Cestovné poistenie - FAQ

Prečo je poistenie cez stránku Superpoistenie.sk výhodnejšie?

Čo potrebujem k uzavretiu cestovného poistenia a ako uzavriem zmluvu?

Aký je rozdiel medzi krátkodobým a celoročným cestovným poistením?

Ako a komu mám zaplatiť poistné?

Do akej sumy poisťovňa uhradí škodu?

Aké úrazy kryje cestovné poistenie?

Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovné poistenie

Lekárske ošetrenie, hospitalizácia alebo operácia v zahraničí vás môže vyjsť na stovky tisíc EUR. Kvalitné cestovné poistenie vás plne ochráni pred rizikami a pomôže vám s úhradou nákladov. Okrem krytia liečebných níkladov si môžete poistiť i omeškanie letu či stratu batožiny.