Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Lízing

Financovanie kúpy nového alebo používaného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku prostredníctvom finančných prostriedkov lízingovej spoločnosti na základe lízingovej zmluvy.