podpis-zmluvy

Prepis auta po zosnulom: Čo k tomu budete potrebovať?

Zdedili ste vozidlo po rodinnom príslušníkovi alebo inej blízkej osobe? V tom prípade ho budete musieť prepísať na seba alebo inú osobu, ak sa ho rozhodnete predávať. Ako v takýchto situáciách postupovať? Proces sa odlišuje v závislosti od toho, či osoba, na ktorú sa auto bude prepisovať žije v rovnakom okrese ako zosnulý, alebo v inom. Pripravili sme pre vás prehľadný návod, ktorý vám celý prepis zjednoduší.

Čo hovoria zákony?

Podľa § 460 Občianskeho zákonníka sa „dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa”. V praxi to znamená, že dedič po zosnulom dedí majetok okamžite. Slovenský právny poriadok však vyžaduje potvrdenie nadobudnutia dedičstva dedičským súdom. Hoci má dedičský súd len deklaratórnu povahu, je pomerne dôležitý. Zabezpečuje súlad všetkých dedičských právnych vzťahov s hmotným právom.

Akonáhle prejde dedičský súd, stávate sa plnohodnotným vlastníkom vozidla aj z pohľadu práva. Môžete s ním preto nakladať akokoľvek chcete. Je na vás, či si ho necháte, darujete, alebo niekomu predáte.

Porovnajte si ceny PZP online

 • Porovnanie ponúk viacerých poskytovateľov na jednom mieste
 • Všetky zľavy a bonusy uvedené v kalkulačke
 • Úspora až 50 %


Bohužiaľ, dedičským konaním sa nevykoná automatický prepis vozidla. Ten budete musieť urobiť sami.

Splnomocnenie na prepis auta

Zmena držby pri dedení v pôvodnom okrese

V takomto prípade môžu nastať dve situácie:

1. Dedič chce zaevidovať vozidlo na svoju osobu

Ak ste zdedili vozidlo a chcete ho zaevidovať v pôvodnom okrese na svoju osobu, musíte sa dostaviť na dopravný inšpektorát do 30 dní, kde preukážete svoju totožnosť a predložíte:

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz),
 • osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné PZP zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu. Staré PZP, ktoré mal zosnulý, už neplatí. Na vozidlo si tak musíte uzatvoriť novú zmluvu v poisťovni podľa vášho výberu.),
 • splnomocnenie na prepis auta s úradne overeným podpisom, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný.


Ak by ste potrebovali vybaviť celú záležitosť rýchlejšie, môžete požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. Takýto úkon je však spoplatnený sumou 30 eur.

Vedeli ste, že...

… v prípade zápisu vozidla priamo na dediča neplatíte za prepis žiadne poplatky? Spoplatnené je iba prípadné vydanie nových evidenčných tabuliek.

2. Dedič sa rozhodne predať vozidlo

Ak sa dedič rozhodne predať vozidlo ďalšej osobe pochádzajúcej z rovnakého okresu, musí predložiť:

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz),
 • osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení.


V prípade, že by osoba, ktorej sa vozidlo predáva, nebola prítomná na orgáne Policajného zboru, dedič je povinný predložiť aj:

 • písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo
 • doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.


Okrem toho je nutné uhradiť správny poplatok, ktorý sa odlišuje na základe výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

Odhlásenie vozidla pri dedení do iného okresu

Ak dedič alebo kupujúci nepochádzajú z rovnakého okresu, v lehote 30 dní sa musí najprv vykonať odhlásenie vozidla na dediča, resp. kupujúceho.

Dedič pri odhlásení vozidla do iného okresu preukazuje svoju totožnosť a predkladá:

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení,
 • splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný,
 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,
 • ak sa vozidlo odhlasuje rovno na kupujúceho, musí sa predložiť aj písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.


Rada odborníka

Písomné plnomocenstvo nepotrebujete, ak je kupujúci vozidla osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, ak sa vozidlo prevádza na blízku osobu alebo ak osoba (nový držiteľ) zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby.


Po úspešnom odhlásení môže dedič, prípadne kupujúci, prihlásiť vozidlo v novom okrese. Na orgáne Policajného zboru musí preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník zastupovaný.

Keď prepis auta a prihlásenie nestihnete

Na dopravný inšpektorát sa vo veci prepisu vozidla musíte dostaviť do 30 dní odo dňa nadobudnutia majetku. Ak by ste to nestihli, pred zápisom budete musieť vozidlo podrobiť kontrole originality, za ktorú budete musieť zaplatiť.

Odborný posudok o kontrole originality nesmie byť v čase zápisu vozidla starší ako 15 dní. Okrem toho jeho výsledkom musí byť hodnotenie “spôsobilé”.

