Omeškali ste s platbou poistného? Toto vám hrozí

Omeškanie pri platbe poistného nie je to najhoršie, čo sa vám v živote môže stať. V dvoch prípadoch. Ak stihnete zaplatiť dodatočne a zároveň sa vám počas doby, kedy nemáte zaplatené poistenie nič nestane.


Pozor na zákonné povinnosti

To, čo platí pri povinnom zmluvnom poistení, platí aj pri havarijnej poistke. Výpoveď v tomto prípade nie je totožná s prestaním platenia poistného. Ak chcete vypovedať poistenie, je tak potrebné urobiť najneskôr 6 týždňom pred dňom výročia uzatvorenia poistnej zmluvy. V prípade havarijného poistenia nemáte žiadne iné obmedzenia, pri PZP musíte počítať s tým, že od dňa ukončenia starej zmluvy musíte mať zmluvu novú, alebo auto odhlásiť z evidencie, prípadne predať. Preto ak sa stane, že ste zabudli zaplatiť poistenie, tak zmluva nekončí, ale môžete mať nemalý problém.

Spočítať
ceny

Vymáhanie škody

Vy máte platnú zmluvu o PZP, spôsobili ste škodu a teda podľa zákona je poisťovňa povinná uhradiť vami spôsobenú škodu. To aj urobí. Vy vypíšete správu o nehode, nahlásite poistnú udalosť a poškodený dostane od poisťovne plnenie. No hoci máte zmluvu platnú, poisťovňa neeviduje platbu za poistenie. Vtedy nastáva situácia, že poisťovňa si začne vymáhať škodu, ktorú vyplatila od neplatiča poistného. Pritom nie je až taký rozdiel, či ste v omeškaní týždeň, alebo mesiac.


Nemusíte dostať nič

Ak pri PZP bude škodu vymáhať poisťovňa od vás, tak pri omeškanej platbe pri havarijnom poistení môžete prakticky zabudnúť na poistné plnenie. Je to daň za zábudlivosť. V princípe tak prídete o poistenie, ktoré ste možno platili, no zábudlivosť vás môže vyjsť draho.


Ako predísť omeškaniu platieb?

Najčastejšie sa môžete dostať do omeškania v prípade, že platíte poistenie viac ráz v roku. Poisťovne síce zvyknú posielať šeky aj upozornenia, ale na tie sa dá ľahko zabudnúť. Preto je vhodné zvoliť si jednoročný variant platenia poistného. Máte istotu, že celý rok budete mať vyrovnané poistné a čo je ešte lepšie, v mnohých prípadoch jednorazovú platbu poisťovne aj finančne zvýhodňujú.



Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3