kúpa vozidla z druhej ruky

Ako postupovať pri prepise vozidla?

Od 1. januára 2023 došlo k zrušeniu dvojkrokového prepisu vozidla. Pri zmene majiteľa nie je potrebné meniť evidenčné číslo. Celý proces prepisu sa výrazne zjednodušil a vybavíte ho na jednom mieste. Ako teda postupovať pri prepise auta? V nasledujúcich riadkoch vám prinášame podrobný návod.

Zmeny v legislatíve ovplyvnili aj prepis vozidiel

Novela zákona o cestnej premávke, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2023, priniesla so sebou aj zmeny v systéme evidencie vozidiel. Okrem toho, že sa začali používať celoslovenské evidenčné čísla bez označenia okresu, sa zaviedla aj prenositeľnosť značky zo starého na nového majiteľa.

Tieto zmeny ovplyvnili aj procesy prepisu vozidla na dopravnom inšpektoráte. Novela zákona zrušila tzv. dvojkrokové oznamovanie prevodu držby vozidla na inú osobu, čím sa prepis auta podstatne zjednodušil.

Možno si pamätáte, ako prepis vozidla prebiehal ešte v nedávnej minulosti. Pôvodný majiteľ musel ísť na dopravný inšpektorát, kde ho na základe splnomocnenia nového majiteľa odhlásil. Nový majiteľ zas musel navštíviť dopravný inšpektorát vo svojom okrese, aby si vozidlo prihlásil.

Dnes už nezáleží na tom, či vozidlo predávate alebo kupujete v rámci toho istého okresu alebo v dvoch rôznych. Po zmene zákona sa dajú prihlásenie aj odhlásenie vozidla urobiť naraz. Kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov vykoná ktorýkoľvek dopravný inšpektorát na Slovensku. Tabuľky sú prenosné z pôvodného majiteľa na nového bez ohľadu na okres trvalého pobytu.


Viete, že...

…dnes si EČV môžete ponechať, aj pri zmene trvalého pobytu do iného okresu? EČV nemusíte meniť dokonca ani pri zmene vozidla. Môžete si ho ponechať a prideliť ho na ďalšie vozidlo.

Prepis vozidla: Ako postupovať krok za krokom

#1 Postarajte sa o zákonnú poistku

Predávajúcemu i kupujúcemu vyplývajú zo zmeny držby vozidla povinnosti vo vzťahu k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP). Poistka pri prepise auta je totiž zásadná. Okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu pôvodné PZP zaniká.

Nový majiteľ si preto musí vybaviť novú zákonnú poistku so začiatkom poistenia v deň, kedy auto preberá. Potvrdenie o PZP musíte pri prepise vozidla predložiť na dopravnom inšpektoráte.

Základom je PZP

 • Porovnanie viacerých ponúk
 • Úspora až 50 %
 • Viaceré možnosti pripoistenia


Pôvodný majiteľ musí poisťovňu požiadať o ukončenie poistnej zmluvy. Do niekoľkých dní dostane od poisťovne vyrozumenie a zvyšnú časť poistného.

#2 Pripravte si ostatné doklady

Kladiete si otázku, čo potrebujem na prepis auta? Okrem potvrdenia o novej zákonnej poistke musíte dopravnému inšpektorátu pri zmene držiteľa vozidla predložiť aj ďalšie doklady.

 • platný doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz) – časť I. aj časť II.,
 • písomné splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, prípadne iný doklad preukazujúci vlastníctvo k vozidlu,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, ak vozidlo nebolo prihlásené do zákonnej lehoty 30 dní.


Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel už vypisovať nemusíte (žiadosti sa nepredkladajú už od 1.8.2019). Vyplní ju priamo zamestnanec dopravného inšpektorátu.

Okrem samotných dokladov si pripravte aj príslušný správny poplatok za zápis držiteľa vozidla. Ak sa bude meniť tabuľka s evidenčným číslom, pôvodný majiteľ ju musí pri prepise odovzdať.


#2 Objednajte sa na dopravný inšpektorát

V ďalšom procese vám pomôže polícia. Prepis auta vybavíte na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte na Slovensku. Na rozdiel od minulosti to už nemusí byť úrad príslušný bydlisku ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak to bude potrebné, doklady a EČV môžu byť odoslané kuriérom.

Aby ste mali istotu, že sa v deň návštevy úradu skutočne dostanete na rad a vybavíte všetko potrebné, pre istotu si vopred rezervujte termín. Urobíte tak veľmi jednoducho, priamo cez stránku Ministerstva vnútra SR. Keď si vyberiete konkrétny dátum a čas, systém vám pridelí PIN kód, ktorý zadáte v deň návštevy inšpektorátu v kiosku na pracovisku. Kód je platný 15 minút pred a 15 minút po čase rezervácie.


