Žena trhá papier - zmluvu

Výpoveď poistnej zmluvy: Ako na to?

19. 10. 2023
|
Dĺžka čítania: 8 min.

Stalo sa vám, že ste uzatvorili poistenie, a po čase ste zistili, že nie je výhodné? Neplaťte za niečo, čo vám nevyhovuje. V nasledujúcich riadkoch sme pre vás pripravili návod, ako napísať výpoveď poistnej zmluvy. Prezradíme vám aj zákonné dôvody, ktoré vás oprávňujú tento krok urobiť a podrobnejšie sa zastavíme pri výpovedi PZP.

Ako napísať výpoveď poistnej zmluvy?

Napísanie výpovede poistnej zmluvy nie je vôbec náročné. Na stránke svojej poisťovne alebo na iných internetových portáloch si nájdete dokument podľa príslušného typu poistenia. Stiahnete si ho, vypíšete a pošlete svojej poisťovni.

Ak takýto formulár nemáte, výpoveď poistnej zmluvy si môžete naformulovať aj sami. Takáto výpoveď by mala obsahovať predovšetkým:


 • identifikáciu poisťovne, v ktorej ste zmluvu uzatvorili,

 • identifikáciu poistníka – teda osoby, ktorá poistenie uzatvorila (minimálne v rozsahu meno a adresa),

 • číslo poistnej zmluvy a dátum jej uzatvorenia,

 • dôvod, pre ktorý poistnú zmluvu vypovedáte,

 • číslo účtu, ak poisťovňu žiadate o zaslanie odkupnej hodnoty.


Podpísanú výpoveď môžete svojej poisťovni doručiť poštou, osobne do pobočky a v niektorých inštitúciách aj elektronicky. Pri osobnej návšteve si od preberajúceho zamestnanca poisťovne vypýtajte aj potvrdenie o podaní výpovede s dátumom jej doručenia.


Pozor, poistnú zmluvu môže vypovedať iba poistník alebo ním poverená osoba, ktorej udelil plnú moc. U firiem môže výpoveď podpísať zodpovedná osoba, ktorá podpísala poistnú zmluvu, osoba s plnou mocou, prípadne člen štatutárneho orgánu.

Poistná zmluva: V akých prípadoch ju môžete vypovedať?

Existuje hneď niekoľko zákonných dôvodov, pre ktoré môžete zmluvu vypovedať. Zároveň sa na ne vzťahujú lehoty, ktoré musíte pri výpovedi poistnej zmluvy dodržať:

#1 Výpoveď ku koncu poistného obdobia

Typickým príkladom pre tento dôvod je výpoveď poistnej zmluvy PZP. Výpoveď musíte podať aspoň 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

#2 Výpoveď do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy

Na výpoveď má nárok každý z účastníkov poistného zmluvy. Výpovedná lehota je 8 dní a jej uplynutím poistenie zanikne.

#3 Nezaplatenie poistného

Ak nezaplatíte poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti alebo poistné za ďalšie poistné obdobie nezaplatíte do 1 mesiaca od doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, poistná zmluva zanikne.

#4 Odstúpenie od zmluvy

Tento krok môžete urobiť v prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu najneskôr do 30 dní od jej uzavretia. Od zmluvy môže odstúpiť aj poisťovateľ, ak zistí, že ste pri uzatváraní zmluvy uviedli nepravdivé informácie. V prípade, že ste uzatvorili poistnú zmluvu na diaľku, teda online alebo telefonicky, môžete od zmluvy do 14 dní odstúpiť.

#5 Ďalšie dôvody

Pre výpoveď poistnej zmluvy existujú aj iné dôvody, ktoré sa týkajú konkrétnych typov poistenia, napríklad:


 • predaj vozidla, jeho odcudzenie alebo vyradenie z evidencie pri poistení vozidiel,
 • vznik poistnej udalosti v prípade PZP,
 • úmrtie pri cestovnom alebo životnom poistení,
 • predaj alebo zánik nehnuteľnosti pri poistení nehnuteľností,
 • ukončenie pracovného pomeru alebo zmena zamestnávateľa pri poistení zodpovednosti zamestnanca a podobne.

