Nemáte ešte uzatvorené PZP?

Ide o zákonnú povinnosť, uzavrite si PZP a vyhnite sa zbytočným sankciám.

Základom je PZP
Žena chytajuca sa za hlavu

Omeškali ste s platbou poistného? Toto vám hrozí

Omeškanie pri platbe poistného nie je to najhoršie, čo sa vám v živote môže stať. Platí to najmä v dvoch prípadoch. Ak stihnete zaplatiť dodatočne a zároveň sa vám počas doby, keď nemáte zaplatené poistenie, nič nestane.

Pozor na zákonné povinnosti

To, čo platí pri povinnom zmluvnom poistení, platí aj pri havarijnej poistke. Výpoveď v tomto prípade nie je totožná s prestaním platenia poistného. Ak chcete vypovedať PZP, je tak potrebné urobiť najneskôr 6 týždňov pred dňom výročia uzatvorenia poistnej zmluvy. V prípade havarijného poistenia nemáte žiadne obmedzenia. Pri PZP musíte počítať aj s tým, že odo dňa ukončenia starej zmluvy musíte mať novú zmluvu alebo auto odhlásiť z evidencie, prípadne predať. Ak sa teda stane, že ste zabudli zaplatiť poistenie, môžete mať nemalý problém.

Povinné zmluvné poistenie

Vymáhanie škody

Máte platnú zmluvu o PZP, spôsobili ste škodu a poisťovňa je podľa zákona povinná uhradiť vami spôsobenú škodu. Vypíšete správu o nehode, nahlásite poistnú udalosť a poškodený dostane od poisťovne plnenie. Čo ale vtedy, keď máte platnú zmluvu, ale poisťovňa neeviduje platbu za poistenie? Vtedy nastáva situácia, že poisťovňa si začne vymáhať škodu, ktorú vyplatila od neplatiča poistného. Pritom nie je až taký rozdiel, či ste v omeškaní týždeň, alebo mesiac.

Nemusíte dostať nič

Ak pri PZP bude škodu vymáhať poisťovňa od vás, tak pri omeškanej platbe pri havarijnom poistení môžete prakticky zabudnúť na poistné plnenie. Je to daň za zábudlivosť. V princípe tak prídete o poistenie, ktoré ste možno platili, no zábudlivosť vás môže vyjsť draho.

Výpočet havarijného poistenia

Spočítať ceny poistenia

Ako postupovať pri nezaplatení poisteného?

V prípade, že vám poisťovňa oznámila, že ste neuhradili poistné, mohlo dôjsť k dvom scenárom. Poistenie ste zaplatili, no problém nastal niekde v komunikácii, pretože poisťovňa vašu platbu neeviduje alebo ste na poistenie zabudli a jednoducho ste ho nezaplatili.

Podľa toho, v akej situácii ste sa ocitli, musíte aj postupovať.

Keď poisťovňa neeviduje platbu

Občas sa môže stať, že poistné zaplatíte, no poisťovňa vám aj napriek tomu pošle oznámenie, že neeviduje platbu. Dôvodom môže byť napríklad uvedenie nesprávneho variabilného symbolu pri platbe. Ak ste sa dostali do tejto situácie, postupujte nasledovne:

 • Vytlačte si potvrdenie o zaplatení zo svojho internetbankingu, prípadne o potvrdenie požiadajte banku na jednej z pobočiek.

 • Kópiu dokladu o zaplatení zašlite poisťovni na e-mail alebo poštou.

 • Poisťovňa na základe potvrdenia o zaplatení preverí platbu vo svojom systéme a spáruje ju s variabilným symbolom uvedeným v platbe.

 

Vo väčšine prípadov sa po predložení dokladu o zaplatení všetko vyrieši. Poisťovňa eviduje vašu platbu a poistenie je platné. Ak by došlo k nejakým komplikáciám, spravíte dobre, keď navštívite poisťovňu a zistíte, kde je problém.

Keď ste poistné neuhradili

Občas sa môže stať, že na poistenie jednoducho zabudnete. Ak sa niečo takéto stane, existujú dva spôsoby, ako situáciu vyriešiť. To, ktorý si vyberiete, závisí od toho, či platíte úplne prvú splátku, alebo nasledujúcu.

Nezaplatená prvá splátka

Ak ste uzatvárali PZP online a zabudli ste na zaplatenie úplne prvej splátky poistného, s veľkou pravdepodobnosťou si budete musieť vybaviť úplne nové poistenie v rovnakej alebo inej poisťovni. Dôvod je ten, že vo väčšine poisťovní sa platnosť poistenia začína zaplatením prvého poistného.

Poisťovne spravidla udávajú dátum splatnosti online poistenia v lehote 7 až 15 dní. Tu si však treba dávať pozor, pretože ak poistenie zaplatíte až na 10 či 15 deň, no pred zaplatením spôsobíte škodu, poisťovňa vám ju nepreplatí. Zmluva totižto bola dohodnutá, no nebola uzatvorená prvou splátkou. Ak si teda chcete byť istí, že vás poistenie kryje, zaplaťte ho hneď ako budete môcť.

Pri klasických zmluvách, ktoré podpisujete na pobočke, je dobré kontaktovať poisťovňu a opýtať sa na ďalší postup. Mnohé inštitúcie neradi strácajú svojich klientov, preto vám pravdepodobne umožnia zaplatiť poistenie aj niekoľko dní či týždňov po splatnosti.

Nezaplatené nasledujúce poistenie

V tejto situácii postupujete podľa toho, či ste zmluvu uzatvorili pred 31. marcom 2015, alebo po ňom.

Poistné zmluvy uzatvorené do 31. marca 2015

 • Po nezaplatení poistenia vám poisťovňa PZP automaticky zruší.

 • Poisťovni musíte následne doplatiť dlžnú čiastku.

 • Keďže PZP je povinné, musíte si ho znova uzatvoriť. Podľa zákona však musíte novú poistku uzatvoriť v tej istej poisťovni, kde ste mali poistenie predtým. Táto povinnosť platí len pre klientov, ktorí mali poistnú zmluvu spred 31. marca 2015 a ktorým sa zrušila nezaplatením.

 • Po výbere poistenia zaň musíte zaplatiť.

 

Ak teda nemáte záujem o poistenie v tej istej poisťovni, no poistnú zmluvu ste uzatvorili pred 31. marcom 2015, je nutné, aby ste poistenie najprv oficiálne vypovedali a následne si našli nové PZP v inej poisťovni.

 

Rada odborníka

Dbajte na to, aby ste poistenie vypovedali v správnom čase. Výpoveď poistnej zmluvy môžete totiž podať maximálne 6 týždňov pred jej výročím. Ak ste tak nestihli urobiť, za poistenie budete musieť znova zaplatiť a následne po jeho výročí môžete zmluvu hneď zrušiť. Poisťovňa by vám v takomto prípade mala poistné vrátiť. Všetko sa ale odvíja od podmienok v zmluve.

Poistné zmluvy uzatvorené od 1. apríla 2015

 • Po nezaplatení poistenia vám poisťovňa PZP automaticky zruší.

 • Poisťovňa má zo zákona nárok na poistné počas výpovednej doby, ktorá je stanovená v lehote 1 až 3 mesiace.

 • Poisťovni musíte zaplatiť dlžné poistenie. Keď tak urobíte, poisťovňa ukončí poistenie.

 • Nové PZP môžete uzatvoriť v akejkoľvek inej poisťovni podľa vášho výberu. Pred samotným výberom ale nezabudnite na porovnanie PZP, aby ste si vybrali to najvýhodnejšie. 

 • Po výbere poistenia zaň nezabudnite zaplatiť.

 

Aj v tomto prípade platí, že je dobré, keď poistenie zrušíte výpoveďou maximálne do 6 týždňov pred výročím zmluvy. Budete mať tak istotu, že poisťovni nebudete musieť platiť nič navyše.

 

Povinné zmluvné poistenie

Za nezaplatené PZP hrozí pokuta

Nezaplatené PZP predstavuje takmer to isté, čo žiadne PZP. Ak teda spôsobíte nehodu, poisťovňa za vás nič nezaplatí, prípadne zaplatí, no peniaze za škody bude následne od vás vymáhať.

Problémom však nie je len dopravná nehoda alebo iná škoda, ktorú spôsobí vaše nepoistené vozidlo. Komplikácie môžu nastať aj pri bežnej cestnej kontrole. Policajná hliadka pri takýchto kontrolách vyžaduje viaceré doklady, vrátane zelenej karty.

Zelená karta je dokument, ktorý slúži na preukázanie platného povinného zmluvného poistenia. Ide o doklad o zaplatení PZP,  v ktorom  Je v nej uvedený dátum, dokedy poistenie platí. Ak teda policajti zistia, že vaše poistenie už nie je platné, hrozí vám pokuta vo výške 3 320 €.

Na platnosť povinného zmluvného poistenia si preto dávajte pozor. Pravidelne si kontrolujte e-maily a poštovú schránku, aby ste náhodou neprehliadli upozornenie od poisťovne. Ak by vám nejaké prišlo, hneď ho vyriešte, aby sa náhodou nestalo, že budete musieť platiť vysokú pokutu alebo škody na majetku tretích osôb spôsobené vozidlom.

Bez platného PZP ani na krok

Nesnažte sa na poistnom ušetriť tým spôsobom, že ho nezaplatíte. Ušetrite radšej na jeho výške tak, že si prostredníctvom našej online kalkulačky zjednáte najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo.

Uzavrieť výhodné PZP

Ako predísť omeškaniu platieb?

Najčastejšie sa môžete dostať do omeškania v prípade, že platíte poistenie viackrát do roka. Poisťovne síce zvyknú posielať šeky aj upozornenia, ale na tie sa dá ľahko zabudnúť. Preto je vhodné zvoliť si jednoročný variant platenia poistného. Máte tak istotu, že celý rok budete mať vyrovnané poistné. Okrem toho poisťovne v mnohých prípadoch jednorazovú platbu finančne zvýhodňujú.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3