Náš tip

Na dopravnom inšpektoráte sa objednáte cez Univerzálny rezervačný systém na stránke Ministerstva vnútra SR.

#3 Vybavte prepis vozidla

Najjednoduchšie je, ak sa na dopravnom inšpektoráte stretne predávajúci i kupujúci. Ak nedokážete ísť v rovnakom termíne na dopravný inšpektorát obaja, na prepis vozidla stačí aj prítomnosť predávajúceho. V takom prípade však musí mať od vlastníka alebo držiteľa vozidla splnomocnenie na prepis vozidla s podpisom osvedčeným na notárskom alebo matričnom úrade.

Namiesto takéhoto splnomocnenia je možné predložiť aj iný doklad, ktorý preukazuje vlastníctvo k prepisovanému vozidlu, napríklad právoplatné uznesenie o dedičstve alebo právoplatný rozsudok súdu. Ak sa vozidlo prevádza na blízku osobu doterajšieho držiteľa (príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel/manželka), povinnosť predloženia takýchto dokladov neplatí.


Viete, že...

…už od 1.12. 2019 nie je pri prepise vozidla potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole?

Prepis vozidla online

O prepis vozidla môžete požiadať aj elektronicky, a to v prípade, že ste držiteľom elektronického občianskeho preukazu (tzv. eID karty), pomocou ktorého žiadosť podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Náš tip

Žiadosť vybavíte cez Elektronické služby Ministerstva vnútra SR v časti Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.


Elektronicky je možné vykonať zmenu držiteľa/vlastníka vozidla i požiadať o nové tabuľky s EČV. Žiadateľ v elektronickej žiadosti uvedie:

 • čo sa má stať s tabuľkami EČV – či ostávajú na vozidle alebo si ich nechá predávajúci,
 • o aké EČV má kupujúci záujem (celoslovenské / konkrétne / s voliteľnou logistikou),
 • či bude nový vlastník totožný s novým držiteľom, zostane pôvodný vlastník alebo bude vlastníkom iná osoba ako držiteľ (štandardne sa mení pri prevode držby mení aj vlastník vozidla),
 • ďalšie údaje.


Žiadateľ priloží potvrdenie o PZP a písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza (s výnimkou blízkej osoby alebo osoby s elektronickým splnomocnením). Zmena držby vozidla sa vykonáva priamo, kupujúci nemusí žiadať o zápis do dokladov. Tabuľky s evidenčným číslom a doklady mu doručí kuriér na adresu uvedenú v elektronickej službe.

Elektronický prepis vozidla je nielen rýchly, ale výhodou je aj jeho cena. Poplatky pri elektronických službách sú totiž aj o 50 % nižšie.

Koľko stojí prepis auta? Prehľad správnych poplatkov

Od júla 2023 sa zmenili poplatky za prepis vozidla a tiež spôsob ich výpočtu. Pôvodne používaný koeficient podľa veku vozidla nahradil tzv. ekologický koeficient vozidla, ktorý zohľadňuje druh paliva, emisnú triedu auta alebo jeho vek.

Cenu za prepis auta vypočítate podľa nasledujúceho vzorca tak, že si dosadíte údaje z príslušných tabuliek:

Poplatok za prepis = sadzba poplatku podľa výkonu motora x ekologický koeficient vozidla


Tabuľka 1: Sadzba podľa výkonu motora

Výkon nad (kW)Výkon do (kW) vrátaneSuma (eur)

-

80

33

80

90

60

90

100

90

100

110

120

110

125

200

125

140

300

140

155

500

155

170

700

170

210

900

210

80

1000

Zdroj: Zákon o správnych poplatkoch


Tabuľka 2: Ekologický koeficient vozidla

Druh vozidla vzhľadom na druh palivaEkologický koeficient vozidla

1. Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva)

0,10

2. Vozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia akéhokoľvek paliva + PHEV (Plug-In hybrid)

Vozidlo s iným druhom paliva, ako v riadku 1 a 2 alebo ako v písmene c)

0,20

3. Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 alebo iné vozidlo ako v písmene c)
Emisná normaDátum prvej evidencieEkologický koeficient vozidla

Euro 1/I

do 31.12.1996

1,00

Euro 2/II

1.1.1997 – 31.13.2001

0,80

Euro E/III

1.1.2002 – 31.12.2006

0,70

Euro 4/IV

1.1.2007 – 31.12.2011

0,60

Euro 5/V/EEV

1.1.2012 – 31.8.2016

0,50

Euro 6a,b,c/VIA,B,C

1.9.2016 – 31.8.2020

0,45

Euro 6d/VID a novšie

od 1.9.2020

0,40

Zdroj: Zákon o správnych poplatkoch

Náš tip

Výšku poplatku si môžete vypočítať v kalkulačke poplatku za registráciu vozidla na stránke https://overenie.digital/.