Výpoveď poistnej zmluvy PZP

Keď chcete zrušiť PZP, z dôvodov pre výpoveď zmluvy prichádzajú do úvahy najmä tieto:


 • ku koncu poistného obdobia,
 • po vzniku škodovej udalosti,
 • 2 mesiace od uzatvorenia zmluvy,
 • odstúpenie do 14 dní od zmluvy uzavretej na diaľku,
 • zmena vlastníka vozidla alebo vyradenie z evidencie,
 • nezaplatenie poistného.


Medzi najčastejšie dôvody výpovede PZP patrí vysoká cena poistného, resp. výhodnejšie poistné, ktoré vám ponúkla iná poisťovňa. V tomto prípade musíte svoju pôvodnú zmluvu vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Samozrejme, že výpoveď môžete podať aj skôr, ak vám poistenie nevyhovuje. Konečný termín si však určite zapamätajte, aby ste zrušenie poistenia nezačali riešiť príliš neskoro.


Pozor, koniec poistného obdobia vo väčšine prípadov nepredstavuje koniec kalendárneho roka. Pozrite si, kedy ste zmluvu o PZP uzatvárali a od výročného dňa začiatku poistenia odpočítajte 6 týždňov.


PZP môžete vypovedať aj po vzniku škodovej udalosti. V takomto prípade podajte výpoveď PZP do 1 mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovni. Poistenie uplynutím tejto lehoty zanikne.

Na podanie výpovede stačí jednoduchý dokument – výpoveď PZP, ktorý si dokážete jednoducho vygenerovať priamo na tejto stránke. Poisťovňu pritom nezabudnite požiadať ani o potvrdenie o bezškodovom priebehu, ktoré sa vám zíde v ďalšej poisťovni. Ak podávate výpoveď v priebehu poistného obdobia, požiadajte aj o vrátenie zvyšku poistného.V závislosti od dôvodu vašej výpovede priložte k žiadosti aj ďalšie dokumenty, ako sú napríklad:


 • oznámenie o vyradení motorového vozidla z evidencie,

 • oznámenie o zmene vlastníka motorového vozidla,

 • prijatie oznámenia o odcudzení motorového vozidla.


Vyberte si výhodnejšie poistenie

Hoci výpoveď poistného nie je náročný proces, predsa vás dokáže obrať o čas a energiu.


Rada na záver

Pri výpovedi PZP si dávajte pozor na to, aby vaše vozidlo nezostalo ani jeden deň nepoistené. Pri výbere nového poistenia si nevšímajte len ceny. Zvažujte aj rozsah poistenia a ďalšie podmienky poistenia. Najlacnejšie poistenie vám totiž v prípade potreby nemusí zabezpečiť dostatočné poistné plnenie.


Preto si ešte predtým, ako sa pustíte do administratívy súvisiacej s výpoveďou zmluvy, preverte, či na trhu nájdete výhodnejšie poistenie. Na stránke Superpoistenie.sk si môžete porovnať ponuky poisťovní pre povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, cestovné poistenie, poistenie bývania, životné poistenie i poistenie zodpovednosti zamestnanca.

Funguje to jednoducho. Ak si napríklad chcete porovnať produkty PZP, v online kalkulačke PZP zadajte len ŠZP svojho vozidla a základné údaje o držiteľovi vozidla a v priebehu pár sekúnd vám zobrazíme prehľad tých najlepších ponúk PZP na trhu. Vyberte si to, ktoré je pre vás najvhodnejšie a poistenie môžete cez internet aj uzavrieť. To všetko rýchlo, jednoducho, priamo z pohodlia vašej obývačky.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Lívia OvcarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • ruka na volante
  Máte najlacnejšie PZP?

  Ako naznačuje samotný názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každý majiteľ motorového vozidla. A čo vy, platíte za PZP málo alebo veľa? Odpoveď na túto otázku nemusí byť jednoznačná. Cena PZP sa totiž odvíja od množstva parametrov.

 • Peniaze a autíčko
  29. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Zdražovanie povinného zmluvného poistenia 2024

  Poisťovne avizujú zvyšovanie cien PZP pre rok 2024. Čo je príčinou zdražovania? O koľko viac si za povinné zmluvné poistenie priplatíme? Koho sa zvýšenie cien dotkne najviac a koho najmenej? Na všetky tieto otázky odpovieme v nasledujúcich riadkoch.

 • Vodič šoféruje auto
  05. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Tipy, ako si zľavniť PZP

  Povinné zmluvné poistenie je síce povinné, no sumu, ktorú zaň budete platiť, si môžete efektívne znížiť. Najčastejšie sa dá znížiť vďaka miestu bydliska, bezškodového priebehu či modelu vozidla.

 • kúpa vozidla z druhej ruky
  30. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako postupovať pri prepise vozidla?

  Od 1. januára 2023 došlo k zrušeniu dvojkrokového prepisu vozidla. Pri zmene majiteľa nie je potrebné meniť evidenčné číslo. Celý proces prepisu sa výrazne zjednodušil a vybavíte ho na jednom mieste. Ako teda postupovať pri prepise auta? V nasledujúcich riadkoch vám prinášame podrobný návod.

 • pes v aute
  09. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Všetko, čo treba vedieť o poistení psa

  Pes sa považuje za najlepšieho priateľa človeka, a nie je to žiadne klišé. Týchto štvornohých kamošov často vnímame ako súčasť rodiny. Okrem našej lásky, ochrany a starostlivosti si teda rozhodne zaslúžia aj zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť – hoci vieme, že veterinárne náklady sa dokážu vyšplhať na značne vysoké sumy. S výdavkami môžeme rátať aj v prípade, že náš pes spôsobí škodu, ktorú musíme uhradiť. Ako teda psíka poistiť pre prípad vzniku neočakávaných nákladov?

 • žena jazdiaca na čiernej elektrokolobežke
  30. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  PZP pre elektrokolobežky: Povinné poistenie (pravdepodobne) už od januára 2024

  E-kolobežky a e-bicykle zažívajú ozajstný boom. Ich počet na cestách neustále rastie. Stále častejšie sa preto hovorí o potrebe PZP pre tieto prostriedky. Aj na Slovensku sa pripravuje novela zákona o PZP, podľa ktorého sa bude povinné zákonné poistenie vzťahovať na elektrokolobežky a segwaye spĺňajúce určité parametre. Zákon by mal začať platiť od 1. januára 2024.

 • 04. októbra 2023|Martina Pisarčíková
  Čo je akontácia a od čoho závisí jej výška?

  Akontácia je mimoriadna alebo prvá splátka, ktorú zaplatíte z dohodnutej ceny za predmet lízingu, resp. hypotéky či iného úveru. Vo väčšine prípadov ju musíte zaplatiť ešte predtým, ako predmet dostanete a jej výška závisí od samotného vozidla, prenajímateľa aj nájomcu.

 • nehoda dvoch áut
  26. septembra 2023|Martina Pisarčíková
  Povinné zmluvné poistenie: Čo všetko kryje?

  Povinné zmluvné poistenie, známe aj pod skratkou PZP, sa zameriava na krytie tretích osôb. V praxi to znamená, že v prípade dopravnej nehody, ktorú spôsobíte vy, by mala poisťovňa preplatiť všetky náklady spojené so škodami na zdraví a majetku ostatných účastníkov dopravnej nehody.

 • Peniaze z ruky do ruky
  17. septembra 2023|Martina Pisarčíková
  Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti?

  Zo zákona má poisťovňa stanovený časový rámec pre vykonanie likvidácie poistnej udalosti do 15 dní. Lehota začína plynúť od chvíle, keď sa ukončí vyšetrovanie. Ak aj napriek vašej výraznej snahe proces trvá dlhšie, môžete od poisťovne požiadať o zálohu na poistnom plnení.