Cestovné poistenie na cestovanie po Slovensku

Doteraz sme pomohli ušetriť viac ako 193 000 klientom. Porovnajte aj vy cestovné poistenie a uzatvorte poistku cez internet rýchlo a jednoducho.Zdravotné poistenie nekryje všetko

Ak dovolenkujeme na Slovensku alebo cestujeme za krásami našej domoviny, spoliehame sa na bežné zdravotné poistenie.


To však kryje len ošetrenie a nevyhnutné liečebné náklady. Nič menej, ale ani nič viac.

Belianske tatry

Čo však vtedy, keď potrebujeme mať väčšiu istotu? Nielen pocitovo, ale aj poistným krytím?

Cestovné poistenie vám aj pri cestovaní či dovolenkovaní na Slovensku môže v mnohých prípadoch ušetriť veľa starostí a aj nákladov.

Uzavrite si cestovné poistenie do zahraničia

 • Poskytnutie finančnej istoty pre nečakané prípady


 • Krytie nákladov spojených s neodkladnou liečbou choroby či úrazu


 • Za pár centov na deň


Zásah horskej služby a aj adrenalínové športy

Výlet na malebné slovenské štíty sa môže nečakane predražiť pri nečakaných situáciách. Pomoc, samozrejme, dostanete.

Ak nemáte poistenie pre takéto prípady, zásah záchranárov vo výške stoviek až tisícok eur hradíte zo svojho.
Rovnako je to aj pri rizikových, adrenalínových športoch. Dôsledky úrazov alebo škôd spôsobených zážitkovými radovánkami znášate vy.
Dohodnite si zodpovedajúce cestovné poistenie a vhodný balíček pripoistenia ešte pred odchodom na výlet.

Čo všetko si môžete pri cestovaní a dovolenkovaní po Slovensku poistiť alebo pripoistiť?

 • zodpovednosť za spôsobené neúmyselné škody na cudzom zdraví alebo majetku,

 • úraz aj s denným odškodným počas hospitalizácie v dôsledku úrazu,

 • stratu alebo krádež osobných vecí vrátane batožiny,

 • asistenčné služby rôzneho rozsahu aj telefonickú asistenciu v núdzi,

 • zdravotné asistenčné služby, napríklad dopravu z nemocnice po hospitalizácii či starostlivosť o domáce zviera počas vašej hospitalizácie,

 • náklady súvisiace s veterinárnou starostlivosťou domácich zvierat, ale aj škody spôsobené vašimi domácimi zvieratami,

 • právnu ochranu,

 • asistenciu v prípade poruchy vášho vozidla, ak je vaším dopravným prostriedkom na dovolenke,

 • rizikové a adrenalínové športy.

Náš TIP

Vybrané poisťovne ponúkajú aj špeciálne pripoistenia: napríklad poistenie storna zájazdu alebo v našich končinách veľmi obľúbený produkt: „Drink povolený“. Ten kryje vybrané škody spôsobené pod vplyvom alkoholu.

Príspevok na dovolenku na Slovensku od zamestnávateľa

Nemá naň nárok každý, je určený pre zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.


Príspevok nedostávate automaticky, musíte oň svojho zamestnávateľa požiadať.


Ten je povinný vám ho poskytnúť, ak dáva prácu viac ako 50 ľuďom. Príspevok je dobrovoľný, ak firma zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Príspevok pokryje maximálne 55 % výdavkov súvisiacich s rekreáciou, vo výške najviac 275 € na zamestnanca v kalendárnom roku.


O príspevok formou preplatenia výdavkov alebo rekreačného poukazu môžete požiadať, ak ste:

 • ku dňu začiatku rekreácie zamestnaný najmenej dva roky

 • máte na základe pracovnej zmluvy uzavretý trvalý pracovný pomer

 • v jednom kalendárnom roku ste nežiadali o príspevok u iného zamestnávateľa.

Kde sa môžete poistiť na dovolenku na Slovensku?

Cestovné poistenie platné na území Slovenska môžete uzavrieť napríklad v poisťovni AXA Assistance. Na výber máte balíčky líšiace sa:

 • výškou limitu poistného plnenia

 • službami

 • typmi poistených či pripoistených rizík.

V portfóliu Union poisťovne nájdete balíček tuzemského cestovného poistenia, príznačne nazvaný: Poistenie do hôr. Vítaným špecifikom sú aj vysoké limity na krytie zásahu horskej služby až do výšky 50-tisíc €.

Môže byť cestovanie a dovolenkovanie na Slovensku pohodové?

Jednoznačne, treba však mať pribalené aj adekvátne cestovné poistenie či pripoistenie. Aby ste na dovolenku na Slovensku spomínali len v dobrom a neostal vám po nej prievan v peňaženke a účty v mínuse.

Buďte pripravení na všetko. Vyberte si ešte dnes cestovné poistenie a cestujte s väčším pocitom bezpečia. Riaďte sa preto dôležitým heslom: „radšej mať a nevyužiť, ako nemať a potrebovať.”

Cestu rozhodne neplánujte bez cestovného poistenia, ktoré si môžete uzatvoriť cez našu online kalkulačku, jednoducho, rýchlo a lacno.