Povinná STK pre motocykel

Nielen majitelia automobilov, ale aj motocyklov majú povinnosť absolvovať STK. Takže ak máte napríklad automobil a k tomu motorku, hoci aj malú, čaká vás nie jedna SKT, ale rovno viacero. Dá sa povedať, že všetko, čo má svoju poznávaciu značku sa musí hlásiť na stanici technickej kontroly.

Spočítať
ceny

Technické kontroly malých motocyklov

Povinnosť STK pre malé motocykle upravuje § 104 vyhlášky MDPT SR č. 578 / 2006 Z. z. v znení neskorších predpisov určuje povinnosť podrobovať aj motorové vozidlá kategórie L1e. To znamená dvojkolesové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km/h, ktorého zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 ccm.

Aj takýto motocykle musí prejsť STK. A tak isto aj kategória motocyklov a L2e, teda trojkolesové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km/h, ktorého zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 ccm. Malé motocykle s evidenčným číslom podliehajú pravidelnej technickej kontrole od roku 2008.

Ako často s motocyklom na STK?

Termíny pravidelnej kontroly, v ktorých je túto povinnosť nutné absolvovať, určuje súvisiaca vyhláška (578/2006). Lehoty kontrol sa líšia podľa kategórie motocyklov. Do akej kategórie motocykel spadá, máte uvedené v osvedčení o evidencii, alebo vo veľkom technickom preukaze.

Lehoty kontrol sú nasledovné:

Malé motocykle, kategória L1 do 50 ccm a do 45 km/h musí absolvovať technickú kontrolu v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách. Tieto termíny platia aj pre malé trojkolky v kategórii L2 – do 50 ccm a do 45 km/h. Veľké motocykle, teda kategória L3 nad 50 ccm a/alebo nad 45 km/h v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách. Tieto termíny platia aj pre moto so sajdkou L4 pre trojkolky L5 a pre štvorkolky L6 a L7.

Dátum prvej evidencie v SR je tiež uvedený v osvedčení o evidencii, alebo vo veľkom technickom preukaze. Ak sa dátum prvej evidencie nedá zistiť, považuje sa za dátum prvej evidencie prvý deň roku výroby vozidla.

Dátum dokedy je kontrola platná sa vyznačí na nálepke, ktorú dostanete na STK. Pozor, aj pre majiteľov motocyklov, tak ako automobilov platí, že od roku 2016 už premeškanie technickej kontroly podlieha automatizovanému systému a pokuta za neabsolvovanú technickú kontrolu vám príde automaticky, aj bez toho, aby vás zastavila policajná hliadka a vašu povinnosť vám pripomenula.

Prípravy ako pre automobil

Ak vyrazíte na STK s motocyklom, je potrebné si rovnako ako pri aute priniesť aj veľký technický preukaz, inak povedanie osvedčenie o evidencii alebo jeho overenú fotokópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia policajtmi. Ak máte k motocyklu osvedčenie o evidencii je vždy vhodné spraviť si z neho overenú fotokópiu, pretože pri prípadnom zadržaní osvedčenia budete mať ešte aj problémy na STK.

Emisnú kontrolu absolvovať nemusíte

Majitelia motoriek majú oproti majiteľom automobilov o jednu povinnosť menej. Pre motorky nie je povinná emisná kontrola a tak isto ani pre žiadne vozidlo kategórie L. Aj majiteľov motocyklov sa však stále týka povinnosť mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. To je pri motocykloch lacnejšie ako pri automobiloch, ale je rovnako povinné. Milovníci motoriek majú teda síce o jedu technickú povinnosť menej, ale povinné poistenie ich rovnako ako automobilových motoristov neminie. Aj motorkári však majú výhodu, že si k PZP môže uzatvoriť aj pripoistenia napríklad poistenie skla, poistenie stretu so zverou, poistenie proti výtlkom, poistenie úrazu vodiča, poistenie proti živlom.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 10