auto a peniaze

Počuli ste o pojme akontácia? Ak je vám tento termín cudzí, prípadne si ho neviete poriadne vysvetliť, je načase to zmeniť. Prezradíme vám, aký je význam akontácie, ako funguje pri lízingu alebo aká je jej výška.

Čo je to akontácia?

Akontáciu môžeme definovať ako prvú mimoriadnu splátku v dohodnutej výške. Často sa o nej hovorí aj ako o nultej splátke. Zároveň vyjadruje istú percentuálnu časť z celkovej ceny vozidla či iného tovaru, ktorý nakupujete.

Akontácia je vždy splatná pred samotným odovzdaním predmetu lízingu, čiže predtým, ako vám budú odovzdané kľúče od vášho nového auta. S akontáciou sa môžete stretnúť aj v bankovníctve, práve a v obchode.

Spočítať ceny PZP

Akontácia pri lízingu

Ak si beriete auto na lízing, väčšinou uzatvoríte zmluvu medzi dvoma zazmluvnenými stranami. Na jednej strane figurujete vy a na strane druhej lízingová spoločnosť. Súčasne je v zmluve vyjadrená akontácia alebo finančná čiastka, ktorú musíte uhradiť vo forme prvej mimoriadnej splátky.

Vedeli ste, že...

... akontácia vozidla nemá žiaden vplyv na celkovú cenu poistenia auta, či už ide o povinné zmluvné poistenie, alebo havarijné poistenie? Ak je vaše auto poistené, neznamená to, že lízingová spoločnosť musí znížiť splátky. Môže vám upraviť len výšku akontácie. V prípade, že chcete, aby ste pri kúpe nového auta vynaložili čo možno najnižšie finančné prostriedky, dá sa ušetriť tak, že uzatvoríte online povinné zmluvné poistenie, vďaka čomu získate oveľa lacnejšie PZP.

Od čoho sa odvíja výška akontácie?

Výška akontácie je vyjadrená ako isté percento z ceny. Môže ísť o 10 %, 20 %, 25 % či viac percent.

Platí, že:

  • pri kúpe auta ide o percento z celkovej sumy vozidla,

  • pri kúpe na splátky je možné, že akontácia predstavuje prvú splátku pôžičky na konkrétny tovar.

Vo všeobecnosti je však známe, že čím vyššiu akontáciu zaplatíte, tým nižšie budú aj vaše splátky. Inak povedané, skráti sa doba splácania lízingu, prípadne pôžičky. Naopak, ak je akontácia v nižšej sume, hneď sa to odzrkadlí na vyšších splátkach alebo na dlhšej dobe splácania lízingu či pôžičky.

Aká je úloha akontácie?

Výška akontácie je nemennou súčasťou všetkých lízingových zmlúv a je neodmysliteľnou súčasťou splátkového kalendára. Lízingové spoločnosti preferujú vyššie akontácie, lebo ide o oveľa menšie riziko. Deje sa to preto, lebo počas celého trvania nájmu sú často lízingové spoločnosti celkovými vlastníkmi predmetu lízingu

K ekonomickému vlastníkovi predmetu nájmu patrí nájomca, ktorý môže evidovať majetok vo svojom účtovníctve, ako ho aj odpisovať. Vlastníctvo k predmetu nájmu na neho prechádza až po zaplatení úplne poslednej splátky. 

Ako sme spomínali, výška akontácie sa všeobecne hýbe od 10 % do 20 % z ceny predmetu lízingu. Na základe zmluvnej vôle obidvoch zúčastnených strán môže tvoriť 80 % z ceny vybraného motorového vozidla.

Primárnou úlohou akontácie je celkové zabezpečovanie právnych nárokov prenajímateľa. Naopak, nájomcovi slúži ako prostriedok na to, aby si znížil výšku splátok a skrátil si dobu splácania.

PZP pre vaše vozidlo

Akontácia v praxi

Dajme tomu, že sa vyberiete do elektra a zaujme vás mobil za 700 €. Keďže si nemôžete dovoliť minúť 700 € naraz, určite sa potešíte z ponuky predajcu, ktorý vám dá na požadovaný tovar pôžičku. Vďaka tejto pôžičke budete môcť mobil splácať niekoľko mesiacov. Ďalším plusom je, že používať ho môžete ihneď. 

Pôžičku vám zvyčajne poskytne tretia strana, čiže splátková spoločnosť. Spoločnosť má s obchodníkom podpísanú zmluvu a túto žiadosť schváli na počkanie po splnení základných podmienok. 

Ako prebieha nákup na splátky?

  1. V obchode požiadate o úver.

  2. Následne budete musieť počkať pár minút, kým prebehne schvaľovací proces zo strany úverovej spoločnosti.

  3. Na koniec podpíšete zmluvu a tovar si môžete odniesť domov.

 

V rámci splátkového predaja sa často požaduje zloženie akontácie, teda určitého percenta z kúpnej ceny (napríklad 10 %, 20 %...), a to pri podpise úverovej zmluvy. Zvyšok z dohodnutej sumy bude rozložený na niekoľko mesačných splátok, a to podľa celkovej dĺžky splatnosti. 

Tovar, ktorý je zakúpený prostredníctvom splátkového predaja, je drahší než ten, ktorý by ste sa rozhodli financovať cez bezúčelový spotrebný úver. V podstate môžeme povedať, že ide o daň za veľmi rýchle vybavenie, skvelú dostupnosť a minimálnu administratívnu náročnosť.

Ak si chcete kúpiť tovar na splátky, na vybavenie vám postačia len 2 doklady totožnosti – občiansky preukaz, preukaz poistenca, prípadne vodičský preukaz. 

Zhrnutie

Lízing áut je známy spôsob obstarávania nových, prípadne ojazdených vozidiel podnikateľmi. Lízingové spoločnosti prinášajú záujemcom veľa druhov lízingu. Vy ako záujemca by ste mali pred plánovanou transakciou vyhodnotiť vlastnú finančnú situáciu či potenciálne riziká v spojitosti so zvoleným lízingom.

Havarijné poistenie pre vaše auto