koupe-ojeteho-auta

Ako postupovať pri prepise vozidla?

Pri prepise vozidla je možné postupovať dvoma spôsobmi. Prepis je sám o sebe úkon, pri ktorom dochádza k zmene majiteľa už jazdeného vozidla. V tomto prípade sa rozlišuje, či k prepisu auta dochádza v rámci jedného okresu, a teda ostávajú štátne poznávacie značky, alebo sa vozidlo prepisuje na majiteľa mimo okresu. Prečítajte si, ako na prepis auta a aké poplatky čakať.

Prepis auta v okrese - ako postupovať

Podmienky prepisu určuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a pri prepise vozidla v okrese musia byť prítomní obaja majitelia, teda pôvodný aj nový. V roku 2019 nastala zmena, vďaka ktorej už nie je nutné pristaviť vozidlo ku kontrole

Pôvodný majiteľ môže vykonať iba odhlášku na nového držiteľa, ktorý je povinný si do 30 dní odo dňa vykonania prevodu držby prihlásiť vozidlo. Ak by to neurobil v tomto termíne, musí neskôr k žiadosti o zápis pripojiť aj posudok o kontrole originality. Nesmie byť ale starší ako 15 dní. 

Základom je PZP

 • Porovnanie viacerých ponúk
 • Úspora až 50 %
 • Viaceré možnosti pripoistenia


Povinné zmluvné poistenie zaniká hneď po zápise prevodu držby vozidla na inú osobu. Nový majiteľ si preto musí vybaviť novú zmluvu v poisťovni podľa svojho výberu.

Pri prepise vozidla je dobré, keď si vopred rezervujete termín na dopravnom inšpektoráte. Urobiť sa tak dá veľmi jednoducho prostredníctvom internetu. Budete mať istotu, že v deň návštevy sa skutočne dostanete na rad a vybavíte všetko potrebné. Objednaní občania majú vždy prednosť.

Vedeli ste, že...

… od 1.8. 2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, ani žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel?Stačí, ak predložíte potrebné doklady a ostatné za vás vybaví pracovník na dopravnom inšpektoráte.


V rezervačnom systéme si vyberiete konkrétny dátum aj čas. Budete mať tak predstavu, kedy sa na inšpektorát dostaviť a koľko času vám celý proces zaberie. Po zarezervovaní získate PIN kód platný 15 minút pred a po termíne rezervácie. PIN kód zadáte v deň návštevy inšpektorátu do kiosku na pracovisku. 

Koľko stojí prepis auta?

Správny poplatok za prepis auta závisí na veku a výkone daného vozidla. Výnimku tvoria elektromobily, za ktoré je jednotný poplatok vo výške 33 €. Kompletné informácie a podrobný cenník nájdete na webových stránkach Ministerstva vnútra.

Vedeli ste, že...

… PZP zaniká okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel? Nový majiteľ má preto povinnosť uzavrieť nové PZP.

Odhlásenie vozidla do iného okresu 

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť


 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,


 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie, • písomné plnomocenstvo alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla. 

  Povinné zmluvné poistenie

  stars
  sk
  • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

  • Zelená karta ihneď

  • Úspora až 50 %


Nový majiteľ musí pri prihlásení vozidla priniesť aj pôvodné tabuľky s evidenčným číslom. Okrem nich sa menia aj technické preukazy. Za každý z nich zaplatí majiteľ 6 eur.

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. Aj v tomto prípade platí, že spravíte dobre, keď si zarezervujete termín na dopravnom inšpektoráte.

Prihlásenie nového vozidla

S prepisom auta sa úzko spája aj prihlásenie nového vozidla. Keď sa rozhodnete pre jeho kúpu, máte povinnosť prihlásiť ho na dopravnom inšpektoráte, ktorý prislúcha vášmu trvalému bydlisku.

Auto môžete prihlásiť elektronicky alebo osobne. Urobiť tak musíte maximálne do 30 dní od jeho kúpy. Následne musíte uviesť, kto bude zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II, čiže kto bude držiteľom auta.

Na termíny si dávajte pozor. Kvôli zbytočnej chybe budete musieť nielen robiť veci navyše, ale aj za ne platiť. Kontrola originality nie je zadarmo. Cena sa odvíja od toho, kde si ju dáte urobiť. Zvyčajne sa však pohybuje v sumách od 65 eur vyššie.

Rada odborníka

Ak auto kupujete ako právnická osoba, musíte ho prihlásiť na dopravnom inšpektoráte na adrese, kde sídli právnická osoba.


Pri prihlásení vozidla musíte predložiť niekoľko dokumentov, a to:

 • doklad totožnosti,


 • osvedčenie o evidencii časť II, ktorú vydal výrobca,


 • doklad o nadobudnutí vozidla, čiže faktúra alebo leasingová zmluva,


 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení,


 • v prípade, že je vlastník vozidla zastupovaný, budete potrebovať aj splnomocnenie,


 • v prípade, že zastupujete organizáciu, je nutné, aby bola prítomná oprávnená osoba, napríklad konateľ spoločnosti alebo živnostník,


 • v prípade právnickej osoby výpis z Obchodného registra,


 • ak ste vozidlo kupovali na leasing, tak overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,


 • ak prihlasujete vozidlo, ktoré má udelené schválené typové ES, je nutné, aby ste predložili COC doklad. Ide o certifikát o konformite. Zaslať ho môže aj predajca, a to elektronickou formou.

 

Následne nezabudnite uhradiť správny poplatok. Ak by ste potrebovali, je možné zaplatiť si aj urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I za 30 eur. Hotové bude do dvoch pracovných dní.

Elektronické služby urýchľujú celý proces

V roku 2023 je možné vybaviť väčšinu vecí z pohodlia domova cez internet. Elektronické služby môžete využívať v prípade, že vlastníte občiansky preukaz s čipom. Tento typ preukazu sa označuje aj ako eID karta.

Elektronické služby môže využívať nielen držiteľ vozidla, ale aj zástupca držiteľa. Stačí si vybaviť elektronické splnomocnenie.

Okrem občianskeho preukazu s čipom budete na dokončenie zmien potrebovať aj elektronický podpis. S ním podpíšete žiadosť na zmenu vlastníckeho práva, prevod držby vozidla alebo jeho odhlásenie do cudziny.

Niektoré elektronické služby vyžadujúce kvalifikovaný elektronický podpis majú o 50 % nižší poplatok. Najvyššie možné zníženie poplatku je 70 eur.

Postup pri prevedení držby vozidla na inú osobu prostredníctvom elektronických služieb nie je náročný. Držiteľ vozidla musí:

 • vyplniť elektronický formulár s údajmi nového držiteľa a vlastníka vozidla,
 • uviesť informácie o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom a spôsobe a mieste doručenia osvedčenia o evidencii časť I,
 • uviesť údaje o osobe, ktorá prevezme evidenčné tabuľky a osvedčenie o evidencii časť II,
 • doložiť potvrdenie o poistení za škodu vo formáte PDF,
 • podpísať formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 • potvrdiť odoslanie žiadosti,
 • uhradiť správny poplatok – jeho výška vám príde do dátovej schránky.

 

Tabuľky s evidenčným číslom a doklady  doručí kuriér  na adresu uvedenú v elektronickej službe.

Správne poplatky

Pri zápise vozidla sa platia viaceré správne poplatky. K najčastejším patria:

štandardná tabuľka s evidenčným číslom

16,50 eur za jednu

zápis vozidla podľa výkonu

od 33 do 3 900 eur

zápis elektromobilu 

33 eur

zápis prípojného vozidla

33 eur

zápis zmeny v dokladoch

 6 eur

Základom je PZP 

Nový vlastník vozidla je povinný uzatvoriť PZP ešte pred samotným zaregistrovaním zmien na dopravnom inšpektoráte. To znamená, že už pri samotnom prihlasovaní vozidla sa musí preukázať zaplateným PZP alebo predbežným poistením zodpovednosti.  

Pôvodný majiteľ musí požiadať poisťovňu o ukončenie poistnej zmluvy. Na základe tohto úkonu je tým pádom definitívne skončený ako predaj, tak aj prepis samotného PZP. Do niekoľkých dní príde pôvodnému majiteľovi vyrozumenie a zvyšná časť poistného.

Zákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.


Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Jadranské more v Chorvátsku
  24. mája 2023|Daniel Výcha
  Autom do Chorvátska: Aká je najlepšia cesta

  Chorvátsko je destinácia, kam sa najviac Slovákov vyberie vlastným autom. Preto je dobré byť pripravený aj na túto cestu a mať vozidlo v správnom stave, pretože počas cesty do cieľovej destinácie sa môžu vyskytnúť nečakané komplikácie. Je dôležité zabezpečiť technický stav auta, najmä brzdy, ktoré musia byť pri plne naloženom aute v poriadku. Okrem toho je dôležité vybrať si správnu trasu. Ako teda cestovať autom do Chorvátska?

 • lietadlo v oblakoch
  14. mája 2023|Lívia Ovcarčíková
  Veľké porovnanie: Ceny poistenia pri ceste do zahraničia

  Chystáte sa na cestu mimo Slovenska a nechcete zbytočne riskovať? Mnohí na poistenie pri krátkom výlete do zahraničia zabúdajú alebo ho dokonca z dôvodu šetrenia peňazí nechcú. V tomto článku nájdete porovnanie cien cestovného poistenia, ktoré vám ukáže, že jeho vybavenie sa naozaj oplatí.


 • kam_na_dovolenku_
  29. apríla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Kam ísť tento rok na dovolenku? Toto sú najobľúbenejšie destinácie Slovákov

  Leto sa nezadržateľne blíži a vy premýšľate, kam by ste tento rok vyrazili? Pozreli sme sa na to, ktoré krajiny boli medzi Slovákmi minulý rok najobľúbenejšie. Možno inšpirujeme aj vás. Oddýchnite si v obľúbených destináciách, naberte nové sily a užite si trochu slnka. Samozrejme, to všetko s kvalitným cestovným poistením, ktoré vám bude kryť chrbát pre prípad nehody, ochorenia či inej neočakávanej udalosti. 

 • dopravni-nehoda-trojuhelnik
  25. apríla 2023|Martina Pisarčíková
  Sezónne havarijné poistenie: Kedy sa oplatí?

  Okrem povinného zmluvného poistenia je dobré uzavrieť aj havarijné poistenie vozidla. To vás chráni v prípade poistnej udalosti a pokrýva škody na vašom vozidle. Zaujíma vás, či je možné uzavrieť aj sezónne alebo krátkodobé havarijné poistenie vozidla? V článku sa dozviete, aké máte možnosti a čo je pre vás najvýhodnejšie. 

 • dovolená a brigáda v letních dnech
  21. apríla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Letná brigáda v zahraničí: Nezabudnite na poistenie

  Blíži sa leto a s ním aj čas veľmi obľúbených študentských brigád. Patríte študentom, ktorí plánujú vybrať sa za prácou do zahraničia? V tom prípade si určite nezabudnite uzatvoriť kvalitné cestovné poistenie. Pomôžeme vám zorientovať sa v ponukách poisťovní a upozorníme, na čo by ste si pri uzatváraní poistenia mali dávať pozor.

 • obsah autolekárničky
  17. apríla 2023|Martina Pisarčíková
  Lekárnička do auta: Čo musí obsahovať?

  V princípe každá autolekárnička, ktorú si kúpite, musí obsahovať predpísaný obsah. Avšak pre samotného motoristu je dôležité vedieť, na čo sa môže v prípade zranenia na cestách spoľahnúť, pretože autolekárničku nie je nutné používať len pri nehodách, ale napríklad aj pri pošmyknutiach na chodníku, pri uštipnutí hmyzom, rezných ranách, skrátka pri akýchkoľvek zraneniach, ktoré sa môžu pri cestovaní autom a na výletoch prihodiť.

 • Nehoda bez STK vás môže vyjsť draho. Ako vybaviť technickú kontrolu rýchlo a jednoducho?

  Každé vozidlo pohybujúce sa po cestách Slovenskej republiky musí mať dve základné náležitosti. Tou prvou je  povinné zmluvné poistenie  a druhou platná technická kontrola. V prípade, že vám jedna alebo obe chýbajú, vozidlo nemôžete na cestách používať. Aj napriek tomu sa stáva, že niektorí vodiči STK jednoducho nemajú.

 • dopravná nehoda
  07. apríla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako postupovať pri nehode auta v zahraničí?

  Dovolenková sezóna sa pomaly blíži a veľa dovolenkárov staví na cestovanie autom. Je pohodlné, bezpečné a v mnohých prípadoch oveľa komfortnejšie ako autobus alebo vlak. Vlastná doprava má síce množstvo výhod, no netreba zabúdať ani na zopár negatív. K tým sa radí napríklad dopravná nehoda. Ako ju vyriešiť, ak sa vám stane v zahraničí?

 • let-letadlem
  31. marca 2023|Lívia Ovcarčíková
  Zmena mena na letenke: Ako postupovať?

  Ak potrebujete zmeniť meno na letenke, môže to byť celkom zložité. Niektoré letecké spoločnosti vám takúto zmenu neumožnia vôbec. Iné vám ju síce dovolia, ale draho za ňu zaplatíte. Zmena mena je totiž oveľa zložitejší proces ako samotná kúpa letenky.

 • povinna-vybava-motorka
  28. marca 2023|Daniel Výcha
  Povinná výbava pre motocykle

  Rovnako ako autu, ani motocyklu nesmie chýbať povinná výbava. Jej zloženie sa, samozrejme, líši. Základ predstavujú doklady, prilba a platné povinné zmluvné poistenie. Plánujete si kúpiť alebo už máte malú či veľkú motorku? V tom prípade myslite na niekoľko pravidiel, ktoré je nutné dodržať. Všetky sme ich pre vás spísali.