Pri prepise vozidla majú zľavu ekologické typy vozidiel, zdravotne postihnutí majitelia alebo mnohopočetné rodiny s deťmi. Na oslobodenie od poplatku majú nárok ľudia, ktorí vozidlo zdedili alebo ho získali so štátnym príspevkom. Kompletný zoznam úľav nájdete v zákone.

Vyberte si najvýhodnejšie PZP

Ak ste novým majiteľom auta, výber PZP si dobre premyslite. Vyhnete sa tým uzatvoreniu poistenia, ktoré je zbytočne drahé. Porovnajte si všetky možnosti pre svoje vozidlo na jednom mieste a uzatvorte povinné zmluvné poistenie rýchlo a jednoducho cez internet. Urýchlite si celý proces a ste krytí vždy, keď vyjdete na cesty.

Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Lívia OvcarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • povinna-vybava-auta-rakusko
  22. februára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v Rakúsku

  Na Slovensku sa ako vodiči nezaobídeme bez autolekárničky, výstražného trojuholníka, reflexnej vesty či náhradného kolesa. Povinná výbava v Rakúsku je síce podobná, ale v niektorých detailoch sa odlišuje. V nasledujúcich riadkoch sme pre vás zhrnuli užitočné informácie, na čo by ste si mali pri cestách do Rakúska dávať pozor.

 • 26. januára 2024|Martina Pisarčíková
  Aké sú najčastejšie pripoistenia k PZP?

  Poisťovne v súčasnosti k svojim základným balíkom poistenia poskytujú aj tzv. pripoistenia. Tieto pripoistenia rozširujú krytie zvoleného poistenia a prinášajú množstvo ďalších výhod. Kedy je vhodné si ich zvoliť a prečo by ste to mali urobiť?

 • ruka na volante
  Máte najlacnejšie PZP?

  Ako naznačuje samotný názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každý majiteľ motorového vozidla. A čo vy, platíte za PZP málo alebo veľa? Odpoveď na túto otázku nemusí byť jednoznačná. Cena PZP sa totiž odvíja od množstva parametrov.

 • výstražný trojuholník
  03. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v roku 2024: Máte všetko?

  Pri otázke povinnej výbavy mnohí vodiči len pokrčia ramenami a spoliehajú sa na to, že lekárnička je všetko, čo im v aute bude stačiť. Povinnú výbavu však určuje zákon a je podstatne bohatšia. Požiadavky na ňu sa dokonca odlišujú aj v jednotlivých štátoch. Preto si preverte, či vám pri cestách po Slovensku i do zahraničia v aute naozaj nič nechýba. 

 • Peniaze a autíčko
  29. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Zdražovanie povinného zmluvného poistenia 2024

  Poisťovne avizujú zvyšovanie cien PZP pre rok 2024. Čo je príčinou zdražovania? O koľko viac si za povinné zmluvné poistenie priplatíme? Koho sa zvýšenie cien dotkne najviac a koho najmenej? Na všetky tieto otázky odpovieme v nasledujúcich riadkoch.

 • Vodič šoféruje auto
  05. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Tipy, ako si zľavniť PZP

  Povinné zmluvné poistenie je síce povinné, no sumu, ktorú zaň budete platiť, si môžete efektívne znížiť. Najčastejšie sa dá znížiť vďaka miestu bydliska, bezškodového priebehu či modelu vozidla.

 • biele auto na ceste
  16. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako zmeniť poisťovňu PZP?

  Uzavretie PZP je síce povinné, ale v prípade, že vám nevyhovuje cena poistného alebo nie ste spokojný s riešením škodovej udalosti poisťovňou, na zmenu poisťovne máte, samozrejme, právo. Tento krok však nemôžete urobiť kedykoľvek. Pri prechode do inej poisťovne musíte dodržať určité pravidlá a predovšetkým termíny. Aké? To vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

 • žena jazdiaca na čiernej elektrokolobežke
  30. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  PZP pre elektrokolobežky: Povinné poistenie (pravdepodobne) už od januára 2024

  E-kolobežky a e-bicykle zažívajú ozajstný boom. Ich počet na cestách neustále rastie. Stále častejšie sa preto hovorí o potrebe PZP pre tieto prostriedky. Aj na Slovensku sa pripravuje novela zákona o PZP, podľa ktorého sa bude povinné zákonné poistenie vzťahovať na elektrokolobežky a segwaye spĺňajúce určité parametre. Zákon by mal začať platiť od 1. januára 2024.

 • zimne-pneumatiky
  27. októbra 2023|Martina Pisarčíková
  Povinné zimné pneumatiky od 15. novembra do 31. marca

  Povinnosť prezuť vozidlo na zimné pneumatiky v Slovenskej republike ukladá zákon a trvá od 15. novembra do 31. marca. Platí to najmä v prípade, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy.