Ako napísať výpoveď poistnej zmluvy?

Výpoveď poistnej zmluvy

Na trhu sa stretneme s veľký množstvo rôznych typov poistenia. Je náročné vybrať si tú najlepšiu možnosť. A to najmä vtedy, ak ju vyberáme po prvýkrát. Stalo sa vám, že ste uzatvorili poistenie a po čase ste zistili, že nie je výhodné? Neplaťte niečo, čo vám nevyhovuje.

Poistenie môžete vypovedať

Výhodou zmlúv je to, že sa dajú vypovedať. Samozrejme, pravidelne by ste to robiť nemali, no keď sa dostanete do situácie, z ktorej nevie von, je to jediné riešenie. Dôležité je však, aby ste si ešte pred samotnou výpoveďou vybrali iné, výhodnejšie poistenie.

V prípade, že sa bojíte a neviete, ako si vybrať to najlepšie poistenie, si jednoducho všetky ponuky porovnajte. Na jednom mieste si pozrite, čo vám poskytujú viaceré poisťovne. Nesledujte len ceny. Tie vám toho veľa nepovedia. Sledujte aj podmienky a ďalšie možnosti.

Napríklad, pri PZP máte výhodu v tom, že ak za určitý čas nespôsobíte ani jednu dopravnú nehodu, cena poistenia sa môže znížiť. Takéto maličkosti sú dôležité, pretože vám časom vedia ušetriť desiatky až stovky eur.

Kedy môžete poistnú zmluvu vypovedať?

Poistnú zmluvu je možné vypovedať len v určitých intervaloch a termínoch. Spravidla sú tri:

  • do dvoch mesiacov od uzavretia poistenia
  • šesť týždňov pred koncom poistného obdobia
  • po poistnej udalosti

 

Do dvoch mesiacov od uzavretia poistenia

Tento typ výpovede využíva najčastejšie poisťovňa, nie poistený. Dôvod je ten, že poisťovňa má tieto dva mesiace na to, aby zistila, či je poistená osoba rizikovou. Ak áno, pošle výpoveď s 8-dennou výpovednou lehotou.

V praxi to môže vyzerať približne takto: Človek v poisťovni uzavrie životné poistenie. Poisťovňa si ho následne preverí a zistí, že v priebehu niekoľkých mesiacov mal určité vážne zdravotné problémy. Napríklad infarkt. Takáto osoba je pre inštitúciu riziková, pretože má predpoklad toho, že pri ďalšom infarkte zomrie.

Namiesto toho, aby poisťovňa niečo riskovala, vypovie poistnú zmluvu do dvoch mesiacov. Tá je následne zaslaná poistencovi.

Šesť týždňov pred koncom poistného obdobia

Keď chce poistenec zrušiť poistenie, môže tak urobiť najneskôr do šiestich týždňov pred koncom poistného obdobia. To znamená, že tak môžete urobiť aj skôr, ak vám poistenie nevyhovuje. Tento termín je však potrebné zapamätať si, aby ste zrušenie nezačali riešiť príliš neskoro.

Niektorí ľudia si mylne myslia, že koniec poistného obdobia predstavuje koniec kalendárneho roka. Poistenie nekopíruje bežný rok. Platnosť nadobúda podpisom zmluvy.

Výpoveď je potrebné poslať poštou. Ak ste zistili, že je neskoro, zaneste ju osobne.

Po poistnej udalosti

Táto výpoveď je možná len v prípade povinného zmluvného poistenia. Keď po poistnej udalosti zistíte, že vám zmluva nevyhovuje, jednoducho ju vypovedajte. Poisťovni ju musíte doručiť do jedného mesiaca od oznámenia škody. PZP následne zanikne jeden mesiac po doručení výpovede.

Pri výpovedi PZP si dávajte pozor. Ak chcete vozidlo používať, je potrebné, aby toto poistenie malo platné. Nezabudnite si preto vybrať inú, výhodnejšiu ponuku.

Výpoveď poistnej zmluvy

Nezaplatenie poistného

Okrem spomínaných troch termínov je ešte jedna možnosť, ako vypovedať poistnú zmluvu. Stačí, aby ste ju nezaplatili. Do jedného mesiaca vám príde od poisťovne výzva na úhradu. Ak poistenie nezaplatíte ani po tom, automaticky sa zruší.

Výhodou je taktiež fakt, že keď poistenie nezaplatíte a zruší sa, nemusíte ho uzatvoriť znova v tej istej poisťovni. Toto ustanovenie bolo v roku 2015 zrušené. Po zaniknutí zmluvy môžete uzatvoriť nové poistenie kdekoľvek chcete.

Ako napísať výpoveď poistnej zmluvy?

Napísanie výpovede poistnej zmluvy nie je vôbec náročné. Stačí vám na to len formulár, ktorý vypíšete, stiahnete a vytlačíte. Následne ho nezabudnite odoslať poisťovni, kde je zmluva uzatvorená.

Výpoveď poistnej zmluvy sa skladá z niekoľkých informácií. Vypísať musíte:

  • dôvod výpovede - napríklad zmena držiteľa vozidla, krádež, vyradenie vozidla z evidencie alebo len výpoveď poistnej zmluvy
  • výročie zmluvy - deň a mesiac
  • meno a priezvisko
  • adresu

 

Poistenie si vždy dobre premyslite

Výpoveď poistného nie je náročným procesom, no dokáže vás obrať o čas a energiu. Ešte predtým, ako uzavriete nové poistenie, by ste si ho mali porovnať. Zistite, aké má benefity a naopak, negatívne stránky. Informujte sa, či sa časom cena nezmení a nemôžete dostať určitú zľavu.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7