Nezabudnite na PZP

Povinné zmluvné poistenie musí mať uzatvorené každé vozidlo pohybujúce sa po cestných komunikáciách. Pri prepise vozidla z jednej osoby na druhú však poistenie zaniká. Nezabudnite si preto uzatvoriť nové poistenie. Porovnajte všetky možnosti a vyberte si tú najvýhodnejšiu.

Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Autor - Martina Pisarcikova
Martina PisarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • povinna-vybava-auta-rakusko
  22. februára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v Rakúsku

  Na Slovensku sa ako vodiči nezaobídeme bez autolekárničky, výstražného trojuholníka, reflexnej vesty či náhradného kolesa. Povinná výbava v Rakúsku je síce podobná, ale v niektorých detailoch sa odlišuje. V nasledujúcich riadkoch sme pre vás zhrnuli užitočné informácie, na čo by ste si mali pri cestách do Rakúska dávať pozor.

 • 26. januára 2024|Martina Pisarčíková
  Aké sú najčastejšie pripoistenia k PZP?

  Poisťovne v súčasnosti k svojim základným balíkom poistenia poskytujú aj tzv. pripoistenia. Tieto pripoistenia rozširujú krytie zvoleného poistenia a prinášajú množstvo ďalších výhod. Kedy je vhodné si ich zvoliť a prečo by ste to mali urobiť?

 • ruka na volante
  Máte najlacnejšie PZP?

  Ako naznačuje samotný názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každý majiteľ motorového vozidla. A čo vy, platíte za PZP málo alebo veľa? Odpoveď na túto otázku nemusí byť jednoznačná. Cena PZP sa totiž odvíja od množstva parametrov.

 • výstražný trojuholník
  03. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v roku 2024: Máte všetko?

  Pri otázke povinnej výbavy mnohí vodiči len pokrčia ramenami a spoliehajú sa na to, že lekárnička je všetko, čo im v aute bude stačiť. Povinnú výbavu však určuje zákon a je podstatne bohatšia. Požiadavky na ňu sa dokonca odlišujú aj v jednotlivých štátoch. Preto si preverte, či vám pri cestách po Slovensku i do zahraničia v aute naozaj nič nechýba. 

 • Peniaze a autíčko
  29. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Zdražovanie povinného zmluvného poistenia 2024

  Poisťovne avizujú zvyšovanie cien PZP pre rok 2024. Čo je príčinou zdražovania? O koľko viac si za povinné zmluvné poistenie priplatíme? Koho sa zvýšenie cien dotkne najviac a koho najmenej? Na všetky tieto otázky odpovieme v nasledujúcich riadkoch.

 • Vodič šoféruje auto
  05. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Tipy, ako si zľavniť PZP

  Povinné zmluvné poistenie je síce povinné, no sumu, ktorú zaň budete platiť, si môžete efektívne znížiť. Najčastejšie sa dá znížiť vďaka miestu bydliska, bezškodového priebehu či modelu vozidla.

 • kúpa vozidla z druhej ruky
  30. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako postupovať pri prepise vozidla?

  Od 1. januára 2023 došlo k zrušeniu dvojkrokového prepisu vozidla. Pri zmene majiteľa nie je potrebné meniť evidenčné číslo. Celý proces prepisu sa výrazne zjednodušil a vybavíte ho na jednom mieste. Ako teda postupovať pri prepise auta? V nasledujúcich riadkoch vám prinášame podrobný návod.

 • biele auto na ceste
  16. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako zmeniť poisťovňu PZP?

  Uzavretie PZP je síce povinné, ale v prípade, že vám nevyhovuje cena poistného alebo nie ste spokojný s riešením škodovej udalosti poisťovňou, na zmenu poisťovne máte, samozrejme, právo. Tento krok však nemôžete urobiť kedykoľvek. Pri prechode do inej poisťovne musíte dodržať určité pravidlá a predovšetkým termíny. Aké? To vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

 • zimne-pneumatiky
  27. októbra 2023|Martina Pisarčíková
  Povinné zimné pneumatiky od 15. novembra do 31. marca

  Povinnosť prezuť vozidlo na zimné pneumatiky v Slovenskej republike ukladá zákon a trvá od 15. novembra do 31. marca. Platí to najmä v prípade, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy.

 • preberanie kľúčov od auta
  30. septembra 2023|Martina Pisarčíková
  Dovoz auta zo zahraničia: Aké sú riziká?

  Pri kúpe ojazdeného auta je často lákavým variantom dovoz zo zahraničia, ktorý vás môže prilákať dobrým a širším výberom. Za zahraničnými inzerciami sa často skrýva premyslená pasca pre kupujúcich, ktorí nedávajú pozor. Medzi najčastejšie riziká patria zavádzajúce údaje o cene, stočené kilometre, horší technický stav a iné.