Povinné zmluvné poistenie

Nepreplácajte na PZP

Nepreplácajte na PZP

Novinky v evidencii vozidiel: Nový formát značiek a EČV viazané na vozidlo

Novinky v evidenciám vozidiel - EČV

Od 1. januára 2023 vstúpi do platnosti novela zákona o cestnej premávke. Tá okrem iného prináša zmeny v oblasti evidenčných čísel vozidiel, konkrétne celoslovenské evidenčné čísla bez označenia okresu a tiež prenositeľnosť značky.  

Evidenčné čísla po novom

Či už nazývate tabuľku s evidenčným číslom vozidla skratkou EČV alebo po starom ako ŠPZ-ka, nič to nemení na situácii, že systém označovania vozidiel sa zmení. Tabuľka s EČV bude prenositeľná zo starého na nového majiteľa vozidla, a to bez ohľadu na to, v akom okrese majú trvalý pobyt. Zavedú sa aj celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých už nebude figurovať skratka okresu.

Táto zmena má ušetriť značné finančné prostriedky za nákup nových EČV nielen štátom, ale aj jednotlivcom. S opätovným použitím pôvodného EČV sa zároveň spája aj ekologický efekt.

Celoslovenské evidenčné čísla 

Ako všetci vieme, aktuálne je u nás zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viaže na auto a okres. Prvé dva znaky predstavujú označenie okresu, ďalšie tri znaky sú arabské číslice od 001 do 999 a posledné dva znaky sú číslice v sérii od AA po ZZ.

Každý zo 79 slovenských okresov má teda svoju značku aj na EČV. Sú však aj okresy, kde sa počet registrovaných vozidiel zvýšil natoľko, že primárne skratky už nepostačujú. A tak okresy pristupujú k náhradným možnostiam (napr. Bratislava po skratke BA začala používať BL a dnes už aj BT). 

Skratky okresov, ktoré boli na EČV používané doteraz, sa však už pri tvorbe nových čísel nebudú používať. EČV po novom už teda nebudú mať prvé dve písmená označujúce príslušnosť k okresu evidencie, ale začnú sa vydávať od čísla AA-001AA postupne ďalej. Doterajší formát dve písmená, tri čísla a dve písmená teda zostane zachovaný. 

Čítajte aj:

Kupujete vozidlo z druhej ruky? Aké poistenie potrebujete?

Dvojkrokový prevod sa stane minulosťou  

Nová právna úprava tiež ruší tzv. dvojkrokové oznamovanie prevodu držby vozidla na inú osobu. Znamená to, že proces prevodu vozidla na nového majiteľa sa zjednoduší. Ak v súčasnosti predávate vozidlo, musíte ísť na dopravný inšpektorát, kde ho na základe splnomocnenia nového majiteľa odhlásite. Nový majiteľ zas musí navštíviť dopravný inšpektorát vo svojom okrese, kde si vozidlo prihlási. Po zmene zákona sa budú dať úkony urobiť naraz, a to na jednom mieste kdekoľvek na území Slovenska. Tabuľky budú prenosné z pôvodného majiteľa na nového bez ohľadu na okres trvalého pobytu.

Novinky v evidenciám vozidiel - EČV

EČV si môžete aj ponechať

Ak sa podľa aktuálne platnej legislatívy ako majiteľ vozidla sťahujete do iného okresu a meníte aj trvalý pobyt, musíte si zmeniť aj EČV vozidla. Po novom to však bude inak. EČV nemusíte meniť nielen pri zmene trvalého bydliska, ale dokonca ani pri zmene vozidla.

Zákon totiž ráta aj s možnosťou, že pri predaji vozidla si budete môcť svoje pôvodné EČV ponechať a prideliť si ho na svoje ďalšie vozidlo. Tabuľky s EČV si môžete ponechať doma aj bez toho, aby boli pridelené na iné vozidlo, avšak najdlhšie na obdobie jedného roka. Následne musíte požiadať o ich pridelenie k novému vozidlu.

Na čo nezabudnúť pri predaji auta?

Predaj auta je právny úkon, pri ktorom je nutné splniť niekoľko náležitostí. Nielen preto, aby prebehol v poriadku. Správny postup predaja je nutný aj na to, aby novému majiteľovi zapísali auto na polícii a vy ste si napríklad mohli nárokovať vrátenie nevyčerpanej časti poistného z povinného zmluvného poistenia.

Celý článok >

A čo vlastná značka? 

Ak si chcete vytvoriť vlastné EČV, táto možnosť bude stále existovať. Budú s ňou však spojené podobné obmedzenia ako v súčasnosti. Nebude teda možné si vytvoriť EČV v štandardnom formáte ani evidenčné číslo, ktoré sa prideľuje tzv. diplomatickým vozidlám či zvláštne alebo osobitné evidenčné číslo. 

Platnosť zmeny 

Novela zákona mala byť pôvodne účinná už od 1. marca 2022, jej účinnosť sa však posúva na 1. január 2023. Evidenčné čísla, ktoré sú na vozidlách teraz, pritom zostávajú v platnosti a nebude ich potrebné meniť za nové. Nový formát tabuliek bude platiť pre vozidlá, ktoré budú novo registrované.

Porovnajte si ceny PZP

  • Porovnanie ponúk viacerých poskytovateľovna na jednom mieste
  • Všetky zľavy a bonusy uvedené v kalkulačke
  • Úspora až 50 %
Spočítať ceny PZP

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 5