na úhradu všetkých nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou nám stačiť nemusí.

Nárok na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia totiž na rozdiel od komerčného poistenia nekryje

  • náklady za vašu spoluúčasť, 
  • náklady za potrebný prevoz na Slovensko a repatriáciu, 
  • náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadenie a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia.
 

Preto aj keď cestujete do krajiny Európskej únie, odporúča sa využiť kombináciu verejného a komerčného poistenia. Cestovné poistenie vás navyše chráni nielen v prípade choroby či zranenia, ale aj pri iných neočakávaných udalostiach, akou je napríklad strata batožiny. Súčasťou cestovného poistenia bývajú navyše aj asistenčné služby, ktoré vám pomôžu v problematických situáciách.

Takéto poistenie väčšina poisťovní ponúka s platnosťou v rámci celej Európy alebo celého sveta. 

Krátkodobé či dlhodobé cestovné poistenie?  

Komerčné cestovné poistenie pritom môžete uzatvoriť ako krátkodobé alebo ako dlhodobé. Krátkodobé cestovné poistenie je vhodné v prípade, ak podnikáte jednorazovú cestu. Môže ísť aj o jednodňový výlet či niekoľkodňovú dovolenku.

Dlhodobé cestovné poistenie by ste mali uzavrieť vtedy, ak do zahraničia cestujete častejšie alebo na dlhšie časové obdobie. Štandardne sa uzatvára ako celoročné poistenie. 

Muž na letisku

Kedy sa oplatí celoročné poistenie? 

Do celoročného poistenia sa vám oplatí investovať vtedy, ak chodíte do zahraničia často alebo sa tam dlhodobo zdržiavate. Dôvody pritom môžu byť rôzne - dovolenka, služobná cesta či študijný alebo iný pobyt. Krátkodobé poistenie vás totiž spravidla v prepočte na deň vyjde drahšie. A nezanedbateľné sú určite tiež úspory času a námahy, ktoré by ste vynaložili na opakované uzatváranie krátkodobého poistenia.

Celoročné poistenie môžete pritom uzavrieť nielen ako individuálne, ale aj ako skupinové či rodinné. Takéto poistenie vám poskytuje poistnú ochranu pre neobmedzený počet ciest počas celého trvania poistného vzťahu.

Upozornenie: Pri vycestovaní si preverte podmienky uzavretého poistenia. Hoci počet ciest do zahraničia nie je limitovaný, obmedzený býva počet dní, počas ktorých platí poistná ochrana. Slovenské poisťovne majú túto dobu nastavenú rôzne a pohybuje sa od 30 až do 90 dní. Existujú však aj produkty bez nutnosti návratu počas roka, či dokonca viacročné cestovné poistenie.

Počet dní, na ktoré sa vzťahuje poistná ochrana, však nie je jediným parametrom, v ktorom sa podmienky jednotlivých poisťovní odlišujú. Celoročné cestovné poistenie sa u jednotlivých poisťovní môže líšiť aj limitmi poistného krytia, cenou a rôznymi ďalšími parametrami.

Samozrejme, aj v rámci jednej poisťovne sa bude cena cestovného poistenia líšiť, a to v závislosti od rôznych parametrov:

  • cieľová destinácia - ak cestujete len v rámci Európy, nemusíte uzatvárať poistenie pre celý svet; 
  • dĺžka pobytu - krátkodobé poistenie vychádza v prepočte na deň drahšie;  
  • typ a účel cesty - turistika / rekreácia, služobná cesta, rizikové športy; 
  • vek poistenca - pre poistencov nad 75 rokov sa často vzťahujú prirážky; 
  • prípadné pripoistenia - v rámci bežnej ceny nie sú spravidla kryté ani rekreačné športy; 
  • poistná suma pre cestovné poistenie - v menej vyspelých krajinách vám stačí nižšie krytie, vo vyspelých je lepšie zvoliť neobmedzené krytie liečebných nákladov.
 
Náš tip: Ak uzatvárate rodinné cestovné poistenie, preverte si, či sa poistná suma liečebných nákladov delí počtom osôb alebo je každá osoba poistená na plnú výšku poistnej sumy.

Faktorov, ktoré pri uzatváraní ročného cestovného poistenia musíte brať do úvahy, je teda naozaj veľa. Pýtate sa teda, ktoré cestovné poistenie je najlepšie? Najjednoduchšou cestou, ako to zistiť, je porovnať si ceny cestovného poistenia u jednotlivých poisťovní prostredníctvom online kalkulačky.

Spočítať cestovné

Vo formulári upresnite cieľ cesty, dobu poistenia, typ cesty, počet poisťovaných osôb a ich vek. Algoritmus vám spočíta aktuálne ponuky jednotlivých poisťovní. Vy si z nich môžete vybrať tú najvýhodnejšiu a cestovné poistenie si môžete uzatvoriť aj priamo cez internet. Je to zároveň najjednoduchší spôsob, ako vybaviť cestovné poistenie.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 4