Najobľúbenejšie pripoistenia k PZP

Pripoistenia k PZP si môžete vybrať jedno, alebo aj celú plejádu, vďaka čomu sa prakticky stanú akýmsi menším havarijným poistením pre vaše potreby.


Poistenie čelného skla

V ideálnom prípade vám škodu preplatia z PZP vinníka, no toho nájsť, zastaviť a uznať vinným nie je jednoduché. „Poisťovňa v prípade poškodenia čelného skla z PZP postupuje v zmysle platných predpisov, to znamená, že musí byť identifikované vozidlo, ktoré škodu spôsobilo a následne uhradíme buď opravu poškodeného čelného skla, alebo jeho výmenu. To znamená, že pokiaľ bolo čelné sklo poškodené prevádzkou iného vozidla a toto vozidlo je identifikované, poistnú udalosť v plnej miere uhradíme,“ hovorí Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne. Ak vinníka nemáte, nastupuje hradenie z havarijného poistenia, alebo pripoistenia k PZP. Aj preto toto poistenie patrí k jednému z najobľúbenejších. Kryje totiž okrem rozbitia kamienkom aj poškodenie v prípade vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy, či havárie.

Spočítať
ceny

Pripoistenie stretu so zverou

Je to veľmi nemilé, no žiaľ veľmi časté stretnutie. Navyše tu príliš nehrá rolu ani šikovnosť, či opatrnosť vodiča. Na tmavej vozovke je skákajúci jeleň prakticky neodvrátiteľná katastrofa. Aj preto je poistenie stretu so zverou jedno z najčastejších dôvodov, pre ktoré si ľudia uzatvárajú havarijné poistenie. V rámci pripoistenia k PZP si môžete nárokovať na poistné plnenie poškodenia pri strete s divou zverou aj bez KASKA.


Živel

Požiar, krupobitie, povodne, záplavy víchrice, zosuvy pôdy, jednoducho živelné katastrofy. Opäť nastáva situácia, ktorú nemôžete ovplyvniť a bez havarijnej poistky to bola obvykle čistá strata pre vodiča. Poistenie živlu k PZP vám teda uchráni peňaženku od zahladzovania stôp na aute. Ideálne pre vodičov, ktorý svoje autá parkujú vonku.


Pripoistenie proti výtlkom

Zima vie s cestami a následne aj automobilmi spraviť poriadnu paseku. Výtlky sú vec, ktorá už nejedného vodiča poslala do servisu. Ak chcete svoju škodu vymáhať bez poistky, bude to na dlhé lakte a doťahovanie sa so správcom komunikácie. Pripoistenie proti výtlkom sa PZP naozaj oplatí nakoľko ani niektoré havarijné poistky nemajú vždy krytie poškodenia pneumatík automaticky v cene. Pripoistenie však zabezpečí pokrytie poškodenia disku, časti nákladov na poškodenú pneumatiku a náklady na geometriu.

Pripoistenie proti „amortizácii“

Často sa stáva, že aj v prípade, že vodič nie je vinníkom, tak z PZP vinníka nedostane sumu, ktorá plne nahradí všetky vzniknuté škody. A práve tu je možnosť, uzatvoriť k vlastnému PZP dodatočné pripoistenie ochrany pred amortizáciou. Tento produkt znamená, že ak nie ste vinníkom nehody a nedostanete od vinníkovej poisťovne adekvátne plnenie, tak vám poisťovňa vyplatí rozdiel medzi poistným krytím zo strany vinníka a skutočnou škodou. Oplatí sa to hlavne pre vodičov drahších automobilov.